Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. Organisasjonens internasjonale navn er Norwegian Live.

Norske Kulturarrangører arbeider for at våre medlemmer og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.

NKA ble etablert på Blitz som «Norsk Rockeforbund» i 1982 og vår visjon er «For et bærekraftig arrangørfelt».

Organisering Vedtekter Historie Prosjekter og medlemskap StYRINGSDOKUMENTER

Landets kulturarrangører er en mangfoldig gruppering av store og små, frivillige drevne organisasjoner og store kommersielle foretak. I by og bygd jobber disse hver dag for at det norske publikummet skal få oppleve kultur på sin scene. Uansett hva slags sted som er arena, eller hvilken artist som står på scenen. Om scenen er inne eller ute, liten eller stor, ukjent eller anerkjent. Gode kulturopplevelser trenger gode arrangører og NKA arbeider hver dag for å gi norske arrangører et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, gode rammebetingelser for å drive kulturvirksomhet, samt å bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

NKA legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging i arrangørbransjen, og skaper arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. NKA jobber interessepolitisk for våre medlemmer, og tilbyr faglig opplæringsmateriell, kursing, veiledning og rådgivning. Som medlemsservice hjelper NKA arrangørene med juridiske tjenester, informasjonstiltak, støtte- og utvekslingsordninger, fordelaktige medlemsavtaler, samt å samle inn og spre kunnskap om arrangørvirksomhet i bred forstand.

 

Medlemmer
Per 31.12.2022 hadde organisasjonen 507 medlemsorganisasjoner bestående av festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn, bibliotek, museum og konsert- og kulturhus.

For fullstendig oversikt i medlemsoversikten.

 

Virksomheten 
Gode kulturopplevelser trenger gode arrangører. NKA er en viktig pådriver til at det arrangeres flere og bedre kulturarrangementer i Norge og jobber kontinuerlig for å holde medlemmene inspirert, informert og oppdatert slik at de kan gi publikum enda flere og bedre kulturopplevelser.

Organisasjonen er demokratisk oppbygd med landsmøte, vedtekter og valgt styre. Vår virksomhet baserer seg på tre hovedområder:

Vårt arbeid omfatter arbeid med rammebetingelser for våre medlemmer, samt å samle inn og spre kunnskap om kulturdrift i videste forstand. Vi hjelper også arrangører med juridisk tjeneste, informasjonstiltak, støtteordninger, kollektive medlemstilbud, råd og hjelp.

BLI MEDLEM