Norske Kulturarrangører er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet.

Aktører som har kulturarrangementer som en sentral del av sin drift er velkommen som medlem i NKA. Har du spørsmål i forbindelse med medlemskap, ta kontakt

 

Kontingent

Alle medlemmer av NKA må betale en årlig kontingent. Kontingentsatsen er basert på total brutto omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår.* Nye medlemmer som ikke eksisterte i 2022 betaler den laveste satsen. Medlemskapet gjelder for kalenderåret og blir automatisk fornyet ved årsskiftet.

* Det legges til grunn at mottatt kompensasjon for tapt billettinntekt skal inngå i beregningsgrunnlaget for riktig kontingent, noe som sammenfaller med praksis i 2022.

Nivå   Brutto omsetning for siste avsluttede regnskapsår   Kontingent
1 0 - 500 000 1000
2 500 000 - 1 million 2300
3 1 - 4 millioner 6000
4 4 - 10 millioner 8300
5 10 - 30 millioner 10 000
6 30 - 50 millioner  12 500
7 Over 50 millioner  15 000


Fra 01.08.2023 betaler nye medlemmer halv kontingent.

Dersom du ønsker å melde deg ut av Norske Kulturarrangører ber vi om at du fyller ut utmeldingsskjemaet.