Velkommen til Fredrikstad

Sammen med Litteraturhuset i Fredrikstad inviterer vi til årets begivenhet for landets kulturarrangører - Arrangørkonferansen 2023! Konferansen er den største og viktigste møteplassen for landets kulturarrangører, og vi gleder oss til å samle hundrevis av arrangører for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og videreutvikle arrangørfeltet i Norge. Konferansen er lukket for NKA sine medlemmer og samarbeidspartnere. I forbindelse med konferansen innkaller vi også medlemmer til landsmøte. 

 

Påmeldingsfristen til konferansen har utløpt. 

Send e-post til nyaling@arrangor.no dersom du ønsker å delta.  

Program

torsdag 26.10
17:00-19:00
Forhåndsregistrering og innsjekk
Sted: Lobbyen, Scandic City Fredrikstad

Registrering og innsjekk til Arrangørkonferansen 2023 for de som ankommer Fredrikstad 26. oktober. 

19:00--
Møteplass
Sted: Scandic City Fredrikstad

Vi inviterer deltakere som ankommer Fredrikstad torsdag 26. oktober, til minglings og heng i baren på Scandic City Fredrikstad fra kl. 19:00. Sjekk ut City bar.

fredag 27.10
10:00-11:00
Registrering og innsjekk
Sted: Litteraturhuset, ved inngang til Egalia i 3 etg.

Registrering og innsjekk til Arrangørkonferansen 2023.

11:00-11:30
Velkommen til Arrangørkonferansen 2023!
Sted: Egalia

NKA ønsker velkommen til Arrangørkonferansen 2023.

11:30-12:00
Sterke merkevarer skaper fans!
Sted: Egalia

ANTI samarbeider med smarte kunder for å identifisere deres historie og formidle den på nye og spennende måter. Det er det de kaller interference, men man kan også kalle det et konkurransefortrinn – eller bare å skille seg ut i mengden. Kenneth fra ANTI kommer til oss for å snakke om betydningen av å bygge en sterk merkevare gjennom gode konsepter, kommunikasjon og design.

ANTI har kontor i Oslo og Hamar og har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. ANTI står for A New Type of interference og de jobber for å utfordre status quo, bryte reglene og skrive nye. De bringer historier frem på uventede måter.

12:15:12:45
Transformative arrangement: fra fotavtrykk til håndavtrykk
Sted: Egalia

Det er mange ambisiøse initiativer som har som mål å begrense klimaavtrykket til kulturarrangementer. Imidlertid trenger vi betydelige og radikale endringer i holdninger, atferd og forretningsmodeller. Det betyr at vi ikke bare må snakke om å redusere vårt avtrykk, men også om å påvirke verden rundt oss. Kunst- og kulturarrangører har et unikt potensial til å endre samfunn og systemet. De kan forene og mobilisere enkeltpersoner, fremme bærekraftig atferd, sette nye trender og være en plattform for sosial og grønn innovasjon. De kan vekke offentlig debatt og gi rom til viktige stemmer. Louise Lindén vil dele eksempler på hvordan musikk-, kunst- og kulturarrangementer kan ha positiv påvirkning, hvordan vår bransje kan synliggjøre og utfordre et urettferdig system, og hvilken rolle vi kan spille i overgangen til et klimarettferdig samfunn.

12:45-13:00
Oslo Bislett Games - spydspiss innen idrett og bærekraft
Sted: Egalia

Bislett Games har som mål å være et utstillingsvindu for Oslos ambisjoner for en bærekraftig og moderne by. De skal være en spydspiss innen idrett og bærekraft, og har gått i bresjen for å påvirke Norges Idrettsforbund til å ta store steg mot et grønt skifte. De har også påvirket dette arbeidet internasjonalt.


På Arrangørkonferansen skal Steinar Hoen, stevnedirektør for Bislett Games, snakke om hvordan det var det å bevege seg bort fra oljespons og snu fokuset mot egen by og bærekraft, samt dele sine erfaringer fra prosessen.

