Illustrasjonsbilde av Pexel fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde av Pexel fra Pixabay.

Søk EU-midler fra LIVEMX

14.05.2024

Andre runde for å søke midler fra LIVEMX har åpnet. Det skal deles ut 4 millioner euro for å styrke den europeiske livesektoren. Nå kan du søke om midler til ditt prosjekt!

LIVEMX er et prosjekt som skal bidra til en mer mangfoldig og bærekraftig livesektor i Europa. En sentral del av prosjektet er en støtteordning utformet for å imøtekomme spesifikke behov innenfor den europeiske musikkbransjens økosystem. Søknadsfristen er 24. juni 2024. 

 

Støtteordningen har tre fokusområder

Støtteordningens funksjon er å svare på en eller flere av de følgende utfordringene som musikkbransjen står overfor.  

Booking

Ordningen skal stimulere til turnésamarbeid, karriereutvikling og kunstnerisk mangfold, og/eller tilby løsninger for å kompensere for økonomisk risiko for spillesteder. Dette kan gjøres gjennom samarbeid rundt bookingstrategier, eller ved å utvikle nye strukturer for å sikre avkastning på investeringer.

 

Bærekraft

Ordningen skal bidra til å redusere spillestedenes klimaavtrykk og deres innvirkning på miljøet, samtidig som de er sosialt rettferdige og økonomisk levedyktige.

 

Publikumsutvikling

Tilskudd gis til initiativer som bygger fellesskap og bidrar til publikumsmangfold gjennom enten erfaringsutveksling eller andre former for samarbeid. 

 

Informasjon og ressurser

For mer informasjon om støtteordningen og søknadsprosessen, besøk LIVEMX sin nettside. LIVEMX har også delt en veiledningsvideo som kan være nyttig i søknadsprosessen. 

 

Digitalt seminar for informasjon og inspirasjon 

Onsdag 28. mai kl. 11.00 inviterer LIVEMX til et digitalt seminar for potensielle søkere. I seminaret vil prioriteringene til LIVEMX (bookingstrategier, publikumsutvikling og bærekraft) presenteres av eksperter på hvert felt. Ekspertene vil diskutere etablerte utfordringer i bransjen, mulige strategier for å håndtere disse og hvilke typer samarbeid som kan være aktuelle for støtteordningen. 

Registrer deg her for å delta på "Meet the Experts - Live Music Venues"

 

Arrangører som er interessert i å søke midler til digitale tiltak inviteres til et eget seminar om hvordan digitale verktøy og strategier kan bidra til rettferdige og bærekraftige forretningsmodeller for livebransjen. Her får du blant annet innsikt i hvordan du best kan forberede deg på å presentere ditt potensielle LIMEMX-prosjekt digitalt. Seminaret holdes tirsdag 21. mai kl. 11:00.

Registrer deg her for å delta på "Meet the Experts - digital circulation"

 

LIVEMX - et samarbeid mellom Live DMA, NOVA+ og EMEE

Norske Kulturarrangører er Norges representant i det europeiske arrangørnettverket Live DMA, som består av 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land. Medlemsorganisasjonene i Live DMA representerer til sammen over 3800 spillesteder, klubber, festivaler og andre arrangørvirksomheter i Europa og nettverket jobber for å styrke europeisk arrangørbransje. Live DMA-nettverket er initiativtakere til LIVEMX-prosjektet og støtteordningen, sammen med konsulentselskapet INOVA+ og EMEE, et nettverk som består av 27 musikkeksportkontorer i Europa.