Vi tilbyr skreddersydde kurs i ulike formater til både medlemmer og eksterne aktører. Medlemmer av Norske Kulturarrangører får tilbud om ett gratis, skreddersydd kurs i året, og kan bestille øvrige kurs til en gunstig medlemspris. Kursene er et svært populært tilbud blant våre medlemmer.

Våre kurs tar for seg alle områder av arrangørvirksomheten, og det er den enkelte bestiller som velger kursform, tema, varighet, nivå og lokalisering. Kursmottaker besørger egnet lokale, enkel bespisning til kursholder og eventuelt kursdeltakerne. Resten fikser vi! 

 

Medlemsfordel

Våre medlemmer kan bestille gratis kurs så lenge det er penger igjen i kurs-potten. Her er det bare å hive seg rundt!

Er det flere NKA-medlemmer i nærområdet som også kan ha nytte av litt faglig påfyll? Da er det mulig å slå seg sammen.  

 

Hvem holder kursene?

NKA har tilknyttet seg en kursholderstab som innehar spisskompetanse innen arrangørfeltet i bred forstand. De fleste av kursholderne jobber selv med, eller har bakgrunn fra arrangørbransjen, og er oppdatert på hva som rører seg i feltet.

Kurs kan bestilles som et rent kurs, en workshop, en samtale rundt styrebordet eller hva dere og kursholder blir enige om vil passe best. Oversikten nedenfor viser eksempler på ulike temaer som oftest bestilles. Dersom dere ønsker kurs i annen tematikk - ta kontakt og vi ser hva vi få til!

Kontakt oss direkte for spørsmål eller for mer informasjon vedrørende kurs.

Kursbooking

Våre kursholdere

Juss

Hvordan forholde seg til artistkontrakter, bookingkontrakter, budmaler, arbeidskontrakter og leiekontrakter? Hvilke plikter følger med det å ha ansatte og frivillige? Og hva med lønn, regnskapsplikt og bokføring? Hvordan søker man og forholder man seg til skjenkebevilling? Og ikke minst; hva med markedsføringsloven? Hvilke regler må du forholde deg til dersom du skal markedsføre ovenfor barn og unge? Alle disse spørsmålene og mer kan dere utfordre våre kursholdere innenfor juss på.

Kursholdere:

Limita Lunde

Limita Lunde

Foto: Linda Wiken

Limita er senioradvokat i Ræder Bing advokatfirm. Hun har tidligere vært daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret Scene i 10 år og jobbet i Øyafestivalen som avdelingsleder for billett- og akkreditering i 15 år. Hun har lang styreerfaring fra musikkbransjen. Limita holder kurs innen kontraktsrett, organisasjonsutvikling, ledelse, booking, samt konsertavvikling, arbeidsrett og HMS, personvern og øvrige juridiske temaer.

Frivilligrekruttering og motivasjon

Festivaler, klubber og studenthus baserer ofte store deler av sin drift på frivillig arbeid. Utfordringene kan være ulike fra feks. studenthus og festival, men mange ting går også igjen. Vi har kursholdere som kan veilede alle former for arrangører. Tematikk som ofte går igjen er; Hvordan rekruttere og opprettholde en frivillig stab? Hvilke fordeler og utfordringer er det ved å basere hele eller deler av virksomheten på frivillige? Hvordan organisere og motivere de frivillige?

Kursholdere:
 

Jon Gotteberg

Jon Gotteberg

Jon startet som bookingansvarlig på Kroa i Bø i 2002, og har siden vært involvert i mange forskjellige arrangørmiljøer og -steder; Quartfestivalen, Det Norske Studentersamfund, Parkteatret i Oslo, Stryn Kulturhus og Sørveiv. Siden 2012 har han jobbet som kultursjef i Studentsamskipnaden i Agder, som blant annet driver studenthusene Bluebox i Grimstad og Østsia i Kristiansand.

Som kursholder er det Jon du er på jakt etter om du trenger noen til å motivere/organisere den frivillige staben, hjelpe til med å ordne opp i økonomien i foreningen din, eller om det er behov for å stake ut ny strategi. Jon satt i styret til NKA fra 2013 og var styreleder fra 2016 fra 2019, samt tidligere styreleder i Sørveiv.  

Torstein Løvlid

Torstein Løvlid

Hvordan gjøre bedre økonomi med det man allerede gjør.  

Etter flere år innen festival, teater, konsert, hotell og event-bransjen sitter Torstein på bred kompetanse innen å drive kreative prosesser og oppdage økonomiske muligheter. Med dette kurset, eller kanskje en workshop, vil dere sitte igjen med egne verktøy for å øke fortjenesten og måloppnåelsen for organisasjonen.. Kurser i temaer som spons, øke verdisetting, bedre rutiner, senke utgifter og flere andre grep man kan ta for positiv endring. Er i dag gründer i Kveik og jobber med flere spennende prosjekter på vegne av ulike aktører.

Jobber gjerne også med motivasjon, organisasjonsstruktur, kreative prosesser og andre relevante felter, i tillegg til å øke overskuddet. 

 

 

Ketil Hvindenbråten

Ketil Hvindenbråten

Ketil Hvindenbråten jobber som produksjonsleder i Kongsberg Jazzfestival. Han er utdannet og sertifisert coach fra The Coaches Training Institute. Ketil eier og driver også selskapene Kontrast Coaching og KUPL AS som leverer tjenester innenfor organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosjektledelse, både til virksomheter i musikkbransjen og andre organisasjoner. Han har lang erfaring i oppstart og drift av festivaler, blant annet 10 år som produsent i Slottsfjell.

Som en erfaren festivalleder og foredragsholder har Ketil et bredt spekter av temaer for arrangører: Konseptutvikling, lederskap, offentlig og privat funding, anbudsarbeid, frivillighet, rekruttering og arenaproduksjon. Han brenner også for å inspirere og utvikle fremtidens arrangørtalenter.