13:00-14:00
Lunsj
Sted: Litteraturhuset14:15-14:30
Veien til økt deltakelse og inkluderende arrangement
Sted: Egalia

Å styrke kompetansen innen publikumsutvikling er viktig, fordi publikumstiltak er et av de mest betydningsfulle verktøyene for å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv. Viken fylke har en stor og ung befolkning, og en økende andel unge med flerkulturell bakgrunn. Som et verktøy i dette arbeid ble Prosjektet NPU Monitor VIKEN etablert. NPU Monitor gir arrangørene innblikk i hvem som besøker dem, motivasjon, barrierer, hvilke befolkningsutvalg som er over- og underrepresenterte blant sine besøkende mm. Prosjektet innebærer at Viken fylkeskommune kjøper tilgang til NPU Monitor til 22 kulturarrangører i Viken, som skal teste dette i ett år. Til konferansen kommer Tormod Gangfløt – fagansvarlig for scenekunst og publikumsutvikling i Viken fylkeskommune for å fortelle om dette arbeidet, og med seg har han Roy Condradi Andersen fra Litteraturhuset i Fredrikstad, som er en av arrangørene som deltar i prosjektet. 

14:30-15:15
Status livemarkedet – konsolidering, konsentrasjon og konkurranse
Sted: Egalia

Vi tar tempen på ståa i det norske og det internasjonale livemarkedet, og inviterer Erica fra FKP Scorpio og Martin fra Live Nation til Fredrikstad og Arrangørkonferansen 2023 for samsnakk. At selskaper konsoliderer eller at større globale selskaper kjøper seg inn på eiersiden på arrangørfeltet er verken nytt eller særnorsk, men vi ser at dette har økt i omfang de seneste årene. Hvordan påvirker en større konsentrasjon på eiersiden det norske markedet med tanke på tilgang på internasjonale og nasjonale artister, artisthonorar, eksklusivitet og generell økt konkurranse? Og, hva er de viktigste tendensene i det internasjonale og norske markedet man nå ser framover? 

Samtalen modereres av Ida Eline Tangen, musikksjef i NRK P3.

15:30-16:15
Møt advokatene 2.0
Sted: Thygesen (2 etg)

Flere er kanskje kjent med Ræder Bing advokatselskap (tidl. Bing Hodneland) gjennom rammeavtalen som gir NKA-medlemmer gratis juridisk rådgivning. I Fredrikstad stiller de med tre advokater fra sitt arrangør-team, som vil svare på spørsmål fra salen i plenum. Arrangør-advokatene er spesialisert innen blant annet kontraktsrett, opphavsrett og arbeidsrett, og har lang erfaring med å bistå musikkscener, festivaler og andre kulturarrangører. De vil besvare generelle spørsmål som angår kulturarrangørenes virksomhet, fra booking-avtaler, klarering av musikkrettigheter, streaming og fotografering, til leie av utstyr, sponsoravtaler, støtteordninger, merverdiavgift, arbeidsmiljøloven og mye mer.

Programposten gir også en glimrende mulighet til å lære fra svarene til øvrige spørsmålsstillere. 

Programposten krever påmelding. 

16:15-17:00
Funksjonsmangfold - kunnskap, verktøy og ordninger
Sted: Thygesen (2 etg)

Hvilke grep kan arrangører ta for mer funksjonsmangfold både på, foran og bak scenen? Kulturdirektoratet presenterer tre aktuelle virkemidler for å gjøre arrangementer mer inkluderende og tilgjengelige for Norges største minoritet og bedre for alle: 1) kunnskapsprosjektet Tilgjengelige kunstnerskap, 2) en ny ressursbank for tilgjengelighet, og 3) forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser.  Kaja og Cecilia kommer til Arrangørkonferansen for å fortelle mer om hvordan direktoratet jobber for å styrke tilgjengeligheten av kunst- og kultursektoren.

