#

Vellykket lederutviklingsprogram

22.03.2024

Norske Kulturarrangører (NKA) har de siste tre månedene gjennomført et lederutviklingsprogram for 12 ledere blant NKAs arrangørmedlemmer. 

Med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB søkte Norske Kulturarrangører høsten 2023 etter 12 arrangørmedlemmer til å delta i et lederutviklingsprogram. Målgruppen var daglige ledere fra arrangør-Norge som sitter på et personal-, budsjett- og strategiansvar, med tydlige ambisjoner om å utvikle eget lederskap, og som er medlem i Norske Kulturarrangører. Øvre aldersgrense var 35 år. Vi mottok mange gode søknader, men endte til slutt på 12 deltakere som både representerer bredden i medlemsmassen og medlemmer fra hele landet. 

Programmet har gått over fire samlinger og har tatt for seg tema som coachende ledelse, rekruttering, krisekommunikasjon, arbeidsrett og teambuilding. NKAs kursholdere Ketil Hvindenbråten og Limita Lunde har hatt ansvar for faglig innhold i programmet. 

– Jeg misunner alle som skal få gleden av å jobbe med denne lederbuketten i årene som kommer, for dette er en kreativ, reflektert og tvers igjennom sympatisk gjeng, sier Siri Haugan Holden, daglig leder i Norske Kulturarrangører. 

 

Satsing på rekruttering og lederutvikling

Lederutviklingsprogrammet har vært del av et større prosjekt om rekruttering og lederutvikling som har pågått siden høsten 2022. I tillegg til lederutviklingsprogrammet har vi har holdt åtte kurs for unge arrangører og studentarrangører, samt gjennomført et praktikantprogram for fire festivaler gjennom sommeren 2023. 

Vi tar med oss verdifull kunnskap og erfaring fra dette prosjektet videre i vårt arbeid, og håper vi får mulighet til å gjennomføre lignende prosjekter i fremtiden.

 

Tusen takk til Norsk Musikkråd (KOMP), Musikkens Studieforbund og Sparebankstiftelsen DNB for tilskudd til prosjektet.