Dato
10. november 2022
Sted
Norske Kulturarrangører

Søknadsfrist Frifond høsttildeling 2022

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i Norske Kulturarrangører og oppfyller visse kriterier.

Søknadsfristene er  i utgangpunktet 1. juni og 1. november., men denne runden er søknadsfristen utvidet til 10. november. Det kan søkes støtte til konserter og annen musikkaktivitet som gjennomføres etter 1. november 2022, primært vinter/vår 2023.

Hva er Frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge. For medlemmer i NKA, er denne aktiviteten konsert- og arrangørvirksomhet eller annen musikkaktivitet rettet mot unge.

 

Hvem kan søke?

  • Medlemmer i NKA

  • Ungdomsprosjekt 
    1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller det kan søkes til et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom. 
  • Organisasjonsform 
    Kun frivillige organisasjoner/frivillig foreninger med aktivitet rettet mot barn og unge kan søke. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.