styreleder i Norske Festivaler og daglig leder i Norske Kulturarrangører smiler til kamera
Øivind Pedersen, styreleder i Norske Festivaler og Siri Haugan Holden, daglig leder i NKA

Norske Festivaler og Norske Kulturarrangører slår seg sammen for et styrket arrangørfelt

14.12.2023

Arrangørorganisasjonene forener krefter og slår seg sammen til én organisasjon fra 1. januar 2024, under navnet Norske Kulturarrangører (NKA).

NKA vil fortsette arbeidet med å styrke arrangørenes posisjon og synlighet i norsk politikk og kulturliv. Sammenslåingen vil kombinere ressursene, kompetansen og erfaringen til begge organisasjoner. Den felles innsatsen vil ikke bare styrke arbeidet NKA som medlemsorganisasjon gjør på vegne av sine medlemmer, men også gi rom for nye initiativer og samarbeid som vil forme fremtiden for norsk kulturbransje.

 

– Norske Festivaler har hatt en viktig funksjon i 25 år, og vi er glade for at arbeidet kan videreføres gjennom NKA, uttaler avtroppende styreleder i Norske Festivaler Øivind Pedersen.

 

Festivaler og festspill har blitt en stadig viktigere kraft innen kulturproduksjon og formidling. De kjennetegnes av små og effektive administrasjoner. Behovet er stort for å bygge kompetanse og ivareta deres interesser nasjonalt og internasjonalt.

 

– Etter at NKA i fjor utvidet sitt ansvarsområde fra musikk til alle kulturuttrykk, var det naturlig å arbeide for tettere samhandling. Vi vil nå få et enda mer kraftfullt ressurssenter som både vil videreføre Norske Festivalers interesser og kunne bidra til gode møteplasser for kunnskap, erfaringsutveksling og gunstige avtaler for medlemmene, avslutter Pedersen.

 

Sammenslåingsprosessen har pågått over lengre tid, og NKA ser nå frem til å kunne ønske Norske Festivalers medlemmer velkommen inn i organisasjonen fra nyttår av.

 

– Pandemien lærte oss hvor viktig det er å stå samlet, og det er flott at Norske Festivaler blir en del av Norske Kulturarrangører og dermed gjør oss til et større og sterkere talerør for et arrangørfelt og samfunn i endring, sier Trude Storheim, styreleder i NKA.

 

Formålet med sammenslåingen er å samle arrangørfeltet og bidra til økt verdiskaping for begge organisasjoners medlemmer, arrangørene. Dette innebærer blant annet å styrke arrangørenes innflytelse i politiske prosesser, øke synligheten i kulturlivet og bidra til økt kompetansebygging. NKA vil videreføre begge parters engasjement for mangfoldet av arrangører i Norge, og støtte opp om et levende, mangfoldig og inkluderende kulturliv.

 

Om Norske Festivaler

NF ble stiftet i 1997 som et organ for samarbeid og utvikling av norske festivaler, for å spre kunnskap om medlemsfestivaler og fremme disse nasjonalt og internasjonalt. Nettverket har vært organisert som et samvirke eid av medlemsfestivalene. Medlemmene har vært festivalarrangører som representerer alle de viktigste kunstneriske og kulturelle sjangerne på nasjonalt nivå. NFs formål har vært å styrke festivalens posisjon gjennom felles kompetanseutvikling, kunnskapsproduksjon og formidling. Gjennom deltakelse i den offentlige politiske debatten, har NF arbeidet med å bedre driftsforholdene for festivaler og informere om festivalaktivitet og virksomhet.

 

Om NKA

NKA er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. NKA ble etablert i 1982, og arbeider for at medlemmer og deres virksomheter skal være forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet. NKAs kjerneaktiviteter er medlemsservice, interessepolitikk og kompetansebygging. NKA samler over 500 arrangører, hvorav omkring 200 er festivaler.