Mariann Bjørnelv

Mariann Bjørnelv

Mariann Bjørnelv har vært festivalsjef for Moldejazz og daglig leder på Folken gjennom flere år. Hun arbeider med en rekke av landets største festivaler innen områdene ledelse, presse, controller/ økonomi og backstage/ artist, og er i dag eier av Skral Festival og Sørveiv. Hun er styreleder i Filmkraft Rogaland og har også en rekke andre styreverv. Av utdanning har hun både økonomi og ledelse, kultur- og musikkstudier og etterutdanner seg nå med en master i strategi- og ledelse. 

Mariann startet selv sin karriere som frivillig på studenthuset Vaskeriet i Kristiansand og har et brennende engasjement for god styring, organisering og motivering av frivillige.

Mariann holder kurs i endringsledelse, prosjektledelse, frivilligledelse og organisering, organisasjonsbygging og strategi- og økonomiarbeid. 

 

HMS og internkontroll

Som arrangører er vi underlagt en rekke lover og forskrifter. Hvilke er viktigst? Hvor kommer arbeidstilsynet inn i bildet? Hvordan forebygger vi ulykker? Må vi kjøpe hjelm og vernesko til alle som skal jobbe med rigging? Hvordan håndterer vi det hvis leverandøren er helt cowboy? Hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på de frivillige? Hva er internkontroll? Et kurs med praktisk tilnærming til HMS og internkontroll kan gjøre det overkommelig for alle!

Kursholdere:

Svein Egil Hernes

Svein-Egil Hernes

Svein-Egil har lang fartstid i kulturbransjen som arrangør, prosjektleder, produksjonsleder, produsent, turnéleder, arenaprodusent, teknisk leder, underviser og kursholder. Han er NKAs faste sikkerhetskonsulent og var betydelig bidragsyter til “Sikkerhetsveileder for store arrangementer”(DSB). Han har også vært fast kursleder for NUSB (Sikkerhet ved store arrangementer) siden 2011.

Svein-Egils brede arrangørfaglige kompetanse er fra flere tiår med planlegging og avvikling av alle typer arrangementer, eventer, drift av arrangementssted (bl. a fra 5 år som ansatt produksjonsleder hos Auditorium A/S Rockefeller, John DEE og Sentrum Scene) og store arrangementer med mange titalls tusen publikummere med direktesendt TV (nasjonalt og internasjonalt), globale merkevarer og myndighetsoperasjoner på flere nivåer. 

Svein Egil har hatt ansvaret for konserter og turneer med A-ha, Barbie Bones, Bel Canto. Bertine Zetlitz, CC Cowboys, deLillos, Falsk & Mathisen, Fra Lippo Lippi, Ina Wroldsen, Jokke & Valentinerne, Kurt Nilsen, Lene Marlin, Madrugada, Morten Abel, Prodigy, Tre Små Kinesere, Satyricon, Sissel Kyrkjebø, Turbonegro, Velvet Belly og Åge Aleksandersen.

Svein Egil har hatt ansvaret for kulturarrangement under Lillehammer-OL i -94 og Ungdoms-OL i 2016, Eurovision i Telenor Arena i 2010, Minnemarkeringen på Rådhusplassen i Oslo 22. juli 2012, Grunnlovsjubileet i 2014 og har et pågående samarbeid med Norges Håndballforbund med planleggingen av EURO-2020 (EM i Håndball, kvinner). Han er fast produsent for VG-lista Topp -20 med mange store utendørskonserter fra 2004 til i dag.

Stian Strømseth

Stian Strømseth

Stian har siden 2011 jobbet med mange av de største arrangementene i Norge, blant annet festivaler, konserter, idretts- og byarrangementer. Han har en Bachelor i Internasjonal Beredskap fra UiT Norges arktiske universitet og flere kurs innen Crowd Management og Crowd Psychology fra utlandet.


Gjennom selskapet S Plan AS er Stian til daglig rådgiver innen sine fagområdet og innehar som oftest roller som sikkerhetsleder med ansvar både for planlegging og gjennomføring, som operativ leder eller beredskapsleder.

Limita Lunde

Limita Lunde

Foto: Linda Wiken

Limita er senioradvokat i Ræder Bing advokatfirm. Hun har tidligere vært daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret Scene i 10 år og jobbet i Øyafestivalen som avdelingsleder for billett- og akkreditering i 15 år. Hun har lang styreerfaring fra musikkbransjen. Limita holder kurs innen kontraktsrett, organisasjonsutvikling, ledelse, booking, samt konsertavvikling, arbeidsrett og HMS, personvern og øvrige juridiske temaer.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer. Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangementer på grunn av mangelfull informasjon om tilgjengelighet og usikkerhet rundt hvor godt arrangement er tilrettelagt. NKA holder kurs for arrangører og kulturaktører om hvordan man bedre kan tilrettelegge egne arrangementer. Tilgjengelighetsmerket passer for alle kunst- og kulturaktører - enten man er stor eller liten, institusjon eller organisasjon, festival eller helårsarrangør. For å bli sertifisert må kulturaktøren ha gjennomført opplæring i form av kurs og ha tydelig informasjon om tilgjengelighet på sin nettside. Les mer om Tilgjengelighetsmerket og hvordan din bedrift kan bli sertifisert på våre nettsider. 

Kursholdere:

Berit Vordal

Berit Vordal

Berit Vordal har utdanning i ledelse og organisasjonsutvikling og som hjelpepleier i vernepleie. Hun har jobbet som assistent for funksjonshemmede i skolen, miljøarbeider ved Staupshaugen Treningsverksted, daglig leder i paraplyorganisasjonen for amatørteater i Nord-Trøndelag, produksjonsleder og teatersjef ved Nord-Trøndelag Teater, regionleder for LHL Midt-Norge, kommunikasjonsrådgiver i Røe kommunikasjon, direktør for Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival og produksjonsleder og daglig leder for Elden musikkteater på Røros. Berit har vært politiker og aktiv som tillitsvalgt flere frivillige organisasjoner. Hun har også vært engasjert av Norske Konsertarrangører som prosjektleder for Tilgjengelighetsmerket.

