DSC08412.jpg

Norske Kulturarrangører (NKA) er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer inviteres til landsmøte lørdag 28. oktober 2023, i forbindelse med Arrangørkonferansen i Fredrikstad. Møtet starter kl. 10:00 og er ferdig kl. 12:00, under forutsetning av endt saksbehandling.

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2023 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en arrangør stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt. Det er imidlertid full anledning til å delta på landsmøtet uavhengig av om du er påmeldt Arrangørkonferansen.

 

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet. Sakene meldes inn til siri@arrangor.no innen 27. september. Innkomne forslag behandles av styret. Saksdokumenter til landsmøtet distribueres til alle NKAs medlemmer umiddelbart etter denne fristen.

Dagsorden og sakspapirer

Påmelding

De som deltar på konferansen i Fredrikstad melder seg på via registreringsskjema for Arrangørkonferansen 2023. De som kun ønsker å delta på landsmøtet gir beskjed per e-post til siri@arrangor.no.


Spørsmål?

Kontakt oss. 

 

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 15 ganger i året.