Fullt hus på Rockeklubben i Porsgrunn, med rockeband på scenen.
Fullt hus med Casual Sexism - Ungt, lokalt punkband. Foto: Heidi Bekkevold

Møt Rockeklubben i Porsgrunn og husk å søke Frifond- utvidet frist 10.november!

30.10.2023

I serien av gode Frifond-historier er turen kommet til Rockeklubben i Porsgrunn! I tillegg til de vanlige konsertene sine arrangerer de også konserter med og for unge under 18 år. Vi tok en prat med leder Heidi Bekkevold, og minner også om neste Frifond søknadsfrist 1. november. Vi har over 850 000 til fordeling, så dersom dere har gode ungdomsprosjekter finnes det gode muligheter for å motta støtte.

 

Fortell kort om bakgrunnen til rockeklubben i Porsgrunn (RIP)

Rockeklubben i Porsgrunn har i 33 år drevet med konsertarrangering på frivillig basis. Vi arrangerer konserter i den brede sjangeren rock, alternativ, metal, punk og gjerne litt ska! Våre konserter er i hovedsak med 18 års aldersgrense, men vi har lenge hatt tradisjon for å også arrangere for de under 18 år.

Har dere søkt Frifondstøtte tidligere og hva har dere søkt støtte til?

Vi prøver å søke Frifond-midler hvert år da vi ønsker å arrangere konserter for ungdom, konserter med ungdom på scenen eller på andre måter introdusere unge mennesker til konserter. Tidligere har vi fått midler til å sette ungdommer på scenen og arrangere konserter for ungdom. Denne runden fikk vi midler til å gjennomføre en ungdomskonsert for og av ungdom, hvor ett av målene var å involvere ungdommen i planlegging og gjennomføring av en konsertdag med 4-5 band.

Beskriv ungdomssatsingen deres og hva slags resultat denne har gitt 

Rockeklubben har arrangert konserter uten aldersgrense i lang tid, og de siste 10 årene har det vært en viktig pilar i vår måte å jobbe med arrangering. Innledningsvis var vi nok mer interessert i å tilby barn og ungdom ulike kultur- og musikkuttrykk, men mens veien ble gått har fokuset gradvis skiftet til ungdom som en aktiv deltager i arrangeringen. Ved årets konsert var ungdom med i planlegging av arrangementet, booking, plakatdesign og markedsføring, samt som artister og filmcrew for dokumentasjon av kvelden. 

I forkant av både søknad og arrangement kontaktet vi ungdom som kom som publikum på våre U18 konserter for å kartlegge interessen for arrangering. Vi samarbeidet også med fritidsklubbene i området for å samle en gjeng ungdommer til arrangør-gruppa. Vi møttes fysisk og diskuterte innhold, band, tidskjema, lydprøver, markedsføring, design og dokumentasjon. Ungdommene valgte band, RIP gjorde selve bookingen med eksterne band, men ungdommen ordnet bookingen med lokale band.                     

                Casual Sexism Foto: Kai Hansen
                                    Foto: Kai Hansen

Hvor viktig har Frifond vært for å skape denne aktiviteten
Uten Frifond blir ikke disse type arrangement like lett å få til. Selv om viljen er der for å kunne få det til, er ikke økonomien på plass. Pengene går til å dekke honorar, PR, teknisk og hospitality, og konsertene er gratis for ungdommen.

Har dere noen gode råd til å sette i gang ungdomskonserter/-aktivitet

Ta utgangspunkt i de unge i ditt allerede eksisterende publikum, og allier deg med andre som jobber med ungdom og unge arrangører. La ungdommen få spillerom til å bestemme innhold og program, og gi dem mulighet til å utvikle seg og sitt arrangørhjerte!

 

Se filmen som ungdommene har laget i et etterkant av konserten: Krøss - Rockeklubben i Porsgrunn

Vi ønsker Rockeklubben i Porsgrunn lykke til videre med konsertene og ungdomssatsningen sin, og minner om neste Frifondsøknadsfrist NB! utvidet frist 10. november innen klokka 24:00.

 

Gå til søknadside Frifond