Hånd som holder en grønn lysende jordklode.
Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Vi gir deg klimaregnskapet ditt

15.09.2023

I høst kan alle NKAs medlemmer få svært enkel tilgang på eget klimaregnskap.

Vi inviterer medlemmer av NKA til å bidra i kartleggingen av kultursektorens klimaavtrykk! Det eneste du behøver å gjøre er å sende oss én fil fra regnskapet ditt. Dataene vil behandles konfidensielt og benyttes for å rapportere om hvordan kultursektorens klimaavtrykk ser ut på et overordnet nivå, og som takk for innsatsen får du tilbake et klimaregnskap du kan bruke til din egen virksomhets videre bærekraftsarbeid. Fristen er utvidet til 1. februar 2024. 

 

Slik gjør du:

1.     Last ned en SAF-T fil fra 2022 fra regnskapssystemet deres. SAF-T er en forkortelse for Standard Audit File-Tax Financial, og er standardformatet for rapportering av elektroniske regnskapsdata til Skatteetaten. Denne skal være enkel å laste ned fra ERP-systemet (økonomi- / regnskapssystemet) ditt. Informasjon om databehandling og GDPR finner dere i linken i skjemaet under. 
2.     Fyll inn dette skjemaet. Alt du trenger å gjøre her er å fylle inn kontaktinformasjon og laste opp SAF-T filen. 
 
Fyll inn skjema

 

Kartlegging av kultursektorens klimagassutslipp

Virke, CREO, Norske Kulturarrangører (NKA), Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening har sammen søkt og fått tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet til kartlegging av kultursektorens klimagassutslipp i 2023. En slik kartlegging vil gi et godt grunnlag for vurdering av hvilke områder i kultursektoren klimagasskutt vil ha størst effekt. Formålet er å redusere kultursektorens karbonavtrykk, og bidra til å gjøre Norge til et foregangsland på klima for resten av verden. Derfor inviterer vi nå dere til å bidra, og det på en måte som også gir noe tilbake til dere!

 

Du kan bidra

Det norske kulturlivet er svært mangfoldig. Det er flott! Men, når man skal samle inn klimadata og si noe om en hel bransje, er det en utfordring. Vi har derfor valgt å gjøre det beste vi kan for å gi et øyeblikksbilde av klimautslippene og miljøpåvirkningen fra kulturlivet i 2022 ved å:

  • samle inn regnskapsdata fra så mange virksomheter som mulig, analysere dataene og lage en modell for klimautslipp i tråd med GHG-protokollen som er den den internasjonale standarden for klimaregnskap
  • vise fram eksempler på ulike kulturproduksjoner og arrangementer gjennom intervjuer med prosjektledere o.a. og ved å presentere klimaregnskapet for enkeltproduksjoner

For at kartleggingen skal gi så reelle data som mulig, trenger vi at alle er med og bidrar inn. Vi understreker at det her ikke handler om å være flinkest i klassen og allerede ha gjort mange grønne tiltak – det vi trenger er å kunne si noe om hvordan nå-bildet ser ut, og ut fra det kunne vurdere hvor vi samlet kan gjøre en ekstra innsats.

Innsamlingen skjer ved at du og din virksomhet gir energi.ai tillatelse til å hente en SAFT-fil fra din virksomhets regnskap. Ved å signere databehandleravtalen gir du samtykke til at energi.ai og Asplan Viak får bruke regnskapsdataene kun til å utarbeide en modell for klimagassutslippene på næringsnivå og kun i dette prosjektet som er tidsavgrenset til å vare ut året. 

NKA og de øvrige partnerne i prosjektet får ikke tilgang til regnskapsdata fra din virksomhet. 

 

Samarbeidspartnere

Vi har vært så heldige å få med oss Asplan Viak, et av Norges ledende rådgivningsselskaper, programvareselskapet energi.ai og Green Producers Tool som samarbeidspartnere i prosjektet. Til å hjelpe oss med intervjuer og formidling av resultatene fra prosjektet, har vi fått med oss Kirsti Svenning som redaktør for rapporten.

Dersom du skulle ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt med: support@energi.ai

Mer informasjon om Energi.AI finner du på nettsidene www.energi.ai

Ditt bidrag teller! Sammen skal vi vise at kultursektoren tar sitt ansvar og bidrar til Parisavtalens mål!