Norske Kulturarrangører er Miljøfyrtårn-sertifisert.

I Norske Kulturarrangører er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall og overordnede miljøutslipp. i 2024 ble Norske Kulturarrangører resertifisert etter Felles Kriterier samt Organisasjon og Grønne Konferanser. Se Sertifikat 

Vi har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester, enten det dreier seg om medlemsservice, interessepolitisk arbeid, eller arbeid med kurs, seminarer og andre kompetanseutviklende tiltak.

Dette gjøres blant annet gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og lav bruk av forbruksmaterialer
  • å bidra til å sette miljø på agendaen i arrangørfeltet spesielt, og kunst- og kulturfeltet generelt

Norske Kulturarrangører skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid. I tillegg skal vi være en viktig pådriver for at våre medlemmer og samarbeidspartnere øker sin kompetanse om miljø og gjør konkrete tiltak som bidrar til det grønne skiftet. Vi skal også bidra til at arrangørfeltet deler sin kompetanse og erfaring med resten av kunst- og kulturfeltet og andre relevante bransjer, for eksempel gjennom arbeidet med et grønt veikart, grønn arrangementsstandard samt utviklings av ulike kartleggingsverktøy. 

Les Norske Kulturarrangører sin  Miljøpolicy for perioden 2024 - 2024 
Miljøpolicy Norske Kulturarrangører

 

Les vår klima- og miljørapport for 2019 her.

Les vår klima- og miljørapport for 2020 her.

Les vår klima- og miljørapport for 2021 her.

Les vår klima- og miljørapport for 2022 her.

Les vår klima- og miljørapport for 2023 her

 

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et av flere verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats.

Les mer på miljofyrtarn.no