Marthe Berg

Marthe Berg

Marthe har erfaring som Tilgjengelighetsansvarlig for Olavsfest i Trondheim. Hun er utdannet syns – og mobilitetspedagog, en utdanning som gir spesialkompetanse på svaksynte og blinde. Til daglig jobber hun med mobilitetsopplæring, fysisk tilrettelegging og hjelpemidler til svaksynte og blinde hos Norges Blindeforbund og Adaptor Arbeid. Marthe har også erfaring med Universell Utforming.  

Promotering og sosiale medier

I et mylder av aktører, brukere og digitale plattformer er det stadig større konkurranse om oppmerksomheten. Vi har kursholdere som kan gi deg som arrangør en enkel introduksjon eller viderekommen veiledning til hvordan du best mulig kan utnytte dine sosiale medie-kanaler. Sammen med kursleder kan man her blant annet gå gjennom grunnleggende bruk og optimalisering av de mest brukte sosiale mediene, få en innføring i bruk av nye plattformer og få vist eksempler på god bruk for arrangører med små budsjetter.

Kursholdere:

Simen Herning

Simen Herning

Simen Herning er artistmanager og kulturgründer. Med bakgrunn fra platebutikk, studentfestival og styret og administrasjonen i Norsk Rockforbund, etablerte han i 2013 booking- og managementselskapet ACT som i 2022 ble en del av Live Nation.

Etter dette startet han business management-selskapet Etna, som bistår musikere, arrangører, komikere og andre i underholdningsbransjen med økonomi- og administrasjonsspørsmål.

I tillegg til å bygge opp Etna, er han også manager for artister og profiler som No. 4, Nils Bech og Jonis Josef.

Simen har bred kompetanse innen mange felt i underholdnings-Norge, med spesialkompetanse på profilbygging, forretningsutvikling og salg/markedsføring.

Elisabeth Bekken Vikanes

Elisabeth Bekken Vikanes

Elisabeth har en bachelorgrad i kulturprosjektledelse og jobber i dag som Sosiale Medie Ansvarlig i OBOS. Hun elsker musikk og kultur og har en CV stappet med utallige timer som både frivillig og ansatt i flere store og små kulturprosjekter. I sommerferien, når hun ikke sitter på kontoret jobber hun blant annet med Palmesus. 

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari har lang fartstid i musikkbransjen. Hun har vært daglig leder for flere spillesteder, ledet prosjekter på en rekke festivaler og jobbet i bookingbyrå. Hun har skrevet boken «Fuzz og finans – en innføring i økonomi og juss for band» og foreleser i økonomi og finansiering på Høyskolen Kristiania.

Røverdatter er utdannet coach og studerer organisasjon og ledelse på BI. I dag driver hun egen virksomhet innen kurs, prosjekt- og prosessledelse, er gründer og medeier i Broadcast AS, i tillegg til å inneha flere styreverv.

Stine Mari er en erfaren og engasjert kursholder som liker å kombinere faglige kunnskap, praktisk erfaring og øvelser for å informere, inspirere og motivere deltakerne til videre innsats. Hun har en rekke verktøy for å få ulike grupper til å jobbe mer smidig og effektivt sammen som et team, og deler samtidig raust av egen kunnskap og erfaring.

 

 

Organisasjon og styrearbeid

Hvordan få mange mennesker til å jobbe sammen på en målrettet og effektiv måte? Svaret avhenger av en rekke ting, som målsetninger, visjon, aktivitet, omfang og økonomi. NKA har kursholdere som kan hjelpe med alt fra valg av organisasjonsform og juridiske spissfindigheter til praktiske ting som ansvarsfordeling, styrearbeid, samhandling og delegering av oppgaver.

Kursholdere:

Limita Lunde

Limita Lunde

Foto: Linda Wiken

Limita er senioradvokat i Ræder Bing advokatfirm. Hun har tidligere vært daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret Scene i 10 år og jobbet i Øyafestivalen som avdelingsleder for billett- og akkreditering i 15 år. Hun har lang styreerfaring fra musikkbransjen. Limita holder kurs innen kontraktsrett, organisasjonsutvikling, ledelse, booking, samt konsertavvikling, arbeidsrett og HMS, personvern og øvrige juridiske temaer.

Ketil Hvindenbråten

Ketil Hvindenbråten

Ketil Hvindenbråten jobber som produksjonsleder i Kongsberg Jazzfestival. Han er utdannet og sertifisert coach fra The Coaches Training Institute. Ketil eier og driver også selskapene Kontrast Coaching og KUPL AS som leverer tjenester innenfor organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosjektledelse, både til virksomheter i musikkbransjen og andre organisasjoner. Han har lang erfaring i oppstart og drift av festivaler, blant annet 10 år som produsent i Slottsfjell.

Som en erfaren festivalleder og foredragsholder har Ketil et bredt spekter av temaer for arrangører: Konseptutvikling, lederskap, offentlig og privat funding, anbudsarbeid, frivillighet, rekruttering og arenaproduksjon. Han brenner også for å inspirere og utvikle fremtidens arrangørtalenter.

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari har lang fartstid i musikkbransjen. Hun har vært daglig leder for flere spillesteder, ledet prosjekter på en rekke festivaler og jobbet i bookingbyrå. Hun har skrevet boken «Fuzz og finans – en innføring i økonomi og juss for band» og foreleser i økonomi og finansiering på Høyskolen Kristiania.

Røverdatter er utdannet coach og studerer organisasjon og ledelse på BI. I dag driver hun egen virksomhet innen kurs, prosjekt- og prosessledelse, er gründer og medeier i Broadcast AS, i tillegg til å inneha flere styreverv.

