Tips oss

Det er landsmøtet i NKA som legger de store linjene for organisasjonen. Her vedtas handlingsplan og arrangørpolitisk plattform, som danner det overordnede grunnlaget for NKAs interessepolitiske arbeid. NKA er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon som er helt avhengig av å få innspill fra medlemmene på hva som rører seg i arrangørverden og hvilke saker som er viktige for dere som kulturarrangører. Tips oss derfor gjerne løpende om aktuelle interessepolitiske saker, og sørg dermed for at vi setter fokus på disse i møter med den politiske ledelse.