Norske kulturarrangører inviterer til frokostmøte om kultursektorens utslipp.
Illustrasjonsbilde.

Frokostmøte: Ingen penger uten klimakutt?

05.01.2024

10. januar kl. 08:30 inviterer vi til gratis frokostmøte om grønn omstilling og kultursektorens klimautslipp.

Alle sektorer må kutte klimautslippene sine innen 2030, også kulturlivet. Men hvor stor er egentlig klima- og miljøpåvirkningen til det norske kulturlivet? På dette frokostmøtet skal vi diskutere hva som må til for å gjennomføre en grønn omstilling av kultursektoren og hvordan vi kan stimulere feltet til en mer sirkulær praksis. Hva tenker myndighetene om å bruke tildeling av kulturmidler og andre virkemidler til å påvirke den bærekraftige utviklingen av norsk kulturliv?

 

Program

08.00: Registrering og mingling

08.30: Velkommen
Åse Kringstad, Virke

08.35: Vil klimautslipp og miljøpåvirkning ha noe å si for framtidens tildeling av kulturmidler?
Even Aleksander Hagen, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet

08.45: Grønnere investeringer: hvordan stimulere kulturfeltet til å tenke mer sirkulært i sin praksis.
Hvordan kan en nasjonal tilskuddsordning bidra til å ta feltet i en grønnere retning, og hvordan oppfordre bransjen til å tenke langsiktig og sirkulært? Kulturrom lyser snart ut et nytt tilskuddsområde for Grønnere investeringer som skal stimulere til flere gode initiativ i landets kulturlokaler. 
Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom.

08.55: Klima- og miljøpåvirkningen til norsk kulturliv.
Arbeidet med å kartlegge klima- og miljøpåvirkningen til norsk kulturliv startet før sommeren og fortsetter fram til 1. februar. Hensikten er å gi myndigheter, støttegivere og kulturlivet selv et bilde av hvor stor klima- og miljøpåvirkningen fra norsk kulturliv er. Vi gir en første snik-kikk inn i dataene og presenterer noen foreløpige funn fra kartleggingen. Solveig Irgens er prosjektleder for bærekraft i Hovedorganisasjonen Virke. Med seg på scenen har hun CFO i energi.ai, Hanne Eek.

09.15: Green Producers Tool: Ta bedre beslutninger – slik bruker du GPT til å kutte utslipp.
Mads Astrup Rønning, leder Green Producers Club

09.30: Tangrystan-metoden: Slik har vi kuttet utslippene våre.
Brita Holt Vistnes, produksjonsleder og bærekraftsansvarlig i Tangrystan

09.40: Panelsamtale med statssekretær Even A. Hagen.

09.50: Oppsummering og avslutning

10.00: Slutt

 

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Har du ikke anledning til å delta fysisk? Ta kontakt med ase.kringstad@virke.no for å få tilsendt digital møtelenke.

Påmelding

Arrangementet er et samarbeid mellom Norske Kulturarrangører, Virke - Hovedorganisasjonen, Norske kulturhus og NTO.

 

Bli med i kartleggingen – få ditt klimaregnskap! Utvidet frist til 1. februar

Du kan fortsatt bli med å påvirke kartleggingen av klimaavtrykket fra kultursektoren. Ved å dele data fra deres årsregnskap for 2022 innen 1. februar kan dere bidra til kartleggingen. Som takk for hjelpen får dere tilsendt deres eget klimaregnskap. Kartleggingen vil gi et bilde av hvor kultursektoren har mest å hente på å redusere klimautslippene sine. Vi får også et godt grunnlag for å si noe om hvilke virkemidler som må på plass for at kultursektoren skal utvikle seg i en mer bærekraftig retning. 

Bli med i kartleggingen