Stine Mari er en erfaren og engasjert kursholder som liker å kombinere faglige kunnskap, praktisk erfaring og øvelser for å informere, inspirere og motivere deltakerne til videre innsats. Hun har en rekke verktøy for å få ulike grupper til å jobbe mer smidig og effektivt sammen som et team, og deler samtidig raust av egen kunnskap og erfaring.

 

 

Jon Gotteberg

Jon Gotteberg

Jon startet som bookingansvarlig på Kroa i Bø i 2002, og har siden vært involvert i mange forskjellige arrangørmiljøer og -steder; Quartfestivalen, Det Norske Studentersamfund, Parkteatret i Oslo, Stryn Kulturhus og Sørveiv. Siden 2012 har han jobbet som kultursjef i Studentsamskipnaden i Agder, som blant annet driver studenthusene Bluebox i Grimstad og Østsia i Kristiansand.

Som kursholder er det Jon du er på jakt etter om du trenger noen til å motivere/organisere den frivillige staben, hjelpe til med å ordne opp i økonomien i foreningen din, eller om det er behov for å stake ut ny strategi. Jon satt i styret til NKA fra 2013 og var styreleder fra 2016 fra 2019, samt tidligere styreleder i Sørveiv.  

Thomas Digervold

Thomas Digervold

Thomas Digervold har jobbet 15 år i musikkbransjen og er utdannet arbeid- og organisasjonspsykolog ved Universitet i Bergen, har en bachelor i sosial antropologi, er ølsommelier, driver Fest i Kjeften, har drevet eget booking og management og jobbet som alt fra barsjef, bookingansvarlig, styreleder, frivilligansvarlig og promo ansvarlig Norge rundt. De siste årene har han vært profileringskoordinator for Festspillene i Bergen, promo og markedsføringansvarlig for Vill Vill Vest og promo og konferanseansvarlig for Siderfesten. Fra august 2020 overtok Thomas jobben som daglig leder ved Cornerteateret i Bergen. 

Fem år ved Studentersamfunnet Driv i Tromsø, to år i styret på Hulen Bergen, fire år i Vill Vill Vest og utallige timer på festivaler har gjort at Thomas har en bred erfaring som kan komme de fleste medlemsorganisasjoner til gode. Han har med utdanningen og erfaringen sin mange gode verktøy for å få team, styregrupper og ledere til å fungere bedre sammen og skape et mer effektivt og kreativt arbeidsmiljø. 

Og hvis dere er heldige så kan det være han smeller opp en ost og ølsmaking når han er først er på besøk!
Mariann Bjørnelv

Mariann Bjørnelv

Mariann Bjørnelv har vært festivalsjef for Moldejazz og daglig leder på Folken gjennom flere år. Hun arbeider med en rekke av landets største festivaler innen områdene ledelse, presse, controller/ økonomi og backstage/ artist, og er i dag eier av Skral Festival og Sørveiv. Hun er styreleder i Filmkraft Rogaland og har også en rekke andre styreverv. Av utdanning har hun både økonomi og ledelse, kultur- og musikkstudier og etterutdanner seg nå med en master i strategi- og ledelse. 

Mariann startet selv sin karriere som frivillig på studenthuset Vaskeriet i Kristiansand og har et brennende engasjement for god styring, organisering og motivering av frivillige.

Mariann holder kurs i endringsledelse, prosjektledelse, frivilligledelse og organisering, organisasjonsbygging og strategi- og økonomiarbeid. 

 

Booking

Booking er for mange den mest attraktive jobben for/ hos en konsertarrangør. Her skal man vise at man har nese for ting som rører seg, man skal utvikle klubbens profil, og man skal gjøre gode avtaler. Imidlertid er booking mest av alt et håndverk på linje med andre oppgaver der det er viktig å ha rutinene på plass, være på ballen til enhver tid, og å ha nettverk og penger/ økonomi i fokus. Våre kursledere kan veilede i alt fra bransjekunnskap, konsertbudsjetter, budmal, avtale og kontrakter og artistskatt.

Kursholdere:

Jon Gotteberg

Jon Gotteberg

Jon startet som bookingansvarlig på Kroa i Bø i 2002, og har siden vært involvert i mange forskjellige arrangørmiljøer og -steder; Quartfestivalen, Det Norske Studentersamfund, Parkteatret i Oslo, Stryn Kulturhus og Sørveiv. Siden 2012 har han jobbet som kultursjef i Studentsamskipnaden i Agder, som blant annet driver studenthusene Bluebox i Grimstad og Østsia i Kristiansand.

Som kursholder er det Jon du er på jakt etter om du trenger noen til å motivere/organisere den frivillige staben, hjelpe til med å ordne opp i økonomien i foreningen din, eller om det er behov for å stake ut ny strategi. Jon satt i styret til NKA fra 2013 og var styreleder fra 2016 fra 2019, samt tidligere styreleder i Sørveiv.  

Limita Lunde

Limita Lunde

Foto: Linda Wiken

Limita er senioradvokat i Ræder Bing advokatfirm. Hun har tidligere vært daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret Scene i 10 år og jobbet i Øyafestivalen som avdelingsleder for billett- og akkreditering i 15 år. Hun har lang styreerfaring fra musikkbransjen. Limita holder kurs innen kontraktsrett, organisasjonsutvikling, ledelse, booking, samt konsertavvikling, arbeidsrett og HMS, personvern og øvrige juridiske temaer.

Are Bergerud

Are Bergerud

Are Bergerud er daglig leder i kompetansesenteret Tempo i Midt-Norge hvor han blant annet jobber med veiledning av medlemmer, kurs og seminarer, i tillegg til større prosjekter som Trondheim Song:Expo, Musikkbyen Trondheim og Trondheim Calling.

