Norske Kulturarrangører er sertifisert med Balansemerket.

I 2016 var NKA med på å stifte Balansekunst. Sommeren 2022 ble organisasjonen sertifisert med Balansemerket, av foreningen Balansekunst. 

Om Balansemerket

Balansemerket er en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Balansemerket tilbyr kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø.

Les mer om Balansemerket her

NKA er sertifisert med Balansemerket

NKA skal være en trygg, åpen og tydelig organisasjon, som aktivt fremmer likestilling, mangfold og likeverd, og jobber bevisst for å hindre trakassering og diskriminering. NKA er dedikert til å fremme likeverd og likestilling, samt å motvirke maktmisbruk og trakassering. Vi ønsker at alle som deltar på våre møteplasser og at alle som jobber i regi av NKA skal ha en god opplevelse.

NKA ønsker å sende et tydelig signal om å styrke arbeidet for et tryggere og mer mangfoldig kulturliv, og vi oppfordrer alle kulturaktører til å gjennomgå sertifisering for Balansemerket.

Som en del av arbeidet med Balansemerket har NKA utarbeidet en tiltaksplan, samt oppdatert flere av organisasjonens styringsdokumenter. 

Se NKAS tiltaksplan

Relevante styringsdokumenter

  • Etiske retningslinjer gjelder for styret, ansatte, kursholdere og andre personer som opptrer i en situasjon hvor de må regne med å bli betraktet som representanter for Norske Kulturarrangører (NKA). 
  • Kjøreregler for arrangementer er en intensjonsavtale NKA benytter ovenfor publikum, samarbeidspartnere og innledere på våre arrangementer