Innledning

Å lykkes som arrangør avhenger av å kommunisere med omverdenen. Vi vil i denne delen se nærmere på forholdet mellom en organisasjon slik den egentlig er, og slik den fremstår for omgivelsene.

Profil og merkevarebygging

Klubb- og festivaldrift er et puslespill med mange brikker. Til sammen skal brikkene danne en helhet og stedets identitet. Her inngår alt fra artistene dere presenterer, lokalene og omgivelsene dere arrangerer i, til markedsføring, publikum som besøker arrangementet, billettprisen, vareutvalget osv., som i sum utgjør arrangørens profil.

Innholdet er viktigere enn innpakningen! Et godt produkt er kjernen i all markedsføring. Dermed må man også ha et meget bevisst forhold til hva man presenterer hvor og når. Den viktigste medspilleren her er publikum. Det er de dere arrangerer for. Hvis det ikke kommer publikum på arrangementene, er det noe som mangler.

Publikums preferanser er ikke konstante - de er under stadig forandring. Denne prosessen er det mulig for dere som arrangører å påvirke gjennom å utfordre og oppdra publikum. For å komme dit er det viktig at dere er aktive og ligger i forkant.

Har dere ikke allerede har tatt en grundig gjennomgang på mål og målgrupper er dette stedet å starte arbeidet. Alt markedsføringsarbeid handler i bunn og grunn om å vite hvilke målgrupper man ønsker å nå, og å legge en strategi for hvordan disse gruppene skal nås.

 

Grafisk profil

Den grafiske profilen omfatter alt visuelt materiell som arrangøren presenterer. Det kan være plakater, flyere, programhefte, pressemeldinger, annonser, nettside, formelle brev og merchandise. Store organisasjoner har vanligvis et designprogram hvor hele den grafiske profilen er beskrevet ned til minste detalj, og hvor det gis anvisninger for utforming av alle trykksaker. Dette vil for mange arrangører være unødvendig, men tankegangen er fornuftig. Det må være lett å se hvem som er avsender, og leseren bør få et umiddelbart inntrykk av hva avsenderen står for identitetsmessig. Det viktigste er å være seg bevisst at design og språk sender ut signaler om stedet, musikken og organisasjonen som helhet.

Hovedingrediensen i den grafiske profilen er logoen. En god logo bør være enkel og tydelig, ikke for stor, gjerne i få farger, og lett gjenkjennelig på alle typer trykksaker.

Har dere først fått innarbeidet et navn og en logo, skal det tungtveiende grunner til for å endre på det.

I bunn og grunn handler merkevarebygging om å gjøre et produktnavn kjent, og å skape gode assosiasjoner til det. I arrangørenes verden vil det si navnet på arrangementet/klubben, eller kanskje på et konsept. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser, men det finnes noen klassiske metoder. Et minimum er å få med logoen på alt materiell dere sender ut. Det sikrer at logoen blir sett, og forhåpentligvis gjenkjent. Et steg videre er å lage egne profileringsartikler, for eksempel T-skjorter, nøkkelsnorer, buttons og lignende. Her er det bare fantasien som setter begrensninger.


Musikkprofil

Musikkprofilen er selvsagt essensielt for en arrangør. Hvilken musikk dere presenterer har også mye å si for de andre profilvalgene. Vi har i utgangspunktet to måter å jobbe med booking på. Teoretisk kan vi beskrive dette som produktorientert vs. markedsorientert tankegang. Den første er lett å kjenne seg igjen i. Man booker kvalitetsartister, og disse ønsker man å presentere for sitt publikum. Her trengs det et markedsføringsapparat for å overbevise publikum om at arrangementene er verdt å besøke. Det motsatte er å undersøke markedet, og se etter behov. Er det mange som liker en bestemt sjanger, tilbyr man artister innenfor denne sjangeren uavhengig av hva man selv liker. En miks av de to vil kanskje være å anbefale. Kunsten er å utfordre publikum med noe de ennå ikke vet at de liker, men også gi dem en sikker vinner når det skulle passe. Gi og ta.