Are har bakgrunn fra Samfundet i Trondheim, og har videre jobbet med konserter i mange ulike roller. Han har blant annet vært engasjert som bookingkonsulent for UKA, hvor han satt opp større konserter med blant annet Future, Lorde og Martin Garrix. Den siste tiden har han vært en del av nysatsningen Trondheim Konsertkollektiv, som er en ny lokal arrangør som setter opp konserter på mange forskjellige scener i Trondheim. Are har tidligere også jobbet med konsertproduksjon i Polar Artist og har totalt sett vært involvert i mer enn 500 konsertproduksjoner.

 

Profil og PR

PR, eller Public Relations, er en samlebetegnelse for all kommunikasjon med omverden. En organisasjon sender hele tiden ut budskap, både bevisst og ubevisst. Til sammen gir de et bilde av organisasjonen og er med på å skape stedets identitet. Her inngår alt fra artistene dere presenterer, lokalene og omgivelsene dere arrangerer i, til markedsføring, publikum som besøker konsertene, billettprisen, vareutvalget osv, som i sum utgjør arrangørens profil. Det beste er å ha kontroll og selv styre kommunikasjonen i en positiv retning. Dette krever bevissthet både om hva og hvem man er, hvordan man vil fremstå, og til sist hvordan man skal kommunisere det ut.

Kursholdere:

 

Magni Sørløkk

Magni Sørløkk

Magni Sørløkk har utdanning innen PR og kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og jobber til daglig som PR-ansvarlig i Playground Music Scandinavia. Hun har lang erfaring med presse, markedsføring og sosiale medier for artister og festivaler gjennom blant andre ACT Entertainment, Trænafestivalen, Øyafestivalen, Pstereo og Spellemann.

Lars Tefre Baade

Lars Tefre Baade

Lars er partner og hjelperytter i The Oslo Way. Han har tidligere arbeidet som markedsansvarlig i Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene og kommunikasjonsrådgiver i andre byråer.

Lars er solid på kommunikasjon, prosjektstyring, strategi/prosessarbeid og ideutvikling og jobber til daglig med landets største merkevarer i musikk og kulturfeltet. Holder kurs i PR- og kommunikasjon, strategi, rådgivning, prosjektledelse, identitetsutvikling og merkevarebygging. Lars er også en mye brukt prosessleder og fasilitator for strategiprosesser. 

Økonomi og finansiering

Konsertdrift krever god kontroll på økonomien. Det trengs realistiske budsjetter, nøyaktige regnskaper og gode kontrollrutiner. NKA har kursholdere som kan guide dere - enten dere er nyoppstartet eller har holdt på lenge, men for eksempel ønsker å se på nye rutiner.

Kursholdere:

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari har lang fartstid i musikkbransjen. Hun har vært daglig leder for flere spillesteder, ledet prosjekter på en rekke festivaler og jobbet i bookingbyrå. Hun har skrevet boken «Fuzz og finans – en innføring i økonomi og juss for band» og foreleser i økonomi og finansiering på Høyskolen Kristiania.

Røverdatter er utdannet coach og studerer organisasjon og ledelse på BI. I dag driver hun egen virksomhet innen kurs, prosjekt- og prosessledelse, er gründer og medeier i Broadcast AS, i tillegg til å inneha flere styreverv.

Stine Mari er en erfaren og engasjert kursholder som liker å kombinere faglige kunnskap, praktisk erfaring og øvelser for å informere, inspirere og motivere deltakerne til videre innsats. Hun har en rekke verktøy for å få ulike grupper til å jobbe mer smidig og effektivt sammen som et team, og deler samtidig raust av egen kunnskap og erfaring.

 

 

Torstein Løvlid

Torstein Løvlid

Hvordan gjøre bedre økonomi med det man allerede gjør.  

Etter flere år innen festival, teater, konsert, hotell og event-bransjen sitter Torstein på bred kompetanse innen å drive kreative prosesser og oppdage økonomiske muligheter. Med dette kurset, eller kanskje en workshop, vil dere sitte igjen med egne verktøy for å øke fortjenesten og måloppnåelsen for organisasjonen.. Kurser i temaer som spons, øke verdisetting, bedre rutiner, senke utgifter og flere andre grep man kan ta for positiv endring. Er i dag gründer i Kveik og jobber med flere spennende prosjekter på vegne av ulike aktører.

Jobber gjerne også med motivasjon, organisasjonsstruktur, kreative prosesser og andre relevante felter, i tillegg til å øke overskuddet. 

 

 

Linnea Vågen Svensson

Linnea Vågen Svensson

Linnéa holder kurs i temaene miljø, sponsing og produksjon (konsept, plan, prosjektbudsjett etc). Hun bistår også med strategiarbeid innen de ulike temaene dersom det ønskes. På kurset hjelper hun dere med å komme i gang med arbeidet, eller å videreutvikle det dere allerede har.
Linnéa underviser i kurset "Bærekraftig eventledelse" på BI i Oslo. Hun jobber med byutvikling, samt med bærekraftsprosjekter innen kultur og idrett. Linnéa er sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent og har også jobbet med ISO20121-standaren for bærekraftige arrangement i Norge. Hun er styreleder for MØST og styremedlem i Stiftelsen Greener Events, Oslo Jazzfestival, GramArts Fond, ZERO mfl. Hun er aktiv i det europeiske festivalarrangørmiljøet i YOUROPE og var med å starte Green Operations Group i 2011.

Linnéa har vært arrangør i 25 år. Hun har de siste året blant annet jobbet som bærekraftsansvarlig i Rosendal Garden Party i Stockholm, med forskning og utvikling av ulike klimagassberegningsverktøy for festivaler, film og arrangement, og som prosjektleder for Grønt veikart for kunst- og kultursektoren. Hun var i perioden 2002-2011 i Øyafestivalen med ansvar for sponsing, økologisk mat og miljø; både praktisk og kommunikativt, samt med festivalproduksjon og -drift generelt. Hun har vært medeier og styreleder i konsertstedet BLÅ i perioden 2006-2011, samt jobbet med ulike tv-events via tv-produksjonsselskapet Eyeworks blant annet Spellemann og Nobel. I Greener Events var hun daglig leder og jobbet med miljøprosjekter innen idrett, samfunn og kultur og i by:Larm 2015-2019 var hun blant annet ansvarlig for bærekraft og konferansedelen.

