Norske Kulturarrangører (NKA) jobber interessepolitisk for å bedre rammebetingelsene for norske arrangører. Vi er en diskusjonspartner for den politiske ledelse, et viktig talerør for hele arrangør- og festivalfeltet, i tillegg til å være en høringsinstans for arrangørpolitiske spørsmål. Vi deltar aktivt i politiske høringer, driver kontinuerlig lobbyvirksomhet og samarbeider tett med andre organisasjoner for å bedre konsertarrangørenes rammebetingelser.

Det er landsmøtet i NKA som legger de store linjene for organisasjonen. Her vedtas handlingsplan og arrangørpolitisk plattform, som danner det overordnede grunnlaget for NKAs interessepolitiske arbeid. NKA er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon som er helt avhengig av å få innspill fra medlemmene mellom landsmøtene på hva som rører seg i arrangørverden og hvilke saker som er viktige for dere som konsertarrangører. Tips oss derfor løpende om aktuelle interessepolitiske saker, og sørg dermed for at vi setter fokus på disse i møter med den politiske ledelse.

Til Arrangørpolitisk plattform

Til uttalelser

Tips oss