 

Merkevarebygging

All kommunikasjon med omgivelsene er med på å gi et inntrykk av organisasjonen. Den beste måten å sikre at budskapet er enhetlig og korrekt, er å utarbeide en god og fyldig beskrivelse av organisasjonen og den aktiviteten dere driver. Denne bør minimum alle i styret kjenne godt til og ha lett tilgjengelig, og den må gå igjen i søknader, årsrapporter, vedlegg til pressemeldinger etc. Kombinert med en klar grafisk profil sikrer det at dere blir gjenkjent og at folk etter hvert husker hva dere står for.

Det er viktig at alle som kommuniserer til publikum er innforstått med en felles profil og strategi for markedsføringen. Snakker alle samme språk vil det være lettere for både publikum og samarbeidspartnere å videreføre den kommunikasjonen dere ønsker å fremme.

Involver både frivillige, crew, samarbeidspartnere og publikum mest mulig. Gi gjerne eksklusiv informasjon før det offentliggjøres for å bygge eierskapsfølelse blant frivillige og samarbeidspartnere. God omtale fra artister som har spilt hos dere, leverandører og publikum er minst like mye verdt som alle andre markedsføringskanaler. Det er derfor viktig at alle involverte forholder seg profesjonelt og er godt informert.

Det er alltid viktig å gi omverden den informasjonen de trenger når de bør ha den. Har dere gjort en booking, så la miljøet få vite det. Har dere økonomiske problemer, eller problemer med likviditeten, bør dere gi beskjed til leverandører eller andre berørte parter. Ønsker dere å omdisponere litt på offentlige tilskudd; spør først om det er greit. Informer, vær ærlig og spill på lag, da sikrer man seg mot unødvendig irritasjon og mistro.

Plattformer for kommunikasjon

Den tradisjonelle formen for markedsføring av arrangement med plakater og flyers er fortsatt viktige elementer av en helhetlig kommunikasjonsstrategi. I kombinasjon med digital markedsføring og pressearbeid vil trykt materiale løfte oppmerksomheten for arrangementet. Tenk strategisk på plassering av plakater og flyers, hvem skal du nå, når og hvor er det aktuelle publikumet til stede?

Eventkalendere på nett og i trykt media er også en viktig plattform å huske. Akkurat som plakater man går forbi er slike kalendere informasjon man gjerne skummer forbi men jo oftere man blir informert om et arrangement, jo lettere er det å huske det og bli overbevist.

Intern kommunikasjon om arrangement kan være greit å spre for eksempel i en lukket facebook-gruppe, eller i delte skjemaer i Google Drive eller Dropbox.

Ikke undervurder viktigheten av nettside og nyhetsbrev. En velfungerende nettside bør være så enkel som overhodet mulig, lett å finne fram på og informativ. Publikum, bookingagenter, artister og andre oppsøker nettsiden din for å finne adresse, kontaktinfo, program, tidspunkt og billetter. Nyhetsbrev kan fungere godt for å få spredt informasjon om programslipp, endringer og sendt ut påminnelser om kommende arrangementer. De fleste sosiale medier kan brukes for å lenkes opp mot nyhetsbrev.

Husk å dokumenter dine arrangementer med video og foto, både for bruk i egne kanaler men også for å kunne dele med artister og presse ved forespørsel.

Pressekontakt

Skaff deg faste kontakter i lokal og relevant presse, personlig kontakt gjør det mye lettere å komme gjennom mylderet av nyhetstips og pressemeldinger, spesielt nå som kulturjournalistikken får mindre spalteplass enn før og nåløyet har blitt enda trangere. Ta hensyn til at journalistene har lite tid og se på dem som samarbeidspartnere. Pitch saker i god tid og tenk gjerne som en journalist når du foreslår saker. Mange journalister ønsker eksklusivitet i nyhetssaker, og det kan være lurt å ha en åpen dialog med de forskjellige mediene om dette. De fleste tradisjonelle medier har redaksjonsmøter hver mandag morgen, prøv derfor å time pitcher på nyhetssaker i god tid før møtene. Ikke vær redd for å følge opp pressemeldinger og pitcher per mail på telefon. Det er lov å mase, men hold en vennskapelig tone og vis forståelse for at pressen også må prioritere.