Linnéa er forfatter en av Sponsorhåndboka utgitt av NKA i 2013 og har også laget flere veiledere for arrangører i miljøarbeid.

 

Mariann Bjørnelv

Mariann Bjørnelv

Mariann Bjørnelv har vært festivalsjef for Moldejazz og daglig leder på Folken gjennom flere år. Hun arbeider med en rekke av landets største festivaler innen områdene ledelse, presse, controller/ økonomi og backstage/ artist, og er i dag eier av Skral Festival og Sørveiv. Hun er styreleder i Filmkraft Rogaland og har også en rekke andre styreverv. Av utdanning har hun både økonomi og ledelse, kultur- og musikkstudier og etterutdanner seg nå med en master i strategi- og ledelse. 

Mariann startet selv sin karriere som frivillig på studenthuset Vaskeriet i Kristiansand og har et brennende engasjement for god styring, organisering og motivering av frivillige.

Mariann holder kurs i endringsledelse, prosjektledelse, frivilligledelse og organisering, organisasjonsbygging og strategi- og økonomiarbeid. 

 

Søknadsskriving og rapportering

Å skrive gode søknader kan anses som et eget fag, og de som er dyktige på dette kan potensielt hente mye penger til sin klubb eller festival. Mange opplever søknadsskriving som en komplisert øvelse, og mange mister også tilskudd på grunn av manglende godkjent rapportering. Våre kursleder kan hjelpe dere med tips og øvelser for å finne suksessfaktorene for god søknadsskriving og rapportering.

Kursholdere:

Are Bergerud

Are Bergerud

Are Bergerud er daglig leder i kompetansesenteret Tempo i Midt-Norge hvor han blant annet jobber med veiledning av medlemmer, kurs og seminarer, i tillegg til større prosjekter som Trondheim Song:Expo, Musikkbyen Trondheim og Trondheim Calling.

Are har bakgrunn fra Samfundet i Trondheim, og har videre jobbet med konserter i mange ulike roller. Han har blant annet vært engasjert som bookingkonsulent for UKA, hvor han satt opp større konserter med blant annet Future, Lorde og Martin Garrix. Den siste tiden har han vært en del av nysatsningen Trondheim Konsertkollektiv, som er en ny lokal arrangør som setter opp konserter på mange forskjellige scener i Trondheim. Are har tidligere også jobbet med konsertproduksjon i Polar Artist og har totalt sett vært involvert i mer enn 500 konsertproduksjoner.

 

Sikkerhet

Sikkerhet kan være en stor kostnad og mange arrangører tenker på det som et nødvendig onde. Vi blir møtt av store krav og sterke meninger om hvordan vi MÅ jobbe med sikkerhet. Hvordan kan vi som arrangører vurdere vårt eget behov og organisere vårt sikkerhetsarbeid bedre? Hvordan kan sikkerheten bli et mer positivt bidrag for vårt publikum? Hvordan skal vi jobbe med Politi og andre myndigheter som setter krav til oss? Gjennom våre kurs kan vi også hjelpe arrangører med å dimensjonere, planlegge og øve på håndteringen av en krisesituasjon.

Kursholdere:

 

Stian Strømseth

Stian Strømseth

Stian har siden 2011 jobbet med mange av de største arrangementene i Norge, blant annet festivaler, konserter, idretts- og byarrangementer. Han har en Bachelor i Internasjonal Beredskap fra UiT Norges arktiske universitet og flere kurs innen Crowd Management og Crowd Psychology fra utlandet.


Gjennom selskapet S Plan AS er Stian til daglig rådgiver innen sine fagområdet og innehar som oftest roller som sikkerhetsleder med ansvar både for planlegging og gjennomføring, som operativ leder eller beredskapsleder.

Svein Egil Hernes

Svein-Egil Hernes

Svein-Egil har lang fartstid i kulturbransjen som arrangør, prosjektleder, produksjonsleder, produsent, turnéleder, arenaprodusent, teknisk leder, underviser og kursholder. Han er NKAs faste sikkerhetskonsulent og var betydelig bidragsyter til “Sikkerhetsveileder for store arrangementer”(DSB). Han har også vært fast kursleder for NUSB (Sikkerhet ved store arrangementer) siden 2011.

Svein-Egils brede arrangørfaglige kompetanse er fra flere tiår med planlegging og avvikling av alle typer arrangementer, eventer, drift av arrangementssted (bl. a fra 5 år som ansatt produksjonsleder hos Auditorium A/S Rockefeller, John DEE og Sentrum Scene) og store arrangementer med mange titalls tusen publikummere med direktesendt TV (nasjonalt og internasjonalt), globale merkevarer og myndighetsoperasjoner på flere nivåer. 

Svein Egil har hatt ansvaret for konserter og turneer med A-ha, Barbie Bones, Bel Canto. Bertine Zetlitz, CC Cowboys, deLillos, Falsk & Mathisen, Fra Lippo Lippi, Ina Wroldsen, Jokke & Valentinerne, Kurt Nilsen, Lene Marlin, Madrugada, Morten Abel, Prodigy, Tre Små Kinesere, Satyricon, Sissel Kyrkjebø, Turbonegro, Velvet Belly og Åge Aleksandersen.

