E-læringsplattform

Som en del av vårt kurstilbud har vi utarbeidet noen digitale kurs på vår e-læringsplattform. Foreløpig er følgende to kurs tilgjengelig: GDPR - introduksjon til ny personvernlov og Publikumsutvikling og mangfold.

Ta meg til NKA sin E-læringsplattform