Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter!
Søknadsfrist: 1. juni og 1. november. 

Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge. For medlemmer i NKA, er denne aktiviteten konsert- og arrangørvirksomhet eller annen musikkaktivitet rettet mot unge.

 

Hvor søker du?

Medlemmer i NKA søker gjennom oss. Søknadskjema/portal finner du nederst på siden. 

 

Dobbeltmedlemskap 

Ta kontakt dersom dere er medlemskap i flere nasjonale organisasjoner. Det er ikke mulig å motta Frifondmidler fra flere organisasjoner samtidig. (Bluesklubber søker direkte til Norsk Bluesunion. Jazzklubber/festivaler søker vanligvis til Norsk Jazzforum). 

 

Hvem kan søke?

 • Medlemmer i NKA
  Foreløpig gjelder dette innen musikk og konsertfeltet

 • Ungdomsprosjekt 
  1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller det kan søkes til et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom. 
 • Organisasjonsform 
  Kun frivillige organisasjoner/frivillig foreninger med aktivitet rettet mot barn og unge kan søke. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.

Se ellers øvrige retningslinjer nederst på siden. Merk at det er vedtatt nye retningslinjer per 24.03.2021 og at det etter landsmøtet 22.04.2022 er oppdatert med nytt navn. 

 

Søknadsfrister

1. juni og 1. november. 

 

Søknadssatser 

Per 2023 er satsene minimum 5.000 per søknadsrunde i grunnstøtte eller inntil 35.000 i støtte i prosjektstøtte. Maks tildelingsbeløp per år/søker er kr. 50.000. NB! Man søker enten grunnstøtte eller prosjektstøtte. Det er ikke mulig å søke begge deler per søknadsrunde.

 

Grunnstøtte 

For medlemmer i NKA skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle organisasjoner som oppfyller hovedkriteriene, legger ved en beskrivelse og konsertoversikt for forgående år, samt planlagt program i prosjektperioden og er garantert 5.000 per søknadsrunde. Søker en kun grunnbeløp, så kan en motta inntil kr. 10.000 per år. 


Prosjektstøtte

For å søke prosjektstøtte må dere i tillegg ha med følgende i søknadsskjemaet:  

 • Prosjektbeskrivelse 
  Mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter og så videre).
 • Budsjett for aktiviteten(e) 
  Legg ved alle relevante utgifter og inntekter for prosjektet (trenger ikke års/driftsregnskap).
 • Konsertoversikt 
  Legg ved oversikt over gjennomførte konserter forgående år samt konsertene dere søker støtte til i prosjektperioden.

- Usikker på budsjettoppsett? Nederst i artikkelen er det en enkel mal som kan brukes som utgangspunkt.

 

Hva kan man søke til?

Det kan kun søkes om et prosjekt per runde. Dette kan være en enkeltkonsert, konsertserie, festival eller andre ungdomsprosjekt. Husk at prosjektet må gjennomføres etter den ordinære søknadsfristen (1. juni/1. november).

 

Krav om tidligere støtte er brukt opp

Dersom du har mottatt Frifond midler foregående år, må det vises til at fjorårets midler er brukt opp før nye midler kan utbetales.

 

Kontonummer

Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.

 

Rapportering

Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader.

 

Søknad

Det søkes digitalt på NKA sin nettside. Husk at det er mulig å laste opp vedlegg i skjemaet.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid. Alle søkere får beskjed om at søknaden er mottatt og eventuell oppfølging om noe mangler.


Kontaktinfo

Mariann Skjerdal, mariann@arrangor.no // 90 63 06 77.

 

Tildeling 

Det er et styreoppnevnt utvalg som tildeler støtte hos NKA.  

 

Søknadsfrister 1. november og 1. juni. 


Merk at det kun er mulig å søke om støtte til prosjekt som gjennomføres etter søknadsfristen!

Søknadsfristen er over for denne gang! Neste frist er 1. november.

 BUDSJETTMAL

FRIFOND RETNINGSLINJER NKA

#

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge.