Brukervilkår, personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler hos Norske Kulturarrangører

Her beskriver vi hvilken funksjonalitet du godtar, hva vi lagrer av personopplysninger, hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Norske Kulturarrangører behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om oppførte kontaktpersoner for våre medlemsorganisasjoner og deltagere på våre arrangementer;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dersom relevant kan vi også lagre informasjon om alder.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk i vår nettbutikk og adferdsmønster på vår nettside dvs. opplysninger om hvordan den enkelte bruker navigerer på nettsiden. Les mer om dette under kapitelet om informasjonskapsler.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre service for våre medlemmer.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi våre medlemmer informasjon, tilbud og service i forbindelse med sitt medlemskap i Norske Kulturarrangører.

Vi benytter adferdsmønster på nettsiden til å kunne organisere nettsiden på en mest mulig brukervennlig og intuitiv måte.

 

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Det er virksomheter som innvilges medlemskap i Norske Kulturarrangører og ikke privatpersoner. I innmeldingsfasen ber vi om at medlemmer oppgir to kontaktpersoner, og minimum en kontaktperson, for sin virksomhet. Om oppførte kontaktperson(er) hos våre medlemmer ønsker vi informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse for å sikre minimum et kontaktpunkt hos hvert medlem.

Våre medlemmer samtykker i innmeldingsprosessen til at vi kan benytte oppførte opplysninger om kontaktpersoner til å gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med tilknyttet virksomhet sitt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Som privatperson kan du når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss, men et gyldig medlemskap krever at det minimum er registrert en kontaktperson på hver enkelt virksomhet som er medlem.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene som har blitt oppgitt på våre nettsider i forbindelse med inngåelse av medlemskap for virksomheter, og deres oppførte kontaktpersoner. Ved innmelding samtykker personen som søker om medlemskap på vegne av virksomheten at personen har myndighet, både på vegne av virksomheten og eventuelle oppførte kontaktpersoner.

For å bestille varer i vår nettbutikk må personopplysninger om bestillers navn, e-post og adresse oppgis for å gjennomføre handelen. Vi spør i tillegg om telefonnummer.

På vår nettside kan man melde seg på nyhetsbrev-liste ved å skrive inn e-postadresse. Oppgitt adresse mottar da en e-post for å bekrefte oppføringen. Man kan når som helst melde av oppført e-postadresse. Egen lenke fremkommer i selve nyhetsbrevene som distribueres.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

NKA forvalter ulike støtteordninger for våre medlemmer. I noen sammenhenger er det nødvendig å videresende personopplysninger til andre virksomheter i forbindelse med rapportering om tildelte midler. For eksempel Frifond-ordningen. Der dette er relevant opplyses dette om særskilt i de aktuelle søknadsskjemaene.

I forskningsøyemed kan vi dele distribusjonslister med oppførte kontaktpersoner for våre medlemmer med forskningsmiljøer som vi samarbeider med, der våre medlemmer vil få tilbud om å være med på relevante undersøkelser og datainnsamling.

Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vi har mottatt i forbindelse med inngåelse av medlemskap i Norske Kulturarrangører kan arkiveres for historisk verdi. Personopplysninger i forbindelse med kjøp i vår nettbutikk og deltagelse på et av våre arrangementer lagres i inntil 5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi etterstreber å behandle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at privatpersoner kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Informasjonskapsler

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om vår bruk av informasjonskapsler/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Vi bruker disse informasjonskapslene (cookiene):

 

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.

Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. 

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler i nettleseren din. (ekstern side)

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post(a)arrangor.no eller som post til Norske Kulturarrangører, Rosenkrantz' gate 9, 0159 OSLO.

 

Revisjon

NKA reviderer våre brukervilkår, personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler (dette dokumentet) minimum en gang per år. Sist oppdatert januar 2022.