Publikum i stemningsfullt lys på kosert.
Illustrasjonsbilde.

Verdien av kulturlivet for Voss

22.03.2024

En ny rapport om verdien av kultur og musikalske opplevelser har i en kommune er lansert. 

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag for Norsk musikkråd, Norske Kulturarrangører, Norsk jazzforum, Creo – forbundet for kunst og kultur, NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere samt Voss herad gjennomført en analyse av verdien kultur og musikalske opplevelser har i en kommune. Rapporten ble presentert på fagkonferansen Kreativ verdivurdering – Bygd for kultur. I rapporten vurderes det hvordan Vossa Jazz og andre kulturelle aktiviteter i lokalsamfunnet gjør Voss til et bedre sted å bo og leve.

Spørsmålene som Samfunnsøkonomisk analyse har sett nærmere på er: Kva effektar har musikklivet i ein kommune når det gjeld attraktivitet, oppbygging og utvikling av både staden og dei som bur der? Kan ein laga ein modell for å måla samanhengar og effektar? Er det rett og slett ei god investering for det offentlege å bruka ressursar på kulturlivet?

 

Vekst i Voss

Rapporten viser betydningen av musikklivet for utvikling av lokalsamfunn, og for at folk skal ønske å leve, bo utvikle steder og samfunn utenfor storbyene. Befolkningsutviklingen i Voss herad har vokst mer enn kommuner av samme størrelse og sentralitet. Voss har også vokst mer enn andre reiselivskommuner og kulturkommuner. Dette kan, ifølge rapporten, ikke forklares med annet enn at Voss er et mer attraktivt sted å bo som følge av det utbredte fritids- og kulturlivet i kommunen.

Gevinsten for en middels stor distriktskommune som Voss av et levende musikkliv og en musikkfestival som Vossa Jazz, er rundt 272 millioner kroner knyttet til verdiskaping i kunst og kultur og 535 millioner kroner i form av innbyggere som velger å bo i Voss. Det siste handler om at et levende musikkliv gjør det mer attraktivt å bo i kommunen, slik at rundt 350 flere blir værende, kommer tilbake og velger å etablere seg i kommunen.

Å tilrettelegge for musikk og kultur bidrar med andre ord både til et mer levende lokalsamfunn, at flere blir boende, en høyere verdiskapning og økte skatteinntekter.

Les hele rapporten: Verdien av kulturlivet for Voss, Rapport 09-2024​