Arrangørforum er et samarbeidsorgan for musikkorganisasjoner som jobber i arrangørfeltet.

Her deltar Norske Kulturarrangører sammen med FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum, Norsk Viseforum, Norske Festivaler, Norske kulturhus og nyMusikk. I tillegg har Kulturrom rolle som observatør. Målsettingen er at vi gjennom bedre samordning kan stå styrket i arbeidet med felles interesser. Gjennom samarbeidet i Arrangørforum arbeider organisasjonene for tettere myndighetsdialog knyttet til arrangørfeltet og dets rammebetingelser. Her er særlig Kulturrådet en viktig dialogpartner. 

Arrangørforum møtes jevnlig gjennom året, og har etablert tradisjon for å samarbeide om musikk- og kulturpolitiske arrangementer under Arendalsuka, samt en statsbudsjettdebatt i oktober.

Les mer her