Kurs, fagbøker, faglige og sosiale møteplasser står sentralt i virksomheten til Norske Kulturarrangører. Vi har tilknyttet oss en kurslederstab som innehar spisskompetanse innen arrangørfaget i bred forstand, og skreddersyr kurs til den enkeltes behov, enten det gjelder kortere kurs eller mer omfattende workshops.

Kurs

Medlemmer i NKA har tilbud om et gratis kurs i året. Sammen med kursholder skreddersyr vi kursene til den enkeltes behov og ønsker. Aktuelle temaer kan være sikkerhet, sosiale medier, økonomi, organisasjonsutvikling, markedsføring, booking, sponsorarbeid, identitetsutvikling m.m.

Til kurs


Seminarer og møteplasser

NKA samarbeider tett med de regionale kompetansesentrene og bidrar inn med arrangørfaglig program på seminarer over hele landet. På bransjefestivaler som by:Larm, Trondheim Calling, Vill Vill Vest, 100 Dagar og Sørveiv er vi faste innholdsleverandører av faglig innhold, og med våre egne prosjekter arrangerer vi egne seminarer og frokostmøter. Vi arrangerer også NKA sin Arrangørkonferanse hvert år. Medlemmer får ofte tilbud om rabatterte billetter til bransjefestivaler der NKA er innholdsleverandør. 

NKA legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging, og skaper arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. Vi mener det er svært viktig med gode nettverk. Seminarene er de viktigste møteplassene, men vi legger også til rette for uformelle sammenkomster. Møteplassene finner som oftest sted på bransjefestivaler og på festivaler i inn- og utland. Våre seminarer og møteplasser publiseres på nettside og i kalenderen, og medlemmer vil bli invitert via nyhetsbrev.

Til kalender

 

Fagbøker

Våre publikasjoner er en viktig del av vårt opplærings- og medlemstilbud. Bøkene brukes blant annet som pensum for studenter ved flere av landets høyskoler, er grunnpilaren i våre kurs og et viktig bidrag til profesjonaliseringen av landets kulturarrangører. Du finner ale våre publikasjoner i vår nettbutikk. 

 Til nettbutikk 

 

Arrangørwiki

Vi har utarbeidet et eget oppslagsverk med nyttige dokumenter, maler, lenker og annen info som dekker alle faser av arrangørens verden.

Til arrangørwiki