Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale og regionale organisasjoner. Live DMA har som mål å dele erfaringer og ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessen for livemusikk-sektoren i Europa.

Norske Kulturarrangører (NKA) er Norges representant i det europeiske arrangørnettverket Live DMA, som består av 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land (juni 2022). Medlemsorganisasjonene i Live DMA representerer til sammen over 3800 spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangørvirksomheter i Europa og nettverket jobber for å styrke europeisk arrangørbransje. Live DMA ønsker å sette fokus på spillestedene og festivalens rolle i samfunnet og utviklingen av morgendagens bransjetalenter. De kulturelle arenaene er et sted der mennesker finner sammen, på tvers av etnisitet, sosiale bakgrunn og økonomisk status. De er en viktig del av folks nabolag og nærområde, både i by og land - de er den kulturelle bærebjelken. 

Live DMA ble startet i 2012 og NKA har vært medlem siden 2014. 

Har du spørsmål om Live DMA, ta kontakt med arrangørfaglig seniorrådgiver i NKA, Anders Tangen, som også er styreleder i Live DMA.  

Les mer om Live DMA her

 

Medlemmene av Live DMA er: