Hvit font på rød bakgrunn hvor det står "Arrangørstatistikk 2022"

Nye tall: honorar til artister utgjør en økende del av billettinntektene

24.05.2024

Norske Kulturarrangører (NKA) publiserer ny arrangørstatistikk som beskriver medlemmenes publikumstall, arrangementer, og økonomi for året 2022.

Hovedbildet bekrefter at arrangører over hele landet, fra store festivaler til frivillige foreninger, fortsatt står for et stort antall arrangementer i løpet av et år, og at publikum, arrangementer og billettinntekter er på vei opp igjen etter pandemien.

Selv om pandemien påvirket kultursektoren kraftig, viser tallene fra våre medlemmer at landets arrangører ikke har hvilt, men tvert imot kjørte for full gass inn i 2022. Veldig mange aktører i vår bransje, profesjonelle så vel som frivillige, legger inn en enorm innsats for å skape gode kulturopplevelser over hele landet. Derfor er det viktig at også kulturpolitikerne ser verdien av denne innsatsen og sikrer gode rammevilkår for kulturarrangørene, sier NKAs daglige leder Siri Haugan Holden.

Arrangørstatistikken for 2022 viser blant annet at de samlede artisthonorarene blant arrangørene som besvarte undersøkelsen utgjorde om lag 85% av de samlede billettinntektene deres i 2022, og at utviklingen over tid viser en stabil økning i denne andelen.

Uten artister og andre utøvere har vi ingen arrangementer, og spillestedene og scenene er kulturutøvernes arbeidsplass. Å sikre gode vilkår for arrangører, og artister og utøvere, henger sammen, og arrangørstatistikken vår bekrefter at spillestedene og kulturarrangørene bruker mesteparten av billettinntektene sine på nettopp artisthonorarer, sier Holden.

Norske Kulturarrangørers arrangørstatistikk, er basert på innrapporterte tall for medlemmene til Norske kulturarrangører (NKA) for 2022. Dataene som benyttes i rapporten er samlet inn av administrasjonen i NKA, mens analysene er gjennomført og skrevet ut av Bård Kleppe ved Telemarksforsking. Notatet beskriver ressursbruken hos arrangørene, antall forestillinger, antall publikum samt økonomiske nøkkeltall for arrangørene. NKA fikk svar fra 274 av 507 medlemmer for året 2022. Notatet gir derfor ikke et komplett bilde av den totale aktiviteten til alle arrangører, kun arrangørene som har besvart undersøkelsen.

Rapporten «Norske Kulturarrangører: Arrangørstatistikk 2022» kan leses i sin helhet her. 

Pressehenvendelser om rapporten kan rettes til daglig leder i Norske Kulturarrangører Siri Haugan Holden på telefonnummer 930 37 702 eller e-post