Illustrasjonsbilde fra prosjektet «20 år med Malakoff, The Soundtrack of Your Life», fremført av ungdommer tilknyttet Gymmen Scene. Foto: Sigve Brochmann Rasmussen
Illustrasjonsbilde fra prosjektet «20 år med Malakoff, The Soundtrack of Your Life», fremført av ungdommer tilknyttet Gymmen Scene. Foto: Sigve Brochmann Rasmussen

Tildelinger til inkludering og rekruttering

25.06.2024

NKA har tildelt nærmere 700 000 kroner til gode rekrutterings- og inkluderingsprosjekter med unge i fokus hos 17 ulike medlemsorganisasjoner. 

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt en engangssum på 20 millioner kroner til inkluderings- og rekrutteringsprosjekter hos frivillige musikkorganisasjoner, kanalisert via Norsk Musikkråd (NMR). Gjennom medlemskapet i Norske Kulturarrangører har 40–45 arrangører fått mulighet til å søke på ordningen.

Formål og målgruppe
Tilskuddet skal bidra til å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i musikkaktiviteter i hele landet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. Tilskuddsordningen har samme målgruppe som den ordinære Frifond-ordningen: frivillige foreninger innen musikkfeltet som jobber for og med barn og unge. 

Norske Kulturarrangør (NKA) søkte om støtte til fordeling til egne medlemmer, og fikk innvilget rundt 700 000 kroner, som nå har blitt tildelt 17 NKA-medlemmer etter søknad. Det kunne søkes om inntil 50 000 kroner. Midlene skal gå til ulike prosjekter som musikkworkshoper for ungdom, arrangørskole for unge med påfølgende konsertgjennomføring, og generelt inkluderings- og rekrutteringsarbeid med barn og unge i sentrum. 

Tildelingsmøtet ble gjennomført onsdag 19. juni, og utvalget bestod av styremedlemmene Ane Margrethe Ugelvik og Gøran Aamodt. Fra administrasjonen i NKA deltok Mariann Skjerdal (saksbehandler for ordningen).

Tildelinger

Navn på arrangør Fylke Søknadssum Tildelt
Akkerhaugen Rocksamfunn Telemark 50 000 50 000
Bygdalarm Vestland 50 000 50 000
Festivalen Sin Østfold 50 000 30 000
Fjellparkfestivalen Agder 50 000 45 000
Fjord Cadenza Festivalen Møre og Romsdal 50 000 50 000
Kongsberg Rock og Metall klubb Buskerud 20 000 20 000
Larkollteamet Østfold 50 000 30 000
Livestock Event  Innlandet  50 000 50 000
Malakoff Vestland  50 000 50 000
Puls kulturformidling Agder 50 000 50 000
Rekordfestivalen Agder 40 000 40 000
Stanghelle Kultur Vestland 30 000 30 000
Studentenes Hus Gjøvik Innland 50 000 30 000
Undergrunn Trøndelag 50 000 50 000
Vill Vill Vest Vestland 50 000 50 000
Viseklubben Spelt Troms 16 000 16 000
ZingZang Vestland 50 000 50 000
Totalt   756 000 691 000


Vi ønsker arrangørene lykke til med gjennomføringen av prosjektene!

Tildelingsutvalget har også behandlet søknadene fra medlemmene til den ordinære Frifond-ordningen. Disse tildelingene vil bli offentliggjort så snart NKA har mottatt tildelingsbrev og midler fra Frifond.