15:30-17:00
Rundbordsmøte: Studentarrangører
Sted: Delicatessen Tapasbar (1 etg)

Målsettingen med rundbordsmøtene er å skape en unik arena der man kan diskutere relevante problemstillinger, dele utfordringer, bygge nettverk og finne gode løsninger sammen, i et lukket fora. For at alle deltakerne skal få et godt utbytte av møtene kreves det at alle deltakerne deltar aktivt i diskusjonene. Alle som melder seg må derfor komme med innspill til agenda og notere en eller flere konkrete problemstillinger eller temaer som dere ønsker å ta opp. Vi har hatt flere runder med tilsvarende møter og det vil være naturlig å plukke opp tråden fra tidligere møter samt at man kan ta opp nye problemstillinger og utfordringer.  

OBS: Møtene har et begrenset antall plasser og kun en person per medlemsorganisasjon kan delta i de ulike møtene.

Programposten krever påmelding. . 

15:30-17:00
Rundbordsmøte: Bærekraft og miljø
Sted: Egalia (3 etg)
Dagny på Øyafestivalen i 2022. Foto: Helge Brekke

Målsettingen med rundbordsmøtene er å skape en unik arena der man kan diskutere relevante problemstillinger, dele utfordringer, bygge nettverk og finne gode løsninger sammen, i et lukket fora. For at alle deltakerne skal få et godt utbytte av møtene kreves det at alle deltakerne deltar aktivt i diskusjonene. Alle som melder seg må derfor komme med innspill til agenda og notere en eller flere konkrete problemstillinger eller temaer som dere ønsker å ta opp. Vi har hatt flere runder med tilsvarende møter og det vil være naturlig å plukke opp tråden fra tidligere møter samt at man kan ta opp nye problemstillinger og utfordringer.  

OBS: Møtene har et begrenset antall plasser og kun en person per medlemsorganisasjon kan delta i de ulike møtene.

Programposten krever påmelding. 

15:30-17:00
Rundbordsmøte: Booking
Sted: Ruffen (1 etg)

Målsettingen med rundbordsmøtene er å skape en unik arena der man kan diskutere relevante problemstillinger, dele utfordringer, bygge nettverk og finne gode løsninger sammen, i et lukket fora. For at alle deltakerne skal få et godt utbytte av møtene kreves det at alle deltakerne deltar aktivt i diskusjonene. Alle som melder seg må derfor komme med innspill til agenda og notere en eller flere konkrete problemstillinger eller temaer som dere ønsker å ta opp. Vi har hatt flere runder med tilsvarende møter og det vil være naturlig å plukke opp tråden fra tidligere møter samt at man kan ta opp nye problemstillinger og utfordringer.  

OBS: Møtene har et begrenset antall plasser og kun en person per medlemsorganisasjon kan delta i de ulike møtene.

Programposten er fulltegnet. 

15:30-17:00
Landsmøteprep
Sted: Savoy Terrasse (4 etg)

I forbindelse med landsmøtet som gjennomføres under konferansen, lørdag 28.10 fra 10:00-12:00, inviterer vi til rundbordsmøte og landsmøteprep. Her vil vi diskutere temaer som er på dagsorden til landsmøtet. Dette er en ypperlig anledning til å gå i dybden på saker som for eksempel kulturmoms og TONO, og være med å påvirke hvordan Norske Kulturarrangører skal jobbe med sitt interessepolitiske arbeid i tiden framover.  

Programposten krever påmelding. 

15:30-17:00
Møt Kulturdirektoratet
Sted: Foaje i 2. etg.

Møt Kulturdirektoratet på årets konferanse. De vil være til stede og tilgjengelig for å svare på alt NKA sine medlemmer måtte lure på når det gjelder arrangørordningen spesielt og Kulturdirektoratet generelt, samt gi tips og hjelp til søknadsskriving. 

15:30-17:00
Møt Kulturrom
Sted: Foaje i 2. etg.

Kulturrom er til stede på Arrangørkonferansen for å prate med og veilede NKA sine medlemmer med spørsmål, søknader og alt annet du måtte ha på hjertet. Kulturroms formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk, dans og teater. Kulturrom gir tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr, akustiske tiltak i lokaler, samt bygg og utbedring av øvingsrom. De jobber også med kompetansehevende tiltak innen lyd-, lys- og sceneteknikk; bl.a. kurs, workshops, fagdager og praksisplasser. Det er bare å møte opp for å slå av en prat - ingen påmelding.

