For arrangører er det godt å ha tilgang til juridisk bistand for å sikre profesjonell drift og for nødvendig bistand dersom behovet melder seg. 

Medlemstilbud

NKAs rammeavtale med advokatselskapet Ræder Bing gir våre medlemmer inntil to timers juridisk bistand per år som dekkes av NKA, etter nærmere avtale. Det gis rabatterte priser for bistand utover dette. Henvendelser om juridisk bistand for medlemmer av NKA skal først meldes direkte til NKA. 

 

Om Ræder Bing

Ræder Bing er landets eneste advokatfirma med en dedikert underholdningsavdeling. Her jobber det advokater med praktisk bakgrunn fra bl.a. booking, festivaler, plateselskaper og tv- og filmproduksjon. Underholdningsavdelingen kan tilby medlemmer av NKA førsteklasses fagkompetanse, praktiske råd og hyggelig service fra advokater med inngående kjennskap til musikkbransjen. I tillegg har Ræder Bing spisskompetanse innenfor andre relevante fagfelt, som arbeidsrett, selskapsrett, skatt og avgift og tvisteløsning

Kjerneteamet for NKAs medlemmer består av:

Stine Helén Pettersen
Stine Helén Pettersen
Partner | Advokat

Stine bistår særlig virksomheter og aktører innenfor medie-, film- og musikkbransjen, i spørsmål om immaterialrett, medierett, markedsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og personvern. Hun har særlig kompetanse innenfor opphavsrett (musikk, film, tv og andre medier), varemerkerett og medierett, og har tidligere sittet i styret til NKA.

Sunniva Rebbestad
Sunniva Rebbestad
Advokat

Sunniva arbeider i hovedsak med kontrakter og opphavsrettigheter. Hun bistår særlig arrangører ved bruk av musikkrettigheter, både ved fysiske konserter og på nett, inkludert i forhandlinger med TONO. Sunniva håndterer også tvister om tildeling av offentlig støtte til konsertarrangører, for eksempel fra Kulturrådet. I tillegg bistår hun med utarbeidelse og inngåelse av kontrakter med underleverandører og andre bidragsytere til arrangementet.

Hanne Kjeldsberg Skauby
Hanne Kjeldsberg Skauby
Advokatfullmektig

Hanne arbeider med kontrakter, varemerkerett og opphavsrettigheter. Hun har god kjennskap til musikkbransjen gjennom drift av ulike klubbkonsept, med ansvar for arrangering, booking og promotering.

Limita Lunde
Limita Lunde
Advokat

Limita har bred erfaring fra musikkbransjen og jobber med de fleste problemstillinger som er relevante for kulturarrangører, blant annet arbeidsrett, opphavsrett, selskapsrett og tvisteløsning. I tillegg bistår hun med forhandlinger knyttet til kontraktsinngåelser knyttet til arrangementsdrift, som for eksempel bookingkontrakter, oppdragskontrakter og kontrakter innen teknisk leveranse. Limita har jobbet tett med NKA både gjennom hennes jobb som daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret Scene og tidligere som en del av NKAs styre.

Christoffer Johnsen
Christoffer Johnsen
Senioradvokat

Christoffer jobber hovedsakelig med kontrakter og opphavsrett. Han har tidligere erfaring fra musikkbransjen, og har jobbet mye med klarering og kommersialisering av musikkrettigheter, f.eks. ved utnyttelse av kulturarrangementer på internett og andre utgivelser. Christoffer har også bred erfaring med tvisteløsning innenfor kulturbransjen, og er en mye brukt foredragsholder.

#

 

Ræder Bing er et ledende advokatfirma med bred forretningsjuridisk kompetanse. Advokatene skreddersyr rådgivingen på tvers av de ulike rettsområder, tilpasset ditt behov og din utfordring.

Kontaktperson
Norske Kulturarrangører
Telefon
22 20 00 22
E-post
Nettside