Illustrasjonsbilde fra tidligere landsmøte med Norske Kulturarrangører. Foto: Johanna Siring
Foto: Johanna Siring

Landsmøte 2023

28.09.2023

28. oktober gjennomfører Norske Kulturarrangører landsmøte for våre medlemmer på Litteraturhuset Fredrikstad.

Landsmøte 2023

I egen e-post 29. juni ble alle medlemmer innkalt til Norske Kulturarrangører landsmøte, som gjennomføres lørdag 28.10.2023 kl. 10. Møtet gjennomføres på Litteraturhuset Fredrikstad og avsluttes kl. 12, under forutsetning av endt saksbehandling. Vi håper så mange som mulig vil ta turen til Fredrikstad for å delta på landsmøtet og Arrangørkonferansen.

 

Innmelding av saker og saksdokumenter 

NKA er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet. Medlemmer kan også på selvstendig grunnlag melde inn saker og forslag til vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet. Fristen for å melde inn forslag til saker utløp 27. september.

TIL DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

 

Stemmerett, delegater og observatører 

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2023 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en arrangør stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt. Det er imidlertid full anledning til å delta på landsmøtet uavhengig av om du er påmeldt Arrangørkonferansen.

Norske Kulturarrangørers vedtekter kan leses her.

 

Påmelding

For påmelding send mail til siri@arrangor.no