Aiming for Enrike spilte en fantastisk konsert for NKAs medlemmer under Arrangørkonferansen i Fredrikstad i 2023.

Medlemskontingent

Alle medlemmer av NKA må betale en årlig kontingent. Kontingentsatsen er basert på total brutto omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår.

 

* Nye medlemmer som ikke eksisterte i 2023 betaler den laveste satsen. Medlemskapet gjelder for kalenderåret og blir automatisk fornyet ved årsskiftet.

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 12 ganger i året.