#

Nyoppnevnt arrangørutvalg legges på is

23.10.2013
Bare 12 dager etter at Kulturdepartementet (KUD) oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle kartlegge arrangørfeltet med målsetning om å øke arrangørkompetansen, legges denne på is. Vi som er oppnevnt til utvalget har i dag fått beskjed fra KUD om at den nye regjeringen ikke ønsker å prioritere dette på nåværende tidspunkt.

Norsk Rockforbund har lenge etterlyst en slik kartlegging av arrangørfeltet i Norge. Sett i lys av den digitale utviklingen, og med det hvordan pengestrømmene har endret seg i musikkbransjen, er det underlig at departementet nedprioriterer et slikt utvalgsarbeid som har som eneste målsetning å bidra til kompetanseheving og forståelse av et komplekst felt. Dette særlig siden liveinntektene er blitt en så viktig del av en artists inntekter.

Norsk Rockforbund som konsertarrangørenes interesseorganisasjon ønsker å likevel gjøre et slikt kartleggingsarbeid og har invitert resten av utvalget til et første dialogmøte, der vi sammen identifiserer hvilke utfordringer som er viktig å kartlegge.