2024

Norsk kulturbarometer 2024

Formålet med Norsk kulturbarometer er å presentere befolkningens tilgang og bruk av kulturtilbud. Tallene er samlet inn gjennom kulturbruksundersøkelsen. Kulturbruksundersøkelsen ble første gang gjennomført i 1991 sammen med mediebruksundersøkelsen, og har deretter blitt fulgt opp med små endringer frem til 2020. Fra og med 2021 er kulturbruksundersøkelsen en selvstendig undersøkelse. Statistikken baserer seg på en spørreundersøkelse om befolkningens bruk av forskjellige kulturtilbud, som kino, teater, konsert, museum, bibliotek og idrettsarrangementer.

 

Verdien av kulturlivet for Voss

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag for Norsk musikkråd, Norske Kulturarrangører, Norsk jazzforum, Creo – forbundet for kunst og kultur, NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere og Voss herad gjennomført en analyse av verdien kultur og musikalske hendelser har for et lokalsamfunn. De har konkretisert dette ved å se
på verdien av Vossa Jazz og kulturlivet for Voss.
Norske Kulturarrangører: Arrangørstatistikk 2022

Dette notatet presenterer arrangørstatistikk for medlemmene til Norske kulturarrangører (NKA) for 2022.

Dataene som benyttes i rapporten er samlet inn av administrasjonen i NKA, mens analysene er gjennomført og skrevet ut av Bård Kleppe ved Telemarksforskning. Notatet beskriver ressursbruken hos arrangørene, antall forestillinger, antall publikum samt økonomiske nøkkeltall for arrangørene. NKA fikk svar fra 274 av 507 medlemmer for året 2022. Notatet gir derfor ikke et komplett bilde av den totale aktiviteten til alle arrangører, kun arrangørene som har besvart undersøkelsen. NKA har samlet inn slik statistikk siden 2016.

 

2023

Årsmelding NKA 2022

Norske Kulturarrangørers årsmelding for 2022. 

 

Festivalpolitikk i endring (PDF)

Evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler.

 

The Survey (PDF)

Rapporten "the Survey" tar pulsen på helårsarrangør og klubber i Europa. 522 klubber og helårsarrangører fra 12 Live DMA-medlemmer i 10 europeiske land har bidratt med datagrunnlag til rapporten som gir viktig kunnskap om den kunstneriske, sosiale og økonomiske verdien som konsertarrangør har skapt i Europa i perioden 2019 -2020

2022

Årsmelding NKA 2021

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2021.

 

Kultur og idræt under en pandemi, februar 2022

Dansk undersøkelse med formål om å undersøke risikoen for smittespredning, trygghet og opplevelse blant publikum og arrangører gjennom to separate evalueringer.

2021

Årsmelding NKA 2020

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2020.

 

Kunst i tall 2020, desember 2021

Kunst i tall er en årlig publikasjon som gir innsikt i kunstmarkedets økonomiske utvikling og fremveksten av nye plattformer og transaksjonsformer for salg av kunst. Rapporten utarbeides av Rambøll Magement Consulting, på oppdrag fra Kulturrådet.

 

Forbrukerundersøkelse: Kulturliv og COVID-19, februar 2021

Eventim har undersøkt forbrukernes holdninger til kulturlivet i forbindelse med Covid-19. Undersøkelsen er distribuert til Eventims billettkjøpere og data er innsamlet i perioden januar og februar 2021

 

Forbrukerundersøkelse: Kulturliv og COVID-19, august 2021

Eventim har undersøkt forbrukernes holdninger til kulturlivet i forbindelse med Covid-19. Undersøkelsen er distribuert til Eventims billettkjøpere samt via enkelte arrangører. Data er innsamlet i perioden juli og august 2021

2020

Kunst i Tall 2019

Kunst i tall er en årlig publikasjon som gir innsikt i kunstmarkedets økonomiske utvikling og fremveksten av nye plattformer og transaksjonsformer for salg av kunst. Rapporten utarbeides av Rambøll Magement Consulting, på oppdrag fra Kulturrådet. Rapporten ble utgitt 15. desember 2020. 

 

Årsmelding NKA 2019

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2019.

 

Krise og kreativitet i musikkbransjen - koronapandemien 2020

I slutten av mars 2020 ble BI:CCI engasjert av Musikkindustriens næringsråd for å kartlegge konsekvensene av koronakrisen for norsk musikkbransje. Rapporten ble publisert 12. juni 2020.

 

Koronakrisen og kultursektoren 

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennomført en første grundig vurdering av effektene av koronakrisen på kultursektoren i mars og april 2020.

