Grønn arrangementsstandard er en veileder for arrangører utarbeidet av Norske Kulturarrangører og Øyafestivalen, som ønsker å jobbe for bærekraftige arrangementer. Et av hovedmålene med Grønn arrangementsstandard er å etablere felles forventninger til bærekraftige arrangementer over hele Norge. Standarden inneholder noen overordnede mål som alle arrangører kan strekke seg etter i arbeidet for et mer bærekraftig arrangement. 

 

Prinsippene skal bidra til at arrangører lager konkrete handlingsplaner, går i dialog med lokale myndigheter om tilrettelegging, engasjerer egne ansatte og møtes på tvers av arrangører og leverandører for å dele både fremskritt og utfordringer. 

 

I Norge finnes det per dags dato ingen nasjonale lovverk eller bestemmelser for bærekraftige arrangementer. På lokalt plan finnes det varierende type standarder og krav for arrangementer. Det er forventet at disse standardene og kravene vil øke som en del av leie- og tillatelsesprosesser i tiden som kommer. 

 

I Miljøhåndboka og NKAs arrangørwiki finner man informasjon, ressurser og nyttige lenker som vil være til hjelp i arbeidet for et mer bærekraftig arrangement.

Ønsker din virksomhet å stille seg bak prinsippene og målene i Grønn arrangementsstandard? 

Bli med

Arrangører som deltar

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Kulturarrangører