Svein Egil har hatt ansvaret for kulturarrangement under Lillehammer-OL i -94 og Ungdoms-OL i 2016, Eurovision i Telenor Arena i 2010, Minnemarkeringen på Rådhusplassen i Oslo 22. juli 2012, Grunnlovsjubileet i 2014 og har et pågående samarbeid med Norges Håndballforbund med planleggingen av EURO-2020 (EM i Håndball, kvinner). Han er fast produsent for VG-lista Topp -20 med mange store utendørskonserter fra 2004 til i dag.

Harald Byberg

Harald Byberg

Harald har jobbet med sikkerhet på store arrangementer siden 2010 og han har som oftest hatt rollen som sikkerhetsleder med ansvar for planlegging og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet ved konserter, festivaler og idrettsarrangement over hele landet. For tiden er han også sikkerhetsleder for Tons of Rock.

Harald har gjennomført flere kurs innenfor arrangement sikkerhet, corwd management og crowd psychology både nasjonalt og internasjonalt.

Han jobber også som HMS rådgiver innenfor oljesektoren, som gir han bred erfaring han kan ta med seg inn i arrangementsverden.

 

Miljø og samfunnsansvar

Som arrangør er det ofte musikken som er i fokus og gode konsertopplevelser er gjerne hovedmålet med arrangementet. Men med konsertglede følger det også et ansvar for å ta vare på omgivelsenene, naturen, kulturen, menneskene og miljøet. For å lykkes med miljøarbeidet er det viktig å ta utgangspunkt i egen organisasjon, og det er her NKA sine kursledere kan være til stor hjelp med prosessen. Stikkord er kartlegging, målsettinger og handlingsplan.

Kursholdere:

Linnea Vågen Svensson

Linnea Vågen Svensson

Linnéa holder kurs i temaene miljø, sponsing og produksjon (konsept, plan, prosjektbudsjett etc). Hun bistår også med strategiarbeid innen de ulike temaene dersom det ønskes. På kurset hjelper hun dere med å komme i gang med arbeidet, eller å videreutvikle det dere allerede har.
Linnéa underviser i kurset "Bærekraftig eventledelse" på BI i Oslo. Hun jobber med byutvikling, samt med bærekraftsprosjekter innen kultur og idrett. Linnéa er sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent og har også jobbet med ISO20121-standaren for bærekraftige arrangement i Norge. Hun er styreleder for MØST og styremedlem i Stiftelsen Greener Events, Oslo Jazzfestival, GramArts Fond, ZERO mfl. Hun er aktiv i det europeiske festivalarrangørmiljøet i YOUROPE og var med å starte Green Operations Group i 2011.

Linnéa har vært arrangør i 25 år. Hun har de siste året blant annet jobbet som bærekraftsansvarlig i Rosendal Garden Party i Stockholm, med forskning og utvikling av ulike klimagassberegningsverktøy for festivaler, film og arrangement, og som prosjektleder for Grønt veikart for kunst- og kultursektoren. Hun var i perioden 2002-2011 i Øyafestivalen med ansvar for sponsing, økologisk mat og miljø; både praktisk og kommunikativt, samt med festivalproduksjon og -drift generelt. Hun har vært medeier og styreleder i konsertstedet BLÅ i perioden 2006-2011, samt jobbet med ulike tv-events via tv-produksjonsselskapet Eyeworks blant annet Spellemann og Nobel. I Greener Events var hun daglig leder og jobbet med miljøprosjekter innen idrett, samfunn og kultur og i by:Larm 2015-2019 var hun blant annet ansvarlig for bærekraft og konferansedelen.

Linnéa er forfatter en av Sponsorhåndboka utgitt av NKA i 2013 og har også laget flere veiledere for arrangører i miljøarbeid.

 

Julie Forchhammer

Julie Forchhammer

Julie Forchhammer jobbet frivillig på sin første festival da hun var seks år gammel. Siden den gang har hun startet opp spillesteder, vært manager for masse fete norske bands flere, reddet regnskog i Regnskogfondet, og vært miljøsjef for Øyafestivalen. Nå bor hun i Vang i Valdres hvor hun var festivalsjef for Vinjerock i fem år – et av Norges mest populære kulturarrangement. Julie har et brennende engasjement for å finne de gode og grønne løsningene og deler gjerne av sine erfaringer.

 

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari Røverdatter

Stine Mari har lang fartstid i musikkbransjen. Hun har vært daglig leder for flere spillesteder, ledet prosjekter på en rekke festivaler og jobbet i bookingbyrå. Hun har skrevet boken «Fuzz og finans – en innføring i økonomi og juss for band» og foreleser i økonomi og finansiering på Høyskolen Kristiania.

Røverdatter er utdannet coach og studerer organisasjon og ledelse på BI. I dag driver hun egen virksomhet innen kurs, prosjekt- og prosessledelse, er gründer og medeier i Broadcast AS, i tillegg til å inneha flere styreverv.

Stine Mari er en erfaren og engasjert kursholder som liker å kombinere faglige kunnskap, praktisk erfaring og øvelser for å informere, inspirere og motivere deltakerne til videre innsats. Hun har en rekke verktøy for å få ulike grupper til å jobbe mer smidig og effektivt sammen som et team, og deler samtidig raust av egen kunnskap og erfaring.

 

 

Avvikling

Et gjennomtenkt og godt forberedt arrangement blir som regel et vellykket arrangement. Er alt på stell når artisten og senere publikum kommer ligger alt til rette for en hyggelig kveld. Med gode rutiner og en fornuftig arbeidsfordeling faller ting på plass uten at noen knekker ryggen. Det finnes ikke én fast løsning som passer alle steder, men vi kommer gjerne med noen forslag som utgangspunkt for en diskusjon.