 

Forbrukerundersøkelse: Kulturliv og COVID-19

Eventim har undersøkt forbrukernes holdninger til kulturlivet i forbindelse med Covid-19. Undersøkelsen er distribuert til Eventims billettkjøpere. Data er samlet inn i perioden september til og med november 2020. 

2019

Nasjonal arrangørstatistikk 2018

Rapporten tar for seg musikkåret 2018 og er skrevet på oppdrag av Arrangørforum. Telemarksforsking har stått for bearbeiding og analyse av datamaterialet. Arrangørforum består av musikk- og arrangørorganisasjonene Norske Konsertarrangører, FolkOrg, Norsk Jazzforum, Klassisk, Norsk Viseforum, Norsk Bluesunion, Norske Kulturhus og Norske Festivaler

 

Kunst i tall 2018 

Kunst i tall 2018 presenterer kunnskap om inntekter i musikk-, litteratur-, visuell kunst og scenekunstbransjen i Norge. Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike kunstbransjene, på oppdrag fra Norsk kulturråd. Norske Konsertarrangører er en av aktørene som har bidratt med bakgrunnsmateriale til rapporten.

 

Engasjement og arrangement - Ei bok om konsertar og konsertarrangering 

Engasjement og arrangement er bestilt av Kulturrådet og forfatta av Bård Kleppe, Ola K. Berge og Sigbjørn Hjelmbrekke ved Telemarksforskning. Boka er resultatet av eit større forskingsprosjekt om heilårsarrangørane og konsertverksemd i Noreg. Intervju med arrangørar, spørjeundersøkingar og økonomiske oversikter frå ei rekke konsertar ligg til grunn for funna i boka. Boka ser på omfanget av konsertar i Noreg, og undersøker publikum og dei ulike aktørane i konsertbransjen.

 

Årsmelding NKA 2018

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2018.

 

Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

Utredningen har som mål å kartlegge musikkfeltet og hvordan digitaliseringen har påvirket verdisystemet, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen, samt undersøke hvordan økonomiske verdier skapes og fordeles mellom de ulike aktørene.  Arbeidet er utført av Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, på oppdrag fra Kulturdepartementet.

2018

Kunst i tall 2017

Rapporten gir en oversikt over omsetningen av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst i Norge. Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike kunstbransjene, på oppdrag fra Norsk kulturråd. Norske Konsertarrangører er en av aktørene som har bidratt med bakgrunnsmateriale til rapporten.

 

Årsmelding NKA 2017 

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2017.

 

Intellitix annual report 2017/2018 - The state of live

Intellitix er en av de ledende globale plattformen for festivaler og live-arrangementer. Plattformen gir tilgangskontroll, kontantløs betaling og samenfatter erfaringer og tallmateriale for å øke inntektene, øke gjestopplevelsen og redusere kostnadene for arrangører.

2017

Kunst i tall 2016

Rapporten gir en oversikt over omsetningen av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst i Norge. Arbeidet er utført av Rambøll Management Consulting i samarbeid med aktører fra de ulike kunstbransjene, på oppdrag fra Norsk kulturråd. Norske Konsertarrangører er en av aktørene som har bidratt med bakgrunnsmateriale til rapporten.

 

Kultur med olika bakgrund 

I Kultur med olika bakgrund har Kulturanalys Norden undersøkt hvor stor andel av de ansatte ved statlig finansierte kulturinstitusjoner i de nordiske landene som har som har utenlandsk bakgrunn og hvilken type ansettelse de har hatt.
Kulturanalys Norden har som formål å produsere statistikk og andre kunnskapsunderlag som har relevans for den nordiske kulturpolitikken.

 

Nasjonal arrangørstatistikk 2016

Rapporten tar for seg musikkåret 2016 og er skrevet på oppdrag av Arrangørforum. Datagrunnlaget er et resultat av et samarbeid mellom Rambøll, som har stått for den tekniske gjennomføringen og Arrangørforum som har formidlet
kontakten til sine medlemmer. Kunnskapsverket (KV) har stått for bearbeiding og analyse av datamaterialet. Arrangørforum består av musikk- og arrangørorganisasjonene Norske Konsertarrangører, FolkOrg, Norsk Jazzforum, Klassisk, Norsk Viseforum, Norsk Bluesunion, Norsk Kulturhusnettverk og Norske Festivaler.

 

Musikkbransjen i Norge 2011 - 2015 - økonomisk analyse av fem delbransjer og 11 undergrupper

Rapporten er laget av Centre for Creative Industries ved BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics på oppdrag fra Music Norway.Rapporten analyserer fem delbransjer og 11 undergrupper i norsk musikkbransje, og tar blant annet for seg utviklingen innen verdiskapning og sysselsetting i bransjen i løpet av perioden.

