Atelierbesøk hos kunstner Rosanna Vibes atelier på Villa Romsli under Oslo Open. Foto: Jan Khür
Atelierbesøk hos kunstner Rosanna Vibes atelier på Villa Romsli under Oslo Open. Foto: Jan Khür

Oslo Open får Tilgjengelighetsmerket!

13.05.2024

Selv om få atelierer tilfredsstiller kravene til universell utforming, jobber Oslo Open med å tilgjengeliggjøre atelierene for enda flere. 

Oslo Open er et årlig arrangement der profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Oslo åpner dørene til atelierene sine. Med over 400 kunstnere som deltar og 16000 besøkende, er Oslo Open et av Norges største kunstarrangementet, og medlemmer av Norske Kulturarrangører (NKA). Nå mottar de Tilgjengelighetsmerket fra NKA for å ha god og synlig informasjon om tilgjengelighet på nettsiden sin. 

Atelierene er ofte i gamle bygg med nivåforskjeller, trapper, og uten heis og HC-toalett. De kan også være vanskelig å finne frem til. Derfor har vi sett et stort behov for å bedre tilgjengelighet ved atelierene og få mer informasjon om dette under vårt arrangement, sier Oslo Opens daglige leder Frida Rusnak.

I januar deltok Oslo Open på et kurs hos Norske Kulturarrangører for å bedre kommunikasjonen på nettsiden og lære mer om tilgjengelighet.

Vi hadde et fint heldagskurs der vi ble oppmerksomme på både større og mindre tiltak vi kunne gjøre, for å ha en tilgjengelig nettside og et tilgjengelig arrangement. Nå er vi veldig glade for å ha oppnådd Tilgjengelighetsmerket!

Oslo Opens arbeid med tilgjengelighet har bare så vidt begynt. I år har de fått støtte av Balansepotten til foreningen Balansekunst for å gjennomføre en grundigere kartlegging av utforming ved atelierene i Oslo. Slik fortsetter de arbeidet med å gjøre atelierene tilgjengelig for enda flere. 

Les mer om Tilgjengelighetmerket, og hvordan din organisasjon kan sertifisere seg til det her.