 

De fem klassiske nyhetskriteriene (omtales som KVISA) kan være et godt utgangspunkt for en pressemelding eller pressepitch. Omfatter saken din flere av disse kriteriene har du større sjanse for å bli møtt med åpne armer hos pressen:

Konflikt: Konflikter vil skape følelser og reaksjon, og vil ofte resultere i at folk vil velge sider og dermed engasjere seg.
Vesentlighet: at en sak er interessant for målgruppen din, og at den berører folk.
Identifikasjon: jo mer vi kan kjenne oss igjen i en sak, jo mer interessant vil den bli.
Sensasjon: en oppsiktsvekkende sak vil ofte gi mye oppmerksomhet. Om saken overrasker folk, vil saken vokse.
Aktualitet: saken må være aktuell og kunne settes på dagsorden.

Når du skal pitche en nyhet kan det være greit å ha journalistens gode hjelpere i bakhodet:

Hva skjer?

Hvem skjer det med?

Hvor skjer det?

Når skjer det?

Hvorfor skjer det?

Hvordan skjer det? 

 

Strukturering av en pressemelding

Typisk strukturering av en pressemelding ser gjerne ut som en omvendt pyramide der det viktigste kommer først. Må noe klippes vekk, gjøres det som regel mot slutten og dermed blir det viktigste i oppslaget stående igjen. En pressemelding bør ha samme oppsett som en standard nyhetssak med overskrift, ingress og flere avsnitt med overskrifter. Vær så konsis som mulig, spiss innholdet og bruk gjerne sitater fra pressekontakt/styreleder/bookingansvarlig eller den som har ansvar for offentlige uttalelser i organisasjonen. Husk også kontaktinformasjon og et kort informasjons-avsnitt om arrangøren/organisasjonen. Legg ved høyoppløselige pressebilder og logoer, gjerne i lenke til dropbox eller annen form for fildeling, slik at det ikke fyller opp innboksen til mottaker.

 

Sosiale medier

Ferske tall fra Ipsos MMI viser at over 80 % av Norges befolkning over 18 år bruker Facebook jevnlig (Q4, 2018). Den samme undersøkelsen viser at over halvparten av befolkningen bruker Instagram og Snapchat, samtidig som vi ser at brukertallene øker jevnt i de aller fleste kanalene.

Dagens medier har skrevet mye om at ungdommen forlater Facebook, men det stemmer ikke helt overens med statistikken. Det som har endret seg er hovedsakelig bruksmåte, og at dagens ungdom er mer aktive i for eksempel grupper og på Facebook Messenger.

I 2018 har de aller fleste en eller annen konto i sosiale medier. Vi forutsetter at du har en viss kunnskap om generell bruk av kanalene, men skal her gå mer i dybden på de kanalene vi mener er relevant for deg som arrangør. For deg som styrer mer enn en kanal og er til stede på flere plattformer kan det være nyttig å bruke en avansert software, som for eksempel Hootsuite. Dette vil gjøre det lettere for deg å holde oversikt over alle kanalene, samt samle statistikk. Husk at de ulike plattformene krever hver sin måte å kommunisere på. Alle plattformer må være en del av en større kampanjestrategi, slik at man kan tilpasse hvilke budskap som funker best på hvilken plattform.

Sosiale medier blir i dag brukt til mye mer enn å bare holde seg oppdatert, og det er i større grad enn tidligere en kommunikasjonskanal. Derfor er det veldig viktig at man svarer på kommentarer og meldinger som kommer fra publikum. Det å overse kommentarfeltet er litt som å overse gjestene dine når de kommer på arrangementene dine. Dette synes også veldig godt utad, så sett av gode rutiner slik at alle meldinger og spørsmål blir besvart i tide.

