9 smilende styremedlemmer
Det nye styret i NKA. Fra venstre bak Roza Aghili Taslimi, Lisa Hoen, Simon Alejandro Larsen, Trude Storheim, Ane Margrethe Ugelvik. Fra venstre foran Runar Eggesvik, Per-Harald Nilsson, Linnéa Elisabeth Svensson og Gøran Aamodt. Foto: Jane Lool

Nytt styre i NKA

15.12.2023

På landsmøtet til Norske Kulturarrangører (NKA) den 28. oktober 2023, ble det valgt nytt styre for perioden 2023-2024. Sammensetningen av det nye styret representerer en betydelig bredde og erfaring fra kulturlivet. 

– Det er en god kombinasjon av nye og gamle fjes. Det er et bredt sammensatt styre med tanke på bakgrunn, erfaring og kompetanse som allerede er ivrig i gang med arbeidet. Det lover godt for det viktige arbeidet styret er satt til å gjøre, sier styreleder i NKA, Trude Storheim.

 

Norske Kulturarrangører arbeider for at våre medlemmer og deres virksomheter er forberedt på og rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet og et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet, noe som har vært sentralt for utvalget i prosessen med å sette sammen det nye styret. 

 

Velkommen til Ane Margrethe Ugelvik og Simon Alejandro Larsen, samt våre tre nye varamedlemmer Linnéa Elisabeth Svensson, Lisa Hoen og Eirik Brevik.

 

Vi benytter anledningen til å takke Marit Over-Rein Stokkenes, Sandra Márjá West, Åsa Paaske Gulbrandsen, Morten Wien og Runa Lunde Strindin for deres innsats som styremedlemmer i NKA den foregående perioden.

 

Les mer om styret i NKA