På vegne av de frivillig organiserte medlemmene er Norske Konsertarrangører medlem av Frivillighet Norge, Kulturalliansen, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Alle disse organisasjonene jobber for å fremme frivillighetens rammebetingelser. 

Til Frivillighet Norge

Til Kulturalliansen

Til Norsk musikkråd

Til Musikkens studieforbund