#

Søk tilskudd fra Kulturrådet – endring i søknadsfrister

30.01.2024

Søknadsfristene fra Kulturrådet i 2024 er klare. Det er færre søknadsfrister i Kulturfondet, og søknadsfristen 5. mars vil for mange bli siste mulighet til å søke i 2024. 

Fra og med 2024 er antall søknadsfrister redusert for to tilskuddsordninger for musikk i Kulturfondet. Arrangørstøtte musikk (kulturradet.no) vil fra 2024 ha frister  5. mars og 3. september. Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band vil ha søknadsfrister i mars, september og desember hvert år. I praksis betyr dette at søknadsfristen 5. mars for mange konsertarrangører og utøvere på turné vil bli den siste muligheten til å søke støtte for 2024.

Endringen skal legge til rette for at man kan søke med halvårlige program og få svar før sesongen starter. Når det gjelder søknader om driftsliknende tilskudd anbefales det fremdeles å søke til fristen i september. 

 

Økning i antall søknader

Bakgrunnen for endringen er at antall søknader til Kulturrådet har økt kraftig de siste årene. For å opprettholde kvaliteten på søknadsbehandlingen har sekretariatet derfor justert antall søknadsfrister for enkelte ordninger.

Det oppfordres, som alltid, til å være tidlig ute med søknaden. De som ikke har søkt midler for 2024 enda må søke til fristen i mars for tilskudd til prosjekter i inneværende år. 

 

I NKAs kalender finner du oversikt over flere relevante støtteordninger og arrangementer. Kalenderen oppdateres fortløpende. 

Til NKAs kalender