17:00-18:00
Pause (og innsjekk)

Om du ikke har rukket å sjekke inn på hotellet har du muligheten nå. 18:00-20:00
Østfold Internasjonale Teater - Labyrint
Sted: Østfold Internasjonale Teater

VI inviterer til eksklusiv førpremiere, kun for konferansens deltakere, på Østfold Internasjonale Teater (ØIT) og forestillingen Labyrint! Forestillingen varer i 45 minutter, og etterpå byr vi på noe godt i glasset og presentasjon av ØIT med teatersjef og administrerende leder. Les mer om Labyrint her

Programposten krever påmelding. Avreise 17:50 fra lobbyen på Scandic City Fredrikstad, eller direkte på teatret kl. 18:00. 

18:00-20:00
Omvisning i Gamlebyen
Sted: Gamlebyen i Fredrikstad

Vi tar turen over elva, og omvisning med Alexander Hermansen i en av Nord-Europas store skatter, Gamlebyen i Fredrikstad. Aleksander kan sin hjembys historie til fingerspissene, og formidler det hele på en lett og underholdende måte. Omvisningen vare ca. en time og vi avslutter med litt sosial heng, før vi tar turen til Beach Club og middag. 

Omvisningen krever påmelding. Avreise 17:45 fra Litteraturhuset i Fredrikstad. 

18:30-19:45
Arrkonf-quiz på Savoy Terrasse
Sted: Litteraturhuset, Savoy Terrasse

Litteraturhuset inviterer til Arrkonf-quiz på huset, nærmere bestemt på Savoy Terrasse. I baren på toppen av Litteraturhuset kan du nyte utsikten over byen og Glomma, mens du bryner deg på quiz. Krever ingen påmelding – bare å møte opp. 

20:00-23:00
Middag
Sted: Beach Clublørdag 28.10
10:00-12:00
Landsmøte 2023
Sted: Egalia

NKA inviterer til landsmøte lørdag 28. oktober 2023, i forbindelse med Arrangørkonferansen i Fredrikstad. Møtet starter kl. 10:00 og er ferdig kl. 12:00, under forutsetning av endt saksbehandling. NKA er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet.

12:00-13:00
Lunsj
Sted: Litteraturhuset13:00-13:45
Vi tar arrangørpraten
Sted: Egalia

Vi samler et lite utvalg arrangørmedlemmer til samtale under årets konferanse for litt innsikt om utfordringsbildet for arrangørene, slik de ser, og utsiktene for framtida.

  • Hvordan påvirkes arrangørene av at alt blir dyrere?
  • Hvordan påvirkes arrangørfeltet av økende konsentrasjon og konsolidering i det norske livemarkedet?
  • Har dagens situasjon endret den profesjonelle praksisen og relasjonen mellom de ulike aktørene i næringskjeden?
  • Hvilke nye tiltak og strategier må på plass for å sikre en bærekraftig drift i årene som kommer?

Dette og mer til, når vi tar arrangørpraten i Fredrikstad.

I panel: Gøran Aamodt (Svømmehallen Scene og Parkenfestivalen), Ragnhild Menes (Kongsberg Jazzfestival) og Pål Markussen (Bastard Bar)

Moderator: Siri Haugan Holden (Norske Kulturarrangører)

14:00-14:45
Hvordan hyre på oppdragstakere lovlig
Sted: Egalia
test

En ny dom hvor saksøker vant frem med krav om fast ansettelse, belyser den økonomiske risikoen ved å benytte oppdragstakere dersom vilkårene for oppdragstakerforhold ikke er oppfylt. Nylig er det også foreslått lovendringer som gjør at kulturarrangører som i stor grad engasjerer frilansere og selvstendig næringsdrivende bør gjennomgå egen praksis for å unngå ubehagelige overraskelser.

Arbeidslivsspesialist Limita Lunde fra Ræder Bing advokatselskap vil gjennomgå hvilke vurderinger arrangørene må gjøre før de engasjerer oppdragstakere, samt den økonomiske risikoen ved å trå feil. 

14:00-14:45
Publisering og universell utforming
Sted: Thygesen

Mange av oss deler innhold på nettet, enten det er på nettsider eller i sosiale medier. Universell utforming handler om å redusere barrierer for deltakelse, men hvordan kan vi sørge for at innholdet vårt når flest mulig og hvilke grep kan vi ta for å bedre tilgjengeligheten i egne kanaler? Funka er en ledende aktør innen universell utforming i Europa, og på Arrangørkonferansen skal de dele av sin ekspertise på publisering og universell utforming.

Funka begynte som et ideelt prosjekt innen den svenske funksjonshinderbevegelsen. De er eksperter på universell utforming, og støtter kunder fra offentlig, privat og ideell sektor over hele verden i å lage grensesnitt som er tilgjengelige for alle. De har et nært samarbeid med brukerorganisasjonene, noe som sikrer høy kvalitetskontroll og forankring.

14:00-14:45
Frivilligrekruttering på frivillig.no
Sted: Ruffen

Hvorfor velger folk å bli frivillig for ditt arrangement, og hva er god og inkluderende kultur for rekruttering av nye frivillige i tiden fremover? Frivillighet Norge holder et innlegg om barrierer for deltakelse og tiltak som får flere nye med, som du kan sette i gang med i egen organisasjon. Frivillig.no er frivillighetens eget gratis rekrutteringsverktøy, og har gode erfaringer å dele videre. På konferansen i Fredrikstad kommer Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge for å fortelle om hvordan man som arrangør kan jobbe for økt deltakelse. 

15:00-15:45
TONOs tap i Høyesterett – en seier for arrangørene?
Sted: Egalia

Tvisten om beregningen av TONO-vederlaget som skal betales av Oslo-Filharmonien er endeling avgjort av Høyesterett. Høyesterett kom, i likhet med de lavere instanser, til at TONOs krav om en bestemt prosentandel av orkesterets årlige inntekter var lovstridig. Dommen vil kunne ha betydning for live-fremføringer og for strømming av arrangement.

Advokatene fra Ræder Bings arrangør-team vil gjennomgå sakens bakgrunn og Høyesteretts dom, og diskutere mulige konsekvenser av dommen for kulturarrangører. 

15:00-15:45
Advance og produksjon
Sted: Thygesen

Hvilke faktorer spiller inn på en god og profesjonell produksjon? Hva er nøkkelen for å sikre en god prosess med advance, planlegging og gjennomføring? Øyvind Johan Olsen, produsent for Svømmehallen scene og Parkenfestivalen i Bodø, tar oss igjennom en produksjonsprossessen fra A til Å. NKAs samarbeidspartner, Crescat, har i samarbeid med norske arrangører utviklet en programvare for planlegging og gjennomføring av arrangementer. Øyvind vil vise hvordan han benytter henholdsvis produktene Crescat Venue og Crescat Festival i sin arrangørhverdag. 

15:00-15:45
Balansepotten – Inkluderende kulturliv
Sted: Ruffen
Hvorfor er det behov for mangfolds- og likestillingsarbeid i kulturlivet? Hva hindrer enkelte grupper i å delta og hvilke grep kan man ta for å skape mer mangfold? Personer med minoritetsidentitet er underrepresentert i norsk kulturliv. Sammensetning av personer med innflytelse reproduseres som følge av normer, inngrodde strukturer og rekruttering via nettverk.
Gjennom Balansepotten bevilger Balansekunst midler til prosjekter som bidrar til foreningens formål: Et likestilt og mangfoldig kulturliv. I 2023 utvides Balansepotten med både større sum for tildeling og ny søknadsportal. Vi inviterer til innlegg om støtteordningen i tillegg til konkrete tips til hvordan man kan jobbe for et mer inkluderende kulturliv.
16:00-17:15
Årets inspirasjon
Sted: Egalia

Arrangørprisen er endelig tilbake! I år har vi også introdusert en helt ny kategori, nemlig Årets inspirasjon. Prisen Årets inspirasjon deles ut til et prosjekt, tiltak, konsept eller annet som har utmerket seg i 2022, og som kan være til inspirasjon for andre arrangører. Til arrangørkonferansen kommer de fem finalistene og forteller om sine prosjekter; Tons of Rock med Tons of Love, Márkomeannu med deres markering av skeivt kulturår, Oslo World med VårtNabolag, Parkteatret med Yngling og Dirty Old Town med deres bærekraftsarbeid. Ikke bare skal vi bli inspirert, men prisen til vinneren av Årets inspirasjon 2022 skal også deles under denne programposten.

