Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Kommentar til krisepakken for kulturfeltet

18.03.2020

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har blitt enige om en kompensasjonsordning for arrangører som har blitt myndighetspålagt å stenge. Forslaget om 300 mill. kr til kulturaktører når dessverre ikke utfordringene til anklene. Nå må regjeringen ta kulturnæringene på alvor.

Hovedorganisasjonen Virke har anslått at kultur-/og arrangementsnæringen, bestående av konsertarrangører og festivaler, eventarrangører, artister, scenetekniske aktører og kinoer alene har tapte inntekter på 930 mill. kr i perioden mars-april. En fersk undersøkelse blant Norske Konsertarrangørers medlemmer viser at deres tap i samme periode er på ca. 430 mill. kr. Dersom denne situasjonen vedvarer for perioden mai-september anslår våre medlemmer et ytterligere tap på 2,8 mrd. kr. 

Dette er svært alvorlige tall. Og dagens forslag fra regjeringspartiene og Fremskrittspartiet viser at de hverken forstår omfanget av det som nå skjer, eller tar kulturnæringene på alvor. Vi frykter konkursras og varig tap av arbeidsplasser. For ikke å snakke om et massivt tap av en samfunnsmessig verdi som det umulig å sette tall på, nemlig de tusenvis av unike møtene mellom artist og publikum som våre medlemmer sørger for hver dag. 

Ingen bransjer kan forvente å komme fra denne ekstreme situasjonen uten tap. Men dersom regjeringen ønsker at vi skal ha en kulturnæring når dette er over, så må den på banen med betydelig mer enn dette.

MER OM KORONAVIRUSET