MIR er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje, og jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser.

Rådet er unikt i den forstand at alle bransjeledd deltar, og MIRs medlemmer representerer mer enn 1 000 selskaper og 15 000 enkeltmedlemmer - fra artister, komponister, tekstforfattere og musikere til managere, bookingagenter, produsenter, arrangører, plateselskap, forleggere og aktører innen sceneteknisk produksjon. Medlemmene er BandOrg, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon, Creo, FolkOrg, FONO, GramArt, IFPI, Kulturrom, Music Norway, Musikkforleggerne, NEMAA, NOPA, Norsk jazzforum, Norsk komponistforening, Norske Kulturarrangører, Norske kulturhus, Platearbeiderforeningen og de regionale musikkontorene.

MIRs oppgaver er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår gode rammebetingelser, økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet. De fire grunnpilarene i MIR er live, innspilt, opphaver/rettighetshaver og artist/utøver, og disse pilarene danner utgangspunkt for det politiske arbeidet. 

Norske Kulturarrangører var med på å opprette Musikkindustriens næringsråd i 2014, og har vært medlem siden.

Les mer om MIR og arbeidet i rådet her