Kursholdere:

Kim Osmundsvaag

Kim K. Osmundsvåg

Kim K. Osmundsvåg har lang fartstid innen konsertproduksjon, prosjektledelse og avvikling. Som produksjonsleder har han hatt ansvaret for hovedsakelig internasjonale artister på alt fra klubbscener og festivaler til de største arenaene som Telenor Arena og Ullevaal Stadion. Kim har også erfaring innen utforming og planlegging av større utendørsarrangementer. Han har jobbet som Head Of Production i den internasjonale delen av Atomic Soul i 4 år, er grunnlegger av produksjonsselskapet Fivecelsius og jobber nå som prosjektleder for Trippel M

Linnea Vågen Svensson

Linnea Vågen Svensson

Linnéa holder kurs i temaene miljø, sponsing og produksjon (konsept, plan, prosjektbudsjett etc). Hun bistår også med strategiarbeid innen de ulike temaene dersom det ønskes. På kurset hjelper hun dere med å komme i gang med arbeidet, eller å videreutvikle det dere allerede har.
Linnéa underviser i kurset "Bærekraftig eventledelse" på BI i Oslo. Hun jobber med byutvikling, samt med bærekraftsprosjekter innen kultur og idrett. Linnéa er sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent og har også jobbet med ISO20121-standaren for bærekraftige arrangement i Norge. Hun er styreleder for MØST og styremedlem i Stiftelsen Greener Events, Oslo Jazzfestival, GramArts Fond, ZERO mfl. Hun er aktiv i det europeiske festivalarrangørmiljøet i YOUROPE og var med å starte Green Operations Group i 2011.

Linnéa har vært arrangør i 25 år. Hun har de siste året blant annet jobbet som bærekraftsansvarlig i Rosendal Garden Party i Stockholm, med forskning og utvikling av ulike klimagassberegningsverktøy for festivaler, film og arrangement, og som prosjektleder for Grønt veikart for kunst- og kultursektoren. Hun var i perioden 2002-2011 i Øyafestivalen med ansvar for sponsing, økologisk mat og miljø; både praktisk og kommunikativt, samt med festivalproduksjon og -drift generelt. Hun har vært medeier og styreleder i konsertstedet BLÅ i perioden 2006-2011, samt jobbet med ulike tv-events via tv-produksjonsselskapet Eyeworks blant annet Spellemann og Nobel. I Greener Events var hun daglig leder og jobbet med miljøprosjekter innen idrett, samfunn og kultur og i by:Larm 2015-2019 var hun blant annet ansvarlig for bærekraft og konferansedelen.

Linnéa er forfatter en av Sponsorhåndboka utgitt av NKA i 2013 og har også laget flere veiledere for arrangører i miljøarbeid.

 

Are Bergerud

Are Bergerud

Are Bergerud er daglig leder i kompetansesenteret Tempo i Midt-Norge hvor han blant annet jobber med veiledning av medlemmer, kurs og seminarer, i tillegg til større prosjekter som Trondheim Song:Expo, Musikkbyen Trondheim og Trondheim Calling.

Are har bakgrunn fra Samfundet i Trondheim, og har videre jobbet med konserter i mange ulike roller. Han har blant annet vært engasjert som bookingkonsulent for UKA, hvor han satt opp større konserter med blant annet Future, Lorde og Martin Garrix. Den siste tiden har han vært en del av nysatsningen Trondheim Konsertkollektiv, som er en ny lokal arrangør som setter opp konserter på mange forskjellige scener i Trondheim. Are har tidligere også jobbet med konsertproduksjon i Polar Artist og har totalt sett vært involvert i mer enn 500 konsertproduksjoner.

 

Publikumsutvikling og mangfold

Som arrangør er man alltid på jakt etter publikum. Hvordan går man egentlig fram for å nå ut til et større publikum, og hvordan skal man tiltrekke seg helt nye publikumsgrupper? Hvordan kan man som arrangør tilpasse seg et samfunn med stadig økende kulturelt mangfold? Enten man ønsker å selge flere billetter, eller å få et større brukermangfold (eller begge deler!), viser forskning og erfaring at de som lykkes best er de som setter publikum i fokus og drar med hele organisasjonen i arbeidet. 

NKA sine praktiske kurs tar utgangspunkt i deres organisasjon, ser på eksempler fra arrangører som lykkes med dette både i Norge og utlandet, og gir dere konkrete råd og verktøy, slik at dere kan starte arbeidet med å skape mer mangfold på, foran og bak scenen.

Kursholdere:

 

Marit Over-Rein Stokkenes

Marit Over-Rein Stokkenes

Hvordan kan dere nå ut til et større publikum og nye publikumsgrupper? Hvordan kan dere legge en god og realistisk plan for å få mer mangfold både foran, på og bak scenen? I dette kurset lærer dere mer om publikumsutvikling og hva vi vet fungerer (og ikke fungerer) i praksis.

Marit er ansatt som fagansvarlig i kompetansesenteret ØKS der hun blant annet jobber med rådgivning, kurs og seminarer for musikklivet i Viken, Vestfold og Telemark. Hun er medforfatter av håndboken Mangfold i Kulturlivet, og har jobbet mye med arrangementer for og med ungdom. Ved siden av jobb er hun medeier i arrangørselskapet Romfarer United, og har tidligere jobbet som blant annet markedsansvarlig i Interkultur og markedssjef på Union Scene.

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap handler om å løse sosiale utfordringer og samtidig være økonomisk bærekraftig. NKA sine praktiske kurs er laget for å inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar, man får eksempler på hvordan andre har gjort det og redskaper for å sette egne ideer om sosiale prosjekter ut i livet.

Kursholdere:

 

Guri Hummelsund

Guri Hummelsund

Guri Hummelsund er tidligere prosjektleder for NKAs prosjekt Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap. Hun har 15 års erfaring som forretningsutvikler for sosiale entreprenører, fra Norge siden 2017 og tidligere i Storbritannia. I Oslo jobber hun som forretningsutvikler for sosiale bedrifter, coach, kursholder, mentor og konseptutvikler for Vollebekk Fabrikker. Guri har bakgrunn både som utøvende musiker og konsertarrangør og brenner for løsninger for sosiale utfordringer og sirkulærøkonomi.