Norske Kulturarrangører er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet.

OBS: Landsmøtet i NKA fattet fredag 22. april et historisk vedtak, som innebærer at organisasjonen utvider sitt mandat og endrer navn fra Norske Konsertarrangører til Norske Kulturarrangører. Aktører som har kulturarrangementer som en sentral del av sin drift er nå velkommen som medlem i NKA. Vi jobber med implementeringen av navneendringen, derunder oppdaterte medlemskriterier. Har du spørsmål i forbindelse med medlemskap, ta kontakt

 

Kontingent

Alle medlemmer av NKA må betale en årlig kontingent. Kontingentsatsen er basert på total brutto omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår.* Nye medlemmer som ikke eksisterte i 2021 betaler den laveste satsen. Medlemskapet gjelder for kalenderåret og blir automatisk fornyet ved årsskiftet.

Tidligere var kontingenten basert på konsertomsetning. Endringen i kontingentberegningen kommer i forbindelse med navneendringen og utvidelsen av NKAs mandat, og trådte i kraft 16. juni. Eksisterende medlemmer påvirkes ikke av endringen i inneværende år. Vi vil høsten 2022 utrede en mulig ny kontingentmodell, som blir gjeldende fra 2023. I denne prosessen er vi interessert i medvirkning fra medlemmene våre, så ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har innspill.

* Det legges til grunn at mottatt kompensasjon for tapt billettinntekt skal inngå i beregningsgrunnlaget for riktig kontingent, noe som sammenfaller med praksis i 2021.

Nivå   Brutto omsetning for siste avsluttede regnskapsår   kontingent
1 0 - 500 000 740
2 500 000 - 1 million 1950
3 1 million - 4 millioner 5650
4 Over 4 millioner 7860


Fra 01.08.2022 betaler nye medlemmer halv kontingent.

Dersom du ønsker å melde deg ut av Norske Kulturarrangører ber vi om at du fyller ut utmeldingsskjemaet.