Daglig leder Tone Østerdal og nyvalgt styreleder Trude Storheim på NKAs landsmøte 22. april.
Daglig leder Tone Østerdal og nyvalgt styreleder Trude Storheim på NKAs landsmøte 22. april.

Historisk landsmøte: NKA blir NKA

22.04.2022

Landsmøtet i NKA fattet fredag 22. april et historisk vedtak, som innebærer at organisasjonen utvider sitt mandat og endrer navn til Norske Kulturarrangører. Gjennom en felles plattform bygget på arrangørfaglig kompetanse skal NKA bidra til en mer hensiktsmessig organisering i kulturfeltet og være en endringsaktør med fokus på bærekraft. Målet er at et samlet arrangørfelt skal styrkes som bransje og samfunnsaktør.

Koronapandemien rystet arrangørfeltet til kjernen, og kommer til å ha konsekvenser som blir merkbare i flere år fremover. I gjenoppbyggingen etter pandemien er det viktigere enn noensinne å holde fast på kunstens og kulturens egenart og samfunnsrolle, og den positive effekten kulturarrangørenes virksomhet har på folk og lokalsamfunn.

- Når NKA nå åpner opp for arrangører innen flere kulturuttrykk gjør det organisasjonen bedre rustet for fremtiden, noe som også skal komme medlemmene til gode. I det som ser ut til å bli et tiår preget av kriser trenger vi robuste kulturarrangører med stor omstillingsevne. Å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet vil fortsatt være NKAs viktigste oppgave, sier daglig leder Tone Østerdal.

Hun understreker at NKA er vant til å forholde seg til en sammensatt medlemsmasse, med aktører i spennet mellom små, frivillige aktører, via stiftelser og offentlige foretak, til store næringsaktører.

- De siste årene har NKA hatt stor medlemsvekst og fått en tydeligere posisjon i musikk- og kulturfeltet. I en medlemsundersøkelse gjennomført høsten 2021 svarte svært mange medlemmer at de ikke bare driver med konsertvirksomhet, men programmerer flere kunst- og kulturuttrykk. Samtidig opplever NKA stadig oftere å få henvendelser fra kulturarrangører som ikke driver konsertvirksomhet, men som likevel ønsker medlemskap og den tilgangen det gir til NKAs kompetanse. Dette er bakgrunnen for utvidelsen som nå er vedtatt, og jeg ser endringen som del av en naturlig utvikling. Vi ønsker en organisk vekst for organisasjonen i årene som kommer, og skal selvsagt sørge for at de eksisterende medlemmenes interesser ivaretas minst like godt som i dag, avslutter Østerdal.

NKAs kjernevirksomhet, med hovedarbeidsområdene interessepolitikk, kompetanse og medlemsservice, ligger fast.
Fra Norske Konsertarrangører til Norske Kulturarrangører – fortsatt NKA, og alltid i arrangørenes tjeneste.