Sørøyrocken 2022 - Foto: Rune Ottarsen
Sørøyrocken 2022 - Foto: Rune Ottarsen

Møt Sørøyrocken og husk å søke Frifond - utvidet frist 10. november

01.11.2022

Det nærmer seg ny Frifond-frist og i den forbindelse har vi tatt en liten prat med festivalsjef i Sørøyrocken, Alise Fors. Sørøyrocken har hatt en fin satsning på barn og unge og har søkt Frifondmidler i flere år. Her er deres erfaringer.

Fortell kort om bakgrunn til festivalen

Langt ute i havet, der sola aldri går ned og tiden nærmest står stille, ligger Sørøya. På tuppen av øya i det lille fiskeværet Sørvær, omringet av spektakulært landskap, blir Sørøyrocken arrangert hver sommer. Med et program tilpasset både store og små er Sørøyrocken en musikkfestival for folk i alle aldre. Til tross for navnet, er sjangeruttrykket bredt, vi har hovedvekt på nordnorske artister og vi etterstreber å være en kulturformidler som bidrar til bolyst og lys i husan, der ute i havgapet. Sørøyrocken som vi kjenner den, ble gjennomført for første gang i 2012.

Beskriv barne- og ungdomssatsningen deres og hva slags resultat denne har gitt 

For oss er det enkelt å lage eventer og arrangementer som favner om, og vekker interessen til barn og ungdom. Oppskriften er enkel: Gjør det på barna og ungdommenes premisser! Vi opplever at barn og ungdom tidlig etablerer et godt forhold til oss, og det gjør at vi blir en naturlig del av deres oppvekst og kulturopplevelsene de får gjennom sin barndom og sin ungdomstid. Det gjør oss selvsagt svært stolte og ydmyke.

Hvor viktig har Frifond vært for å skape denne aktiviteten 

Støtten vi har mottatt fra Frifond har vært vesentlig for oss. For vår del har det vært viktig at barne- og ungdomsarrangementene skal være gratis å delta på. Uten støtten fra Frifond kunne vi ikke gjennomført arrangementene vederlagsfritt, så for vår del er støtten selve fundamentet for gjennomføring.

Vi har i en årrekke mottatt støtte fra Frifond for å skape gode opplevelser og er særlig fornøyde med en enkel søknads- og rapporteringsprosess.

Hva slags utfordringer opplevde dere med å arrangere underveis i koronapandemien? 

Vårt hovedprogram ble kansellert som følge av covid-19, men vi gjennomførte likevel en barne- og ungdomskonsert med artisten Odin Waage, sommeren 2021. Dette var en stor suksess og det var viktig for oss at vi kunne tilby noe også det året vi ikke gjennomførte festivalen vår.

Har dere noen gode tips og råd for å sette i gang aktivitet og arrangementer for unge?

Gjør det på barna og ungdommenes premisser! De vil mer enn gjerne komme med innspill, hjelpe til, planlegge og være en bidragsyter. Lytt til hvilke tilbud de etterspør, de er jo tross alt målgruppen. Det behøver ikke å være komplisert, men barna og ungdommene fortjener også gode produksjoner og kulturopplevelser. Vi går aldri på akkord med kvaliteten når vi gjennomfører konserter rettet mot ungdommer, og det vi opplever er at de virkelig setter pris på kulturopplevelsen og at de er et svært takknemlig publikum.

Vi takker for praten og øsker festivalen lykke til videre med å skape gode konsert- og kulturopplevelser for unge.

Husk å søke Frifond

Søknadsfristen for Frifond for siste halvår 2022 er utvidet til 10. desember innen kl. 24:00. 

SøknadSside Frifond