Fatoumata Diawara synger med stor innlevelse foran band og blåserekke på en konsert under Oslo World i 2022.

Kriterier

Under § 5. Medlemskap i NKAs vedtekter heter det at medlemmer i NKA skal:

  1. Være tilknyttet kulturfeltet og ha kulturarrangementer som en sentral del av sin drift
  2. Rette seg etter vedtak som fattes på Norske Kulturarrangørers landsmøte
  3. Betale en årlig kontingent
  4. Oppfylle de til enhver tid gjeldende medlemskriterier:

 

Medlemskap

 • Medlemssøknader vurderes ukentlig i NKA, deretter utstedes det faktura for medlemskap (kontingent) med betalingsfrist (normalt 14 dager). Dersom medlemskontingent ikke blir betalt regnes ikke medlemskap for inneværende år som gyldig.
 • Medlemskap i NKA gjelder for klubb, arrangørforening, scene, hus eller festival. Dersom et driftsselskap/konsern drifter flere festivaler og/eller klubbscener er det de enkelte festivalene og/eller klubbscenene som kan bli medlem.
 • Medlemskap i NKA gjelder per kalenderår og fornyes etter oppdatering av medlemskapet. Faktura for medlemskap for påfølgende år blir utstedt i tidsrommet januar-mars. Kontingent blir beregnet på grunnlag av fjorårets totalomsetning. 
 • Medlemsgoder- og avtaler er gyldig fra datoen medlemskap innvilges og faktura for medlemskap er betalt. Det er ingen tilbakevirkende kraft.
 • NKA informerer om medlemskap og kontingentsats til medlemmer i tidsrommet desember/januar. Medlemmer er da ansvarlige for å gi skriftlig beskjed dersom kontingentsats skal endres og om det er endring i kontaktinformasjon.
 • Utmelding skjer ved skriftlig henvendelse til NKA. Om et medlem ikke betaler kontingent for innværende år, regnes det som automatisk utmeldt.
 • For å benytte seg av enkelte medlemstilbud for eksempel søke Frifondmidler, er det en forutsetning at nødvendig informasjon og tallmateriale blir oversendt NKA innen gitte tidsfrister.
 • NKA oppfordrer medlemmer til å besvare årlige undersøkelser som danner grunnlag for statistikk om landets konsertarrangører på best mulig måte.

 

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.