 

Facebook

Facebook er helt klart den beste, og ikke minst enkleste plattformen for deg å markedsføre arrangementer og festivaler på. 81 % av oss har en Facebookprofil og samtlige er innom daglig.  
Til og med blant brukere over 60 år viser statistikken at over 69 % er på Facebook, og brukerne i denne aldersgruppen har steget jevnt de siste årene.

 

Facebookdata

Som administrator av en Facebookside sitter du på mye nyttig statistikk du kan utnytte deg av. Du finner informasjon om hvor følgerne dine kommer fra, hvor mange du når ut til med innleggene dine og ikke minst hvor fort du responderer på henvendelser som siden får.

For å bygge opp en trofast følgerskare og sørge for at Facebooks algoritmer hjelper postene dine med god rekkevidde er det viktig å være konsekvent i publiseringen. Vi anbefaler at du oppdaterer siden minst en gang i måneden, helst en gang i uka.

 

Publisering

Før du publiserer noe er viktig å sette seg en klar målsetting for det du ønsker å dele på Facebooksiden. Hvis målet er klikk til billettsalg eller nettside, så er ikke reaksjoner og kommentarer like relevant. Da bør du heller måle suksessen ut ifra hvor mange som har klikket på lenken din eller hvor mange billetter du har solgt. Det som derimot gir deg mye gratis rekkevidde er engasjement. Derfor er det alltid positivt med kommentarer, delinger og reaksjoner.

 

Innhold

Når det gjelder hva slags innhold du skal publisere på Facebook anbefaler vi at du varierer både format, som bildepost, video, lenkepost etc, og målsetting. Dette vil sørge for at du får en større variasjon i innholdet du publiserer. For å finne ut hva din målgruppe og dine følgere setter pris på, er det viktig å teste! Ingen Facebooksider er like.


Autogenerert svar

Hvis dere tillater publikum å sende inn direktemeldinger til siden deres kan det være nyttig å sette opp et autosvar. Dette gjør du enkelt under innstillinger. Et autosvar bør alltid inneholde tidspunktene dere er online, og evt. andre måter å kontakte dere på. Eks «Takk for din henvendelse, vi svarer på Facebookmeldinger mellom 08.00 – 16.00 på hverdager. Haster det? Ring oss på 815 493 00! Mvh Bedriftsnavn».

 

Konkurranser på Facebook

Konkurranser på Facebook skaper mye engasjement og kan være en fin måte å gi noe tilbake til publikum på. Men vær oppmerksom på regelverket for slike konkurranser.

Du kan be deltakere om å kommentere eller reagere på et innlegg for å delta, de kan også bli bedt om å følge/like din Facebookside. Det er derimot ikke lov å be deltakere tagge en venn eller dele noe for å delta i en konkurranse. «Fortell oss hvem du vil dele premien med» og «Hvem vil du ha med deg» er også i gråsonen og anbefales derfor ikke.

Ønsker du flere deltakere bør du heller fokusere på å gi bort relevante og gode premier, og kanskje slenge flere premier i potten. Er konkurransen din god nok vil publikum dele og tagge uansett. Vi anbefaler også at konkurransen er så enkel som mulig. Må man gjøre mange ting for å delta, blir terskelen for deltagelse ofte høyere.

Video på Facebook

Video på Facebook får alltid stor rekkevidde fordi det blir prioritert og løftet frem av Facebook selv. Med video kan du teste mange ulike formater. Det anbefales derimot at du filmer i stående format, da de aller fleste bruker Facebook på mobil. I visse situasjoner holder det lenge med en video spilt inn på en mobiltelefon.

