Norske Kulturarrangører (NKA) er en demokratisk oppbygd medlemsorganisasjon bestående av medlemmer fra hele landet.

Landsmøte

NKAs landsmøte er øverste organ og avholdes årlig. Tid og sted avgjøres av styret. 

Her inviteres alle medlemmer for å gjennomgå aktiviteten i perioden som har vært, samt stake ut kursen for kommende periode. På landsmøtet vedtas organisasjonens styringsdokumenter og det velges et styre som skal lede organisasjonen mellom to landsmøteperioder.

De siste landsmøtene har funnet sted i:

 • Oslo, 22. april 2022 (hybrid)
 • Oslo, 22. april 2021 (digitalt)
 • Molde, 16. oktober 2020
 • Stavanger, 19. oktober 2019
 • Halden, 11. oktober 2018
 • Kristiansand, 12. oktober 2017
 • Drammen, 29. - 30. april 2016
 • Asker, 9.- 11. mai 2014 
 • Oslo, 27. - 29. april 2012
 • Trondheim, 16. - 18. april 2010
 • Elverum, 4. - 6. april 2008
 • Tønsberg, 24. - 26. mars 2006
 • Tromsø, 26. - 28. mars 2004

 

Styret

Styret er øverste besluttende myndighet for NKA i perioden mellom to landsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av NKAs styringsdokumenter. Les mer om NKAs styringsdokumenter her. 

Styret er valgt av Landsmøtet og har styremøter ca. 6-8 ganger pr år.

Styret i NKA for perioden 2022 - 2023 (valgt på Landsmøtet i Oslo 22. april 2022) består av:

Styreleder
Trude Storheim, Voss

Styremedlemmer
Gøran Aamodt, Bodø
Sandra Márjá West, Kåfjord
Per-Harald Nilsson, Stavanger
Roza Aghili Taslimi, Oslo
Runar Eggesvik, Oslo
Marit Over-Rein Stokkenes, Drammen

Varamedlemmer
1. vara: Åsa Paaske Gulbrandsen, Molde
2. vara: Morten Wien, Røykenvik
3. vara: Runa Strindin, Oslo

Administrasjonen

Administrasjon i NKA består av fem stillinger.

kontakt oss