Portrettbilde av NKAs vikariende styreleder fra oktober 2024 til august 2025, Trude Storheim.
Foto: Jane Lool

Styreleder Storheim ved roret

28.06.2024

Når NKAs daglige leder skal ut i foreldrepermisjon er det styreleder Trude Storheim som vil fylle rollen.

Storheim har ledet styret i Norske Kulturarrangører med stø hånd siden hun ble valgt ved landsmøtet i 2022, og vil få permisjon fra styreledervervet i perioden.

Storheim var i perioden 2008–2023 daglig leder og kunstnerisk ansvarlig for Vossajazz, og har det siste året virket som kommunalsjef for kultur og fritid i Voss herad. Hun har lang fartstid i kulturlivet, organisasjonslivet og frivilligheten, og kjenner Norske Kulturarrangører fra både medlems- og styresiden.

Daglig leder Siri Haugan Holden vil være ute i foreldrepermisjon fra november 2024 til august 2025, og Storheim trer inn i hennes sted i perioden.

For mer informasjon, kontakt Siri Haugan Holden på siri@arrangor.no eller 93 03 77 02.