Uttalelser

Nedenfor finner du et utvalg av interessepolitiske uttalelser fra Norske Kulturarrangører.

2023

14.09.23 – Høringsnotat til Statsbudsjettet 2024

13.09.23 – Høringssvar til forskrift om innleie til event og arrangement

13.04.23 - Høringssvar NOU 2022: 20 – et helhetlig skattesystem

24.03.23 - Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2023

 

2022

16.12.22 - Høringssvar: Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter - Endringer i Finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør - JD

30.11.22 - Høringsinnspill stortingsmelding for klimatilpasning - KUD

10.11.22 - Høringsinnspill til utkast til forskrift om energitillskuddsordningen - Næringsdepartementet

18.10.22 - Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2023

12.10.22 - Innspill vedrørende regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak - AID og KUD

23.08.22 - Høringsinnspill JD - NOU - Myndighetenes håndtering av koronapandemien

11.01.22 - MIRs høringssvar til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte, eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. nov 21 til 28. feb 22 som følge av Covid-19-utbruddet - KUD

11.01.22 - Høringsinnspill vedrørende midlertidig kompensasjonsordning - KUD

 

2021

21.10.22 - Høringsinnspill til næringskomiteen vedrørende Statsbudsjettet 2022

 

2020

21.08.20 - Innspill til stimuleringsordningen for kulturlivet

19.06.20 - Notat til KUD og HOD - Arrangementsrestriksjoner - forslag til veien videre

15.05.20 - Høringsinnspill Stortingets finanskomité - Revidert nasjonalbudsjett 2020

 

2019

16.10.19 - Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen - Statsbudsjettet 2020

11.03.19 - Høringsinnspill Statsbudsjettet 2019 (Fra Arrangørforum)

08.02.19 - Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen - Kulturmeldingen

08.02.19 - Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen - Frivillighetsmeldingen

 

2018

16.10.18 - Høringsinnspill Statsbudsjettet 2019

03.05.18 - Høringssvar Europakommisjonen - Response to public consultation on Eco-design and energy labelling

14.05.18 - Høringssvar KMD og KUD - Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunen

02.05.18 - Høringssvar Skattedirektoratet – Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

07.05.18 - Innspill Politidirektoratet - Vedrørende utdanningskravet til ordensvakter i egenvakthold

15.02.18 - Høringsnotat KUD - Kulturmeldingen