Illustrasjonsbilde av Tórshavn, hovedstaden på Færøyene. Foto: Pixabay.
Illustrasjonsbilde av Tórshavn, hovedstaden på Færøyene. Foto: Pixabay.

Grønt veikart Norden: Oppstartskonferanse på Færøyene 16. januar (digital/fysisk)

04.01.2023

I forbindelse med Nordisk ministerråds program Sustainable Lifestyle in the Nordic Region, skal det i 2023 lages et Grønt veikart for bærekraftige kulturopplevelser i Norden. I den forbindelse arrangeres det en oppstartskonferanse på Nordisk hus på Færøyene 16. januar, med mulighet for både digital og fysisk tilstedeværelse (15.-17. januar). 

Det grønne veikartet skal være en støtte og kunne gjøre det lettere for kulturinstitusjoner å komme i gang med, og få til det grønne skiftet. Det skal gi kunnskap og være et arbeidsverktøy for å få til endringen som kreves.

Veikartet henvender seg i hovedsak til kulturinstitusjoner i Norden med offentlig finansiering. Med dette forstås institusjoner som opera, teater, museum, kulturhus, konsertsaler, litteraturhus og danseinstitusjoner. Veikartet skal kunne brukes som en veileder i arbeidet med å skape bærekraftige kulturopplevelser. Derfor er sekundære målgrupper av veikartet aktører som myndigheter, fond, kunstnere og kulturarbeidere, kulturprodusenter, leverandører, grasrotinitiativer, frie kunstgrupper, kompetansemiljøer, eksperter og kulturbrukere. Interessentene i sekundærmålgruppen vil være viktige i arbeidet med å indentifisere muligheter og barrierer i arbeidet med å skape mer bæredyktige kulturopplevelser.

mer om prosjektbeskrivelsen for Grønt veikart Norden her

 

Oppstartskonferanse

Kunst- og kultursektoren i Norden mangler samlende politikk, støtteordninger, retningslinjer og verktøy for å oppnå en hensiktsmessig overgang til grønnere kulturproduksjon og -konsum. Veikartet skal derfor fungere som verktøy for praktisk klima- og bærekraftsarbeid i sektoren. Det er en målsetting at veikartet skal bidra til konkret praksisendring hos kulturinstitusjonene i Norden, og målbare reduksjoner i kulturinstitusjoners klimaavtrykk. Konferansen på Færøyene vil tilby innsikt og kunnskapsdeling om bærekraftig kultur og arbeidet med veikartet.

Se konferanseprogram her

 

Deltagelse

For digital deltagelse 16. januar, kl. 10:00-12:30, se Vimeo-lenke på arrangementets hjemmeside her. Krever ingen registrering.

For de som ønsker å delta fysisk fra 15.-17. januar må man registrere seg her. Reise og opphold på Færøyene må dekkes selv, dersom ikke annet er avtalt.

Målgruppe: Prosjektets hovedmålgruppe er nordiske kulturinstitusjoner med offentlig finansiering.

Fremdrift: Det grønne veikartet skal utvikles i løpet av vårsemesteret og publiseres i september/oktober. I løpet av de neste månedene vil det arrangeres digitale workshops og en fysisk konferanse i området Malmø/København i juni.

 

Har du spørsmål om oppstartskonferansen eller arbeidet med veikartet? Ta direkte kontakt med en av prosjektlederne, Linnéa Svensson, på linnea(a)greener-events.com.