18:00-19:45
Kulturelt vorspiel med Aiming for Enrike
Sted: St.Croix-huset

St.Croix-huset ønsker velkommen til kulturelt vorspiel med Aiming for Enrike, og ønsker arrangørene og byen velkommen til kulturelt vorspiel på huset! Betala og Lily byr på noe godt i glasset. 

18:00 Sosial heng - baren er åpen
19:00 Konsertstart
19:45 Konsertslutt og felles avgang til Litteraturhuset

Aming for Enrike
Med et atmosfærisk og massivt uttrykk, tar Aiming for Enrike musikken lengre inn i et svevende, minimalistisk, elektronisk og ambient landskap. De er nå klare med sitt femte album Empty Airports.  Albumet er nok en fantastisk utgivelse fra den fremtidsrettede duoen, som beviser at Aiming for Enrike lever i sitt helt eget univers.

20:00-24:00
Festmiddag
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, EgaliaInnledere

Zubeida Haji Hassan
Zubeida Haji Hassan

Zubeida Haji Hassan, formidler for Balansekunst og prosjektleder for Balansepotten. Zubeida er utdannet samfunnsviter med mastergrad i globale utviklingsstudier og bachelor i interkulturell kommunikasjon. 

Kenneth Pedersen
Kenneth Pedersen

Kenneth Pedersen startet ANTI for 15 år siden og jobber i dag som CEO i byrået. Han er en visjonær leder som oppfordrer til å utfordre det etablerte for å gjøre en forskjell. 
ANTi er et kreativt byrå med historiefortelling som kjerne og er ledende på sitt felt. ANTI bygger merkevarer gjennom design,kommunikasjon og digitale opplevelser, i tillegg til å produsere podcast og tv-serier.

Louise Lindén
Louise Lindén

Louise Lindén er en sosial entreprenør, foredragsholder og festivalprodusent. Hun har vært en pionér innen bærekraftig kulturarrangement, kunstnerisk aktivisme og interessepolitisk arbeid, samt kreativ klimakommunikasjon. Hun har initiert bærekraftsprosjekter med Fridays For Future, Sweden Rock Festival og Stockholm Resilience Centre, mobilisert noen av de største artistene i Sverige for klimarettferdighet, og blitt hedret av kong Carl XVI Gustaf for hennes lederskap. Hun er grunnleggeren av LiveGreen Festivals & Academy og medgründer av Climate Live Sweden.

Øyvind Johan Olsen
Øyvind Johan Olsen

Øyvind jobber som produsent i Svømmehallen Scene og som arenasjef i Parkenfestivalen. Gjennom hele ungdomstiden har han vært svært engasjert i musikk og kultur. Siden 2016 har han vært en viktig del av Parken-systemet og jobber nå fulltid der. Øyvind sin spisskompetanse ligger spesielt innenfor det å skape gode systemer for hele organisasjonen samt håndtere, systematisere og videreformidle store mengder informasjon. 

Ida Eline Tangen
Ida Eline Tangen

Ida Eline Tangen er musikksjef i NRK P3. Der har hun ansvar for P3s musikkinnhold som Musikkrommet, Urørt og StudioP3 og musikken som spillelistes på kanalene P3, mP3, P3X og Urørt. Hun har tidligere jobbet med musikkformidling i P3, Urørt og Radio1, og har flere års erfaring som DJ.