Husk at du må ha tillatelse til bildebruk og musikk du eventuelt bruker i en video. 85 % av all video sees uten lyd så hvis lyd er en stor del av videoen bør du oppfordre de som ser den til å skru på lyden eller tekste videoene dine. Dette kan du enkelt gjøre i video-redigeringsprogrammer eller på mobilapper. En mobilapp som fungerer bra er for eksempel Vont.

Livestream på Facebook blir mer og mer brukt blant musikere og arrangører. Dette er en enkel måte å vise publikum hva de går glipp av. Livestream får også automatisk stor rekkevidde fordi Facebooks algoritmer er programmert til å prioritere dem i feeden. En live-video bør være på minimum 15 minutter for å få et godt antall seere og engasjement. 

Når det gjelder publisering av videomaterialet konkurrerer Facebook på mange måter med Youtube. Det kan derfor være smart å publisere videoen på begge plattformene. Nettopp fordi Facebook og YouTube er konkurrenter, vil Facebook nedprioritere lenker fra Youtube og andre konkurrerende plattformer. Om du ikke har mulighet til å laste opp ønsket video på Facebook, kan du evt. lenke til YouTube i form av et kortlenke-system som bit.ly eller tilsvarende. Ved bruk av bit.ly eller smart.url kan også klikk på lenken spores og du får enda bedre innsyn i hvordan postene fungerer mot publikum.

 

Facebook-arrangementer

For de aller fleste konsertarrangører er Facebookarrangementer ett av de viktigste markedsføringstiltakene. Det er her dere kan samle all nødvendig informasjon for hvert enkelt arrangement, legge ut lenker til billettsalg og kanskje få en pekepinn på hvor mange som er interessert og kommer.

Et par ting som er viktig å huske på når dere lager arrangementer på Facebook er å sørge

for at de vennene dine du selv inviterer til arrangementet faktisk er interessert i det du inviterer de til. Ellers ender man opp med et arrangement med veldig mange inviterte og veldig få interesserte. Et annet tips kan være å legge inn lokasjonen i selve navnet på Facebookarrangementet, ettersom det viser seg at lokasjon ikke alltid vises i Facebook.

Mange bruker Facebookarrangementet til å få en følelse av hvor mange, og hva slags folk som kommer. Ved å se på statistikken til arrangementet kan du se både hvilket kjønn og hvilke aldersgrupper som er interessert i arrangementet ditt.

 

Annonsering på Facebook

Annonsering på Facebook er blitt et eget fagfelt, og de første gangene kommer du langt med å teste «Fremhev innlegg» knappen du får under innleggene på siden din. Men for å utnytte annonsekronene dine til det fulle anbefaler vi dere å bruke Facebook Annonseadministrasjon (https://business.facebook.com/adsmanager).

Det finnes mange introkurs for dette på nettet, og et sted å begynne kan være med gratisvideoer på YouTube, eller å sjekke ut sider som utdannet.no. Vi i Norske Konsertarrangører kan også tilby opplæring i dette som et eget kurs.

 

Instagram

Når du oppretter en ny Instagram-profil er denne automatisk en «privat» profil. Det første du bør gjøre er derfor å endre profilen deres til en bedriftsprofil. Dette gjøres enkelt under innstillinger, og gjør at du får lagt inn både adresse, #emneknagger og telefonnummer i profilen din. Og, du får mye nyttig statistikk om hvor følgerne dine bor, hvor gamle de er, hvilket kjønn de er og hva slags innlegg som gjør det best.

Både video og stillbilder fungerer bra på Instagram og her må du eksperimentere for å finne ut hvilket innhold som fungerer best for ditt publikum. Likevel er det noen overordnede triks alle bør kjenne til. Alle bilder bør være i stående format, da tar de størst del av skjermen til publikum. Bilder med klare farger, tydelige kontraster, autentisk innhold og ansikter får vanligvis mest likes. Gode eksempler på bilder som fungerer godt for arrangører kan være bilder av møter med artister, publikumsbilder, behind-the-scenes-bilder etc.