 

Årsmelding NKA 2016

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2016.

 

Norsk Kulturbarometer 2016

I Norsk kulturbarometer 2016 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2016. Rapporten viser at konsert er det nest mest besøkte kulturtilbudet etter kino, som også hadde et rekordår i 2016. Hele 6 av 10 nordmenn var på konsert i 2016.

 

Rapport om kulturmoms for arrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) har sammen med GramArt bestilt en rapport fra PWC i Bergen for å utrede konsekvensene av å innføre kulturmoms i Norge. Rapporten ble lansert på by:Larm 2. mars.

2016

Nasjonal festivalstatistikk 2015

Nasjonal Festivalstatistikk 2015 er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsverket og de nasjonale festival- og arrangørorganisasjonene FolkOrg, Klassisk, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler.

 

Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

Kulturrådets bransjestatistikk for musikk, litteratur og visuell kunst for 2015. Rapporten er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.

 

Årsmelding NKA 2015

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2015.

 

Kulturstatistikk 2015

Samlet oversikt over tilgjengelige tall og statistikk for ulike kulturområde i Norge. Utgitt av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 

Ung frivillighet 2016

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) tilstandsrapport til barne- og ungdomsfrivilligheten for 2016.

 

Live-DMA survey for 2014

Presentasjon: Tall og analyse om europeiske klubber og helårsarrangører for 2014. Utgitt av Live-DMA på oppdrag fra medlemsorganisasjonene.

2015

Kultur og kommers – studie av fem musikkfestivaler i Hordaland & Sogn og Fjordane

Rapporten ser på festivalen sin betydning for lokalsamfunnet og er er utarbeidet av Ideas2evidence og på oppdrag av festivalene Malakoff i Eid, Utkant i Gulen, Vossa Jazz på Voss, Festidalen i Kvinnherad og Tysnesfest på Tysnes i samarbeid med musikkbransjeorganisasjonen Brak.

 

Årsmelding NKA 2014

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2014.

 

Kreativ næring i Norge 2008 - 2014

Kartlegging av kreativ næring i Norge for perioden 2008-2014. BI Centre for Creative Industries 2015.

 

Musikk i tall 2014

Rapporten Musikk i tall 2014 beregner den økonomiske verdien av musikkbransjen i Norge for 2014. Rapporten er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.

 

Nasjonal festivalstatistikk 2014

Nasjonal statistikk for musikkfestivaler er et resultat av samarbeid mellom FolkOrgNorsk jazzforum, Norske Konsertarrangører, Norske Festivaler og Kunnskapsverket.

 

Kulturstatistikk 2014

Samlet oversikt over tilgjengelige tall og statistikk for ulike kulturområde i Norge. Utgitt av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 

Live-DMA survey for 2013

Tall og analyse om europeiske klubber og helårsarrangører for 2013. Utgitt av Live-DMA på oppdrag fra medlemsorganisasjonene.

Nasjonal arrangørstatistikk

Sammen med åtte andre arrangørorganisasjoner jobbet Norske Konsertarrangører med prosjektet Nasjonal arrangørstatstikk som forsøker å kartlegge arrangørfeltet i perioden 2016 - 2020. Klikk deg inn på lenken nedenfor for å lese mer om prosjektet. 

TIL NASJONAL ARRANGØRSTATISTIKK

2014

Årsmelding NKA 2013

Norske Konsertarrangørers årsmelding for 2013.

 

Musikk i tall 2013

Rapporten Musikk i tall 2013 beregner den økonomiske verdien av musikkbransjen i Norge for 2013. Rapporten er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.

 

Kulturstatistikk 2013

Samlet oversikt over tilgjengelige tall og statistikk for ulike kulturområde i Norge. Utgitt av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet.

2013

Kultur, Kroner og Kreativitet

Rapport: Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. Rapporten ble gitt ut i 2013 av ideas2evidence – gjennomført på oppdrag fra Bergen Næringsråd, Business Region Bergen, Kultur Vest og Bergen Reiselivslag.

 

Konsertmoms - en god ide?

Skrevet av Vassdal & Eriksen AS på oppdrag fra Norske Konsertarrangører. Kartlegger hvordan daværende merverdiavgiftsunntak for konsertbilletter slår ut for arrangører sammenlignet med hvordan situasjonen kunne vært dersom salg av konsertbilletter hadde vært avgiftspliktig omsetning.