Steinar Hoen
Steinar Hoen

Steinar Hoen har siden 2007 vært stevnedirektør for Bislett Games, der han har vært sentral i deres arbeid med grønn omstilling og bærekraft. Er tidligere toppidrettsutøver innehar foresatt den norske rekorden i høydehopp (2,36 m).

Ragnhild Menes
Ragnhild Menes

Ragnhild Menes er festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival på tredje året. Tidligere har hun vært markedssjef i samme festival, og også hatt ulike roller og verv i musikklivet bl.a. i Norsk jazzforum, der hun i dag også er styreleder.

Pål Markussen
Pål Markussen

Angrende økonom på 42 fra Tromsø. Daglig leder/vaktmester Bastard Bar, Blå Rock Cafe, Teaterkafeen på Hålogaland Teater og Misfit Tikibar. 

Martin Nielsen
Martin Nielsen

Martin startet sin karriere med sommerjobb hos EMA Telstar (nå Live Nation Sverige) i 2007, som senere førte til fast stilling. Fire år senere, i 2011, etter at han hadde koordinert turneer til Norge og Norden med bl.a. Guns N' Roses, Kanye West, Slipknot og Taylor Swift, så spurte Rune Lem i Live Nation Norge om han ville komme til Norge og ta over rollen som "Head promoter". I dag er han daglig leder for Live Nation Norge, styreleder i Luger, Tons of Rock og ACT Agency, styremedlem i Bergen Live og Slottsfjell, agent for Dagny og Stig Brenner samt involvert i festivaler som Findings, Tons of Rock, NEON, Trondheim Rocks, Feelings og Kadetten.

Erica Leypoldt
Erica Leypoldt

Erica er daglig leder i FKP Scorpio Norge AS (tidl. Nordic Live), som representerer om lag 90 norske artister og band, og presenterer rundt 150 internasjonale artister i Norge årlig. Erica har tidligere jobbet som prosjektkoordinator i Live Nation, i Øyafestivalen, og som salgsleder på Dansens Hus.

Gøran Aamodt
Gøran Aamodt

Gøran Aamodt har arrangert konserter siden midten av 90-tallet. I 2006 startet han og gode venner opp Parkenfestivalen i Bodø og siden det har de også etablert Svømmehallen Scene. Gøran har parallelt med dette også booket for Bodø kulturhus, Sinus og Stormen konserthus. Med erfaring fra å gjøre konserter i alt fra små kott til store idrettshaller og festivaler har han bred erfaring og lang fartstid, noe som kommer godt med når man skal prøve å se i glasskulen om hvordan framtiden blir.

Lily Ragnhild Nilsen
Lily Ragnhild Nilsen

Lily er ekspert på universell utforming og sertifisert Accessible Document Specialist (ADS) gjennom International Association of Accessibility Professionals (IAAP). Hun er utdannet UX-designer og har lang bakgrunn i pedagogikk. Lily jobber med å analysere den universelle utformingen av digitale grensesnitt og dokumenter for Funkas kunder, samt holder kurs og workshops om universell utforming.

Vanja Konradsen
Vanja Konradsen

Vanja Konradsen er prosjektleder for økt deltakelse i Frivillighet Norge og ansvarlig for Frivillig.no.

Christoffer Johnsen
Christoffer Johnsen

Christoffer jobber hovedsakelig med kontrakter og opphavsrett. Han har tidligere erfaring fra musikkbransjen, og har jobbet mye med klarering og kommersialisering av musikkrettigheter, f.eks. ved utnyttelse av kulturarrangementer på internett og andre utgivelser. Christoffer har også bred erfaring med tvisteløsning innenfor kulturbransjen, og er en mye brukt foredragsholder.

readerbing.no

Limita Lunde
Limita Lunde

Limita har bred erfaring fra musikkbransjen og jobber med de fleste problemstillinger som er relevante for kulturarrangører, blant annet arbeidsrett, opphavsrett, selskapsrett og tvisteløsning. I tillegg bistår hun med forhandlinger knyttet til kontraktsinngåelser knyttet til arrangementsdrift, som for eksempel bookingkontrakter, oppdragskontrakter og kontrakter innen teknisk leveranse. Limita har jobbet tett med NKA både gjennom hennes jobb som daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret Scene og tidligere som en del av NKAs styre.

readerbing.no

Joachim Henstad
Joachim Henstad

Joachim jobber med Funkas norske kunder. Han er Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) gjennom International Association of Accessibility Professionals (IAAP). Han har også tett kontakt med de ulike brukerorganisasjonene og er selv medlem av Blindeforbundet.

Vidar Bråthen
Vidar Bråthen

Vidar er utdannet musikkviter fra UiO, med en master/hovedfag i musikkvitenskap fra 2000. Vidar begynte å jobbe i Kulturdirektoratet i 2001 og jobbet da med ordninger som var forløpere til arrangørordningen (turné- og arrangørstøtte for populærmusikk og tilskudd til lokale musikktiltak). I perioden 2006-2012 jobbet han i Norsk jazzforum, bl.a. med en egen tilskuddsordningen for jazzklubber. Vidar har siden 2012 jobbet i Kulturdirektoratet igjen, og har arbeidet med nesten alle tilskuddsordningene på musikkområdet, samt flere ordninger innenfor litteraturfeltet. Siden våren 2017 har han hovedsakelig jobbet med arrangørordningen og støtteordningen for musikkfestivaler.

Heidi Aas Kvalheim
Heidi Aas Kvalheim

Heidi Aas Kvalheim er markedsansvarlig i Crescat. Hun har bakgrunn fra legemiddelindustrien og designbyrå, kombinert med erfaring fra festival- og arrangørbransjen. Heidi har blant annet jobbet for Quart, Hove, Slottsfjell, Nationaltheatret og Bergen Julemarked. Hun er utdannet sommelier og holder vinkurs som Pievino.

Sunniva Nicole Rebbestad
Sunniva Nicole Rebbestad

Sunniva arbeider i hovedsak med kontrakter og opphavsrettigheter. Hun bistår særlig arrangører ved bruk av musikkrettigheter, både ved fysiske konserter og på nett, inkludert i forhandlinger med TONO. Sunniva håndterer også tvister om tildeling av offentlig støtte til konsertarrangører, for eksempel fra Kulturrådet. I tillegg bistår hun med utarbeidelse og inngåelse av kontrakter med underleverandører og andre bidragsytere til arrangementet.

readerbing.no

Tormod Gangfløt
Tormod Gangfløt

Tormod Gangfløt – fagansvarlig for scenekunst og publikumsutvikling i Viken fylkeskommune. Tidligere har han hatt mange roller i Østfold fylkeskommune – bl.a som direktør for Østfold kulturutvikling, teatersjef, musikkprodusent, byråkrat og DKS-ansvarlig.Har musiker-utdanning fra Norges Musikkhøgskole og tre-årig Master of Management-utdanning fra BI hvor en av skriveoppgavene handlet om publikumsutvikling. Har arbeidet åtte år som bratsjist i Oslo-filharmonien under Mariss Jansons.

Kaja Jorem
Kaja Jorem

Kaja Jorem er seniorrådgiver i Kulturdirektoratet, og jobber med oppdraget som Nasjonal koordinator for mangfold sammen med resten av organisasjonen. Hun har tidligere ledet Interkultur, og jobbet med kultur og næring nasjonalt og internasjonalt de siste 15 årene. 

Cecilia Bruce
Cecilia Bruce

Cecilia Bruce er førstekonsulent i Kulturdirektoratet, og jobber med tiltak for å styrke tilgjengeligheten av kunst- og kultursektoren. Hun har bakgrunn fra medier- og kommunikasjonsbransjen, kombinert med erfaring fra festival- og arrangørbransjen, bl.a. i Oslo Pride.  

Hotspot - 27.-28. oktober!

Arrangørkonferansen 2023 finner sted på Litteraturhuset i Fredrikstad, som ligger i Storgata 11. 

59.212315,10.936,15

Samarbeidspartnere

Eksterne leverandører

Deltakerliste

*Listen er ikke utfyllende. Kun deltakere som aktivt har samtykket er listet opp i offentlig deltakerliste.

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 15 ganger i året.