#

11.10.2013
Kulturdepartementet offentliggjorde i dag at de har satt en ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke arrangørkompetansen rundt om i landet. Arbeidsgruppen skal kartlegge feltet og hvilke behov arrangørene selv har for videre utvikling. Norsk Rockforbund mener dette er et kjærkomment tiltak og gleder oss til å bidra i utvalget.

- Vi nedsetter en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke arrangørkompetansen rundt om i landet, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding sendt ut fra Kulturdepartementet (KUD).

KUD opplyser om at dette er en oppfølging av det nye Kulturløftet som ble lagt frem i august, der det blant annet heter at regjeringen vil legge til rette for økt arrangørkompetanse over hele landet.

Arbeidsgruppen skal vurdere tiltak som kan styrke samarbeid på tvers av sjangre, mellom arrangører og spillesteder, produksjons- og utøverleddet.

- Norsk Rockforbund har lenge etterlyst en helhetlig strategi for arrangørfeltet. Vi ser derfor på dette arbeidet som svært viktig ettersom feltet i dag er komplekst og består av svært mange forskjellige aktører, både i format, størrelse og organisering, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen Normann.

- Dette utvalgets konklusjoner vil forhåpentligvis gi en bedre oversikt over arrangørfeltet, vise hvilke utfordringer og muligheter som finnes, og dermed også forhåpentligvis kunne danne grunnlag og bakgrunn for en enda bedre kulturpolitikk.

Festivalprodusent Christina Hætta skal lede gruppen, som for øvrig vil bestå av Line Endresen Normann fra Norsk Rockforbund, Tore Flesjø fra Norsk jazzforum, Åsne Kvamme fra organisasjonen Klassisk, Marit Vestrum fra FolkOrg, Thor Olav Fjellhøi fra Norsk Kulturhus Nettverk, Ådne Sekkelsten fra Norsk Scenekunstbruk og Torill Østby Haaland fra Nordnorsk kunstnersenter.

Norsk Rockforbund etterlyste tidligere i år en arrangørpolitikk som evner å se sammenhengen mellom helårsarrangørene og festivalene i en kronikk publisert på ballade.no.