Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Kommentar til nye råd og retningslinjer for arrangementer 30.04.20

30.04.2020

Fra og med. 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør og forutsatt at smittevernreglene om én meters avstand mellom mennesker overholdes. Fra 15. juni kan det bli aktuelt med arrangementer for inntil 200 personer. – Det vil kunne gi handlingsrom for de minste arrangørene, men er ikke nok til at musikkbransjen kommer i gang igjen, sier daglig leder, Tone Østerdal. 

- I utgangspunktet er det positivt at det nå er klare tegn til at samfunnet gradvis kan åpnes opp igjen. Samtidig er det lenge til vi kan være sammen sånn som vi pleier. Vår bransje var blant de aller første som ble stengt ned, og kommer mest sannsynlig til å være blant de alle siste som åpnes helt. I mellomtiden må fokuset være å holde arrangørene og resten av aktørene i musikkfeltet flytende. For noen av de minste vil en åpning for arrangementer med inntil 200 personer kunne representere en slik mulighet, og jeg tror vi kommer til å se mange positive initiativer fremover. Samtidig skal vi ikke undervurdere hva det å opprettholde smittevernreglene vil kreve av arrangørene. Og for de større bransjeaktørene vil ikke arrangementer for inntil 200 personer være i nærheten av å være økonomisk forsvarlig, understreker Østerdal.       

Både musikkfrivilligheten og musikkbransjeaktørene har vært tydelige på at regjeringens krisepakker ikke treffer musikklivet godt nok. Norske Konsertarrangører er opptatt av at det må komme på plass kompensasjonsordninger som er langsiktige og treffsikre. – Det er en uholdbar situasjon at vi ikke vet noe om hvordan aktører som er myndighetspålagt stengt skal kompenseres økonomisk, og i dette bildet hjelper arrangementer for inntil 50 personer forsvinnende lite. Vi jobber videre med å få myndighetene til å forstå alvoret for bransjen vår, avslutter daglig leder, Tone Østerdal.      

Norske Konsertarrangører vil nå gå i dialog med relevante aktører for å utrede hvordan arrangementer kan gjennomføres på en ansvarlig måte med bakgrunn i nye råd og retningslinjer, og vil snarlig komme med råd til våre medlemmer om praktisk gjennomføring.  

Les pressemeldingen om de nye bestemmelsene her.

 

Mer om NKAs arbeid med covid-19