NKA er en av stifterne og stolt medlem av foreningen Balansekunst som jobber med likestilling og mangfold i musikk- og kulturbransjen.

Hva er Balansekunst?

I 2009 gikk flere aktører i musikklivet sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst, og er i dag en forening bestående av over 100 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene og øke mangfoldet i musikk- og kulturlivet.

Balansekunst vil dele kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan vi går videre i det praktiske likestillingsarbeidet i kulturlivet. Hvordan rekrutterer vi flere jenter til musikken? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i kulturlivet?

Vi tror på endringer ved hjelp av praktisk likestillingsarbeid, konkrete tiltak, kartlegging, tallfesting, rekruttering, mentorordninger, bevisstgjøring og kursing. Endring krever vilje og handling. Hvorfor er det viktig å ha kjønnsmessig balanse i kulturlivet? Fordi bedre kjønnsbalanse i musikken fører til et rikere kulturliv! Trykk her for å bli medlem av Balansekunst.

Til balansekunst

Gratis rådgivningstelefon

Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd, vært vitne til eller har spørsmål om diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning hos oss.

Du kan få veiledning på telefon: 400 38 800.

Når du ringer til Rådgivningstelefonen kommer du i kontakt med kyndige advokater fra Advokatene Graasvold & Stenvaag, som vi i Balansekunst samarbeider med. Disse advokatene har lang erfaring innen kulturlivet og er godt kjent med hvordan man griper fatt i slike saker.

Når du ringer kan du velge å være helt anonym og du trenger heller ikke å opplyse om hvor du jobber.

Du kan nå oss alle virkedager mellom kl. 09.00 og kl. 16.00. Dersom du legger igjen en beskjed på telefonsvareren utenom åpningstidene, kontakter vi deg innen én virkedag.

 

Hva er seksuell trakassering? 

Er du usikker på om du har opplevd, utøvd eller vært vitne til seksuell trakassering? 

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhetsom oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være bådefysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via sosiale medier eller andre apper. 

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.