Å ha en rød tråd på profilen din kan også sørge for en klarere forventing ovenfor ditt publikum.

Emneknagger (hashtags) er godt etablert på Instagram og er et kraftfullt virkemiddel som kan gi mye ekstra oppmerksomhet til bildene dine. Her er det viktig at dere finner relevante, allerede etablerte emneknagger i lokalmiljøet som er aktuelle for det du driver med. Du bør også lage din egen emneknagg som publikum kan tagge bildene dine med som for eksempel #øyafestivalen #bylarm. Dette åpner også for interaksjon med publikum og du bør sørge for at publikums bilder fra din festival eller spillested kommer opp i søk i appen, og er lett å identifisere for andre. Husk også å følge relevante emneknagger så dere får med dere når publikum legger ut bilder fra dine arrangementer.

Hold deg unna alt for generelle og lite spesifiserte emneknagger som #music da dette konkurrerer med flere hundre millioner andre innlegg. Bruk emneknagger med omhu. Emneknagger kan fort irritere følgerne dine.

Geotags er også en enkel måte å komme opp i nye Instagram-brukeres feed for å få flere følgere og likes. Husk også å tagge band og personer som er avbildet for å få mer spredning. Bildet vil da også dukke opp i deres profil.

InstaStory brukes gjerne til litt mer personlig og på ufiltrert innhold. Her kan du engasjere publikum med bakommateriale, gøyale spørsmålsrunder, avstemminger og kanskje du ønsker å kjøre en Insta-takeover med dagens artist eller frivillig? Her kan du la fantasien blomstre.

Enkel bilderedigering kan gjøre postene dine enda bedre. VSCOcam, Snapseed og Lightroom er mye brukt. Om du trenger hjelp til å klippe til videoer eller bilder til riktig lengde eller format til for eksempel bruk i story, kan du bruke ResizeForStory eller Instasize. Kreative apper som Unfold og Canva er også mye brukt til litt mer grafiske utrykk.

Annonsering i Instagram gjøres fra Facebook Ads Manager eller direkte i Instagramappen, forutsett at du har endret profilen din til bedriftsprofil. Vi anbefaler å bruke Instagramappen de første gangene. Når du har testet dette et par ganger, bør du for å utnytte annonsekronene dine til det fulle ved å ta i bruk Facebooks Annonseadministrasjon (https://business.facebook.com/adsmanager).

 

SNAPCHAT

Snapchat er en av de sosiale mediene som per dags dato gir oss svært lite statistikk. Derfor er det heller ikke den vanligste markedsføringskanalen.

Ved bruk av en offentlig Snapchatprofil for ditt spillested eller festival er MyStory den mest relevante funksjonen. Poster på MyStory er tilgjengelige i 24 timer.

Sørg for å ha åpen profil slik at alle som følger deg kan se hva du legger ut. Prøv å begrens Storyen med en til to, da dette er maks-tiden som holder på publikums engasjement. Personlig innhold, møte med mennesker og behind-the-scenes foto og video er materiale som engasjerer.

Snapchat Geofilter er et filter du selv kan sette opp for ditt arrangement for et begrenset geografisk område og tidsperiode. Dette er et effektivt virkemiddel for å markedsføre festivaler og steder. Lag egen grafikk basert på din festival eller spillesteds logo og sett opp ditt eget geofilter: https://geofilters.snapchat.com/

Annonsering på Snapchat blir derimot mer og mer aktuelt for arrangører. Du trenger ikke en vanlig snapchatkonto for å sette i gang, og det ligner svært mye på andre annonseplattformer som for eksempel Facebook Annonseadministrasjon. Innledningsvis kan du lese mer her: https://forbusiness.snapchat.com/home

  

YOUTUBE

YouTube har blitt en av de mest brukte sosiale mediekanalene, spesielt for yngre brukere. Men stadig flere bruker YouTube som hovedkilde også for musikk. Om man bruker det riktig kan dette være en god kanal for å promotere aktiviteter. Mange festivaler og klubber er flinke til å dokumentere sine arrangementer med video i etterkant og disse kan brukes både på Facebook, Instagram og Youtube. YouTube har også et godt system for livestream.

Husk å klarere rettigheter med artister. Lær mer om opphavsrett og bruk av materiale på YouTube her: https://support.google.com/youtube/answer/2797466

Her finner du oppdaterte specs på kanal-grafikk: https://support.google.com/youtube/answer/2976827?hl=en

Det som er viktig for å komme høyt opp på søk er antall visninger, antall likes og dislikes, navn og beskrivelse (de to første linjene er det som vises). Egenkuratert videoinnhold kan fungere godt på YouTube, så her handler det om å være kreativ og å treffe riktig målgruppe. Innhold som inkluderer aktuelle artister for ditt spillested, spillelister med aktuell musikk og annet lettfattelig videomateriale er fint for å bygge opp en kanal med seere. Bruk tags og detaljerte beskrivelser av kanalen for å øke antall seere. Annonsering og optimalisering av kanalen er viktig om man vil utnytte YouTubes potensiale. Å bygge inn videoer på egne nettsider er en enkel måte å dele videoen på flere flater.

Her er noen gode eksempler på arrangørers bruk av YouTube:

Markedsføring og annonsering

Google Ads

Ads er Googles form for annonsering i søkemotoren og er en effektiv måte for økt synlighet på nett. Bruk Googles egen guide for å komme i gang med Google Ads: https://support.google.com/adwords/answer/6349091?hl=no

 

SEO

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimalization eller søkemotoroptimalisering. SEO innebærer den optimaliseringen man gjør på og rundt en nettside for å komme høyere opp i søkeresultat på Google og andre søkemotorer. Sjekk hvordan din nettside ligger an ved å gjøre enkle søk på fraser og ord i Google som du ønsker at siden skal bli funnet på.

 

Google Analytics

For å måle besøk på nettsiden din bør du bruke Google Analytics som er et gratisprogram for å samle inn statistikk om de som besøker nettsiden din. Her kan du sjekke blant annet hvor de klikket seg inn fra, hvilke sider de besøker og hvor lenge de blir værende der.

Mer informasjon om Google Analytics og hvordan du bruker det her: http://www.google.com/intl/no/analytics/

 

Annonsering på Facebook og Instagram

Annonsering er en stor del av Facebooks brukergrensesnitt. Annonseringssystemet i Facebook har ekstremt mange muligheter når det gjelder spissing av målgrupper. Du kan spesifisere at annonsene dine skal nå folk med visse interesser, som eks musikksjanger, interesse for festivaler eller spesifikke band. Du kan også segmentere på kjønn, alder, lokasjon, sivilstatus, om man er gift, har barn m.m. Det er nettopp dette som gjør digital annonsering så spennende!

Facebook og Instagram har to nivåer av annonsering og disse står beskrevet i kapitlet om sosiale medier.

Les deg opp om annonsering i Facebook her: https://www.facebook.com/business/

Annonsering i trykte medier og på andre digitale plattformer enn dine egne kan være effektfullt kombinert med andre markedsføringsstrategier. Det viktigste er at plasseringen er relevant og at man treffer sitt publikum.

 

Andre plattformer for kreativ markedsføring

Musikk-og strømmetjenester

Spotify er spesielt godt tilrettelagt for deling i sosiale medier, kuraterte spillelister og optimalisering av merkevareprofiler. Mer info om Spotify Advertising her: https://ads.spotify.com/en-US/

Gode caseeksempler på bruk av Spotify for brands her: https://contently.com/strategist/2015/03/20/5-brands-that-are-killing-it-on-spotify/

Music.Ly er en app som har eksplodert i bruk hos de yngste brukerne det siste året. Unge bygger opp sosiale profiler ved å videodokumentere lip-syncing av kjente låter.

Flickr er et godt verktøy for dokumentasjon og deling av bilder med presse.