DSC08412.jpg

Norske Kulturtarrangører (NKA) er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer inviteres til landsmøte lørdag 28. oktober 2023, i forbindelse med Arrangørkonferansen i Fredrikstad. Møtet starter kl. 10:00 og er ferdig kl. 12:00, under forutsetning av endt saksbehandling.

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2023 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en arrangør stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt. Det er imidlertid full anledning til å delta på landsmøtet uavhengig av om du er påmeldt Arrangørkonferansen.

 

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer i Norske Kulturtarrangører kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på Landsmøtet. Informasjon om frist for innmelding av saker kommer senere. Innkomne forslag behandles av styret. Saksdokumenter til landsmøtet distribueres til alle NKAs medlemmer senest 27. september. 


Spørsmål?

Kontakt oss. 

 

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 15 ganger i året.