Eksplosiv fremføring av en stor gruppe ungdommer i helsvarte antrekk. I front en kvinnelig vokalist som synger med full kraft. I bakgrunnen, på hver side av scenen er det en større gruppe ungdommer som synger og danser med.
Illustrasjonsbilde fra prosjektet «20 år med Malakoff, The Soundtrack of Your Life», fremført av ungdommer tilknyttet Gymmen Scene. Foto: Sigve Brochmann Rasmussen

Ny støtteordning for økt deltakelse i musikkorganisasjoner

26.04.2024

Jobber dere med gode inkludering- og rekrutteringstiltak for ungdom? Nå kan frivillige musikkforeninger søke tilskudd til sine prosjekter. 

Kultur- og likestillingsdepartementet tildeler 20 millioner kroner til musikkorganisasjonene via Norsk musikkråd (NMR). Midlene skal bidra til inkludering og økt deltakelse i lokale musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år. Tilskuddet er en engangsbevilgning og Norske Kulturarrangører har mottatt rundt 700 000 kroner som medlemmer nå kan søke om til gode inkludering- og rekrutteringsprosjekter. 

Tilskuddsordningen har samme målgruppe som den ordinære Frifond-ordningen: frivillige foreninger innen musikkfeltet som jobber for og med barn og unge. Tilskuddet skal bidra til å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i musikkaktiviteter i hele landet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. 

Hvem kan søke?

Midlene skal gå til lokale frivillige musikkforeninger, som for eksempel rockeklubber, festivaler, studentforeninger eller tilsvarende, og til deres aktiviteter for økt deltakelse og inkludering av barn og unge i eksisterende aktiviteter. 

Hva kan du søke om?

Ulike tiltak og prosjekt som bidrar til rekruttering av barn og unge i lokale organisasjoner. Det kan være:

  • informasjonskampanjer i ditt lokalmiljø med mål om rekruttering av unge
  • generell rekruttering, for eksempel forsterkning av ordinært rekrutteringsarbeid
  • ungdomsmedvirking og deltakelse
  • lokale samarbeidsprosjekter
  • redusert kontingent og lav eller ingen egenandeler på aktiviteter

Søknadsbeløp

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner per søkerorganisasjon.

Søknads- og rapporteringsfrist

Søknadsfrist er 10. mai innen klokka 23.59.
Prosjektet må gjennomføres og ferdigstilles innen 31. desember 2024. 
Rapporteringsfrist er 15. januar 2025

Hva må søknaden inneholde?

  • prosjektbeskrivelse der det beskrives tydelig hva det søkes til i tråd med formålet, samt en kort beskrivelse av søker og ungdomsdeltakelse i organisasjonen
  • prosjektbudsjett som viser alle utgifter og inntekter tilknyttet prosjektet.

Det kan ikke søkes om det samme prosjektet gjennom den ordinære Frifond ordningen og du kan kun søke støtte hos en nasjonal organisasjon som Norske Kulturarrangører, Norsk Jazzforum eller Norsk Bluesunion. Se nærmere detaljer i våre retningslinjer – Støtteordning for økt deltakelse i musikkorganisasjoner.

SØK STØTTE