Kjøreregler for arrangementer

Vi ønsker at alle som deltar på våre møteplasser skal ha en god opplevelse. NKA er dedikert til å fremme likeverd og likestilling, samt å motvirke maktmisbruk og trakassering. Derfor inkluderer vi et aktivt samtykke ved påmelding til våre arrangementer med intensjon om at publikum, samarbeidspartnere og innledere følger våre kjøreregler for arrangementer.

Kjøreregler for arrangementer

  • Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder og kulturell, sosial og religiøs tilhørighet.
  • Vi bidrar til å skape gode holdninger og mellommenneskelige relasjoner, og omtaler både kolleger, samarbeidspartnere og motparter i respektfulle former.
  • Vi er bevisst på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser.
  • Vi er bevisst på om en situasjon er profesjonell eller privat, spesielt der det er glidende overgang mellom dag- og kveldsarrangement, og i situasjoner der alkohol serveres. Ingen utsettes for drikkepress.
  • Ta kontakt med en av de ansatte i NKA hvis du opplever eller er vitne til uønsket adferd. Alle i NKA har taushetsplikt. Alle som varsles plikter å ta varselet videre og forsikre seg om at det blir fulgt opp.
  • Les NKAs etiske retningslinjer her.


Oversikt og kontaktinfo til